Wie zorgt voor de noodzakelijke doorstroom in de arbeidsmarkt?

Er wordt veel geschreven over mobiliteit en doorstroom naar andere functies en bedrijven en hoe belangrijk dit is voor een gezonde arbeidsmarkt. Nu lees ik ook weleens dat de werkgevers zelf de arbeidsmarkt frustreren door deze noodzakelijke doorstroom tegen te houden.
Het lijkt ook een onmogelijke keuze. Enerzijds kun je er als werkgever voor kiezen om doorstroom te bevorderen waardoor, als het even tegenzit, je medewerkers je organisatie verlaten om elders te gaan werken. En meestal zijn dat juist degenen die je graag had willen behouden.

De houdbaarheidsdatum van een frisse medewerker
Medewerkers die zichzelf kunnen ontplooien en ontwikkelen blijven graag bij een werkgever werken. Zolang de ontwikkeling en doorstroom nog binnen het eigen bedrijf plaats kan vinden heeft de werkgever geen probleem. Maar als medewerkers de organisatie gaan verlaten omdat ze geen ontwikkelmogelijkheden meer hebben binnen het bedrijf kan dit wel problemen opleveren, omdat er kennis en ervaring verloren gaat en er weer iemand anders gevonden en ingewerkt moet worden.
Toch is het de vraag in hoeverre iemand die zich binnen het eigen bedrijf ontwikkelt, hoe talentvol ook, steeds een frisse blik blijft houden op de dingen die zich binnen het bedrijf afspelen. Wat is bijvoorbeeld de houdbaarheidsdatum van een jong talent? Hoelang wil je als werkgever je medewerkers vasthouden? Boeien en binden, zoals dat zo mooi heet.

Boeien en binden of geboeid en vastgebonden?
Boeien en binden is belangrijk zolang zowel de werkgever als de medewerker het gevoel hebben dat ze elkaar nog iets te bieden hebben.
Kennis kun je overdragen. Door te zorgen dat ervaren medewerkers een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de jonge medewerkers kan kennis behouden en ontwikkeld worden. De meer ervaren medewerkers krijgen daardoor ook weer nieuwe inzichten. Hierdoor kun je ook als werkgever je medewerkers loslaten en ze de ruimte geven elders te gaan werken, zonder dat dit grote problemen oplevert voor het bedrijf, zoals het verlies van kennis.
Het is verfrissend en motiverend om met al de kennis en ervaring die je als medewerker hebt opgedaan ook eens in een andere keuken te kunnen kijken. De medewerker leert een heleboel van de nieuwe werkgever en deze heeft weer profijt van de inzichten die deze nieuwe medewerker meeneemt vanuit zijn vorige ervaringen.

Die verfrissende blik? Hoe belangrijk is dat?
Heel belangrijk. Een team collega’s die te lang met elkaar samenwerkt, gaat een bepaald gedrag ontwikkelen. Dat is niet bij voorbaat slecht, maar dingen waar je normaal kritisch over nadenkt worden gemakkelijk een gewoonte. Dit geldt ook voor zaken die wel wat verbetering behoeven.
Het regelmatig wijzigen van de samenstelling van een team kan voorkomen dat er teveel “gewoontes” insluipen.

Als ik alles nog eens overdenk, kom ik tot de slotsom dat het nooit zo kan zijn dat de werkgever de arbeidsmarkt frustreert. Medewerkers en werkgevers doen dit samen. Samen kunnen ze er dus ook weer beweging in krijgen !

www.driessen.nl

Aantal keer bekeken: 450

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland

Reactie van Eduard Vos on 28 oktober 2011 at 11:46am
Beste Miria, die woorden 'boeien en binden'.... daar moeten we wel iets anders op verzinnen. Beetje obsoleet aan het worden. De wereld verandert snel omdat alles sneller moet. Veel sneller. Het vasthouden van mensen in starre organisaties past daar niet bij. Beloftes van organisaties kunnen eenvoudigweg niet meer worden waargemaakt (overheid, KPN, Philips, IBM enzovoort. Het wordt door traditioneel denkenden ook erg digitaal benaderd: blijven of wegwezen. De tussenvorm van verbindingen maken en houden heeft een veel grotere toekomst. Coalities, co-working, horizontale samenwerkingsverbanden, werken op projectbasis. Gelijkwaardig en zolang als nodig is (Peter Drucker). De vernieuwende manier van verbinden is loslaten... Eduard Vos / Sitefive
Reactie van Boudewijn van Achter on 27 oktober 2011 at 9:59am
Miriam, met plezier en vol instemming je artikel gelezen. Wat gek toch dat als zaken zo duidelijk uit te schrijven zijn je er in de praktijk zo weinig gehoor voor vindt.