Wilders:“Laat rechters op beoordelingsgesprek komen”

Het PVV-voorstel om rechters elke paar jaren op een beoordelingsgesprek te laten komen, wordt door geen enkele andere partij gesteund. Het zou de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht aantasten. Kamerleden zijn het er mee eens dat rechters die hun werk niet goed uitvoeren, moeten worden aangepakt. “Maar wat Wilders voorstelt, is een gevaarlijke weg”, zegt SP-Kamerlid van Nispen. (Bron: Den Haag FM)
In het interview met de Telegraaf (13 december) zegt Wilders: „Mensen met een baan hebben een functioneringsgesprek, want iedereen maakt fouten. Ook rechters.”
Het leek me goed Geert Wilders te informeren dat hij, en velen met hem, het beoordelingsgesprek verkeerd zien.

Geachte heer Wilders, beste Geert,


Beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken beogen iets anders dan fouten afstraffen. Maar helaas, velen delen dat misverstand met u.


De gesprekscyclus begint met het maken van heldere afspraken: wat verwachten leidinggevende en medewerker van elkaar. Tijdens tussentijdse voortgangsgesprekjes, functionerings- en beoordelingsgesprekken wordt gekeken wat er gerealiseerd is, of de verwachtingen moeten worden bijgesteld e.d. Deze cyclus heeft als doel om er voor te zorgen dat medewerkers:
•  de goede dingen (kunnen) doen en dat zij die goed (kunnen) doen
•  zich kunnen ontwikkelen en inzetbaar blijven
•  gemotiveerd blijven


Dus dat is veel meer dan wijzen op fouten. Als dat het alleen was, moesten we er snel mee stoppen. Van alle kosten van dit soort gesprekken, zouden ruimschoots alle ontslagvergoedingen voor disfunctionerende medewerkers betaald kunnen worden.
Dus, mijnheer Wilders, wilt u dit instrument niet meer misbruiken?


Met vriendelijke groet,

Jan Jacob de Groot
www.beoordelingstraining.nl

P.S. U bent niet de eerste. Op 1 februari 2012 heeft minister Ivo Opstelten van Justitie tijdens een overleg met de Tweede Kamer gezegd dat rechters jaarlijks op functioneringsgesprek moeten.
Opstelten was in gesprek met de juridische sector over nieuwe maatregelen tegen slecht-functionerende rechters. Als ze hun werk verzuimen, kan salaris ingehouden worden. Bij ruzie met collega's kunnen ze worden overgeplaatst naar een ander gerecht. Opstelten had al eerder aangekondigd met nieuwe maatregelen te komen omdat een rechter nu alleen maar een schriftelijke waarschuwing kan krijgen of de laan worden uitgestuurd.
Op dat moment werden bij de gerechten deze gesprekken weliswaar wel gehouden, maar niet overal even frequent en weinig uniform. Op 1 juli 2014 is een besluit in werking getreden dat de functioneringsgesprekken bij voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren regelt (Staatsblad 2014, 50)

Jan Jacob de Groot is trainer/adviseur en beoordelen en functioneren is één van zijn speerpunten. Hij beheert www.beoordelingstraining.nl , een website op het gebied van beoordelen en functioneren. Wil je zo nu en dan een bericht ontvangen met een nieuwe video over beoordelen en functioneren? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Aantal keer bekeken: 647

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland

Reactie van Jan vd Zanden on 18 januari 2017 at 1:18am

In het arbeidsrecht over de WWZ zijn er in 2016 114 gepubliceerde beroepszaken (bron: HR Journaal advocaat van Gelderen). Daarvan is in 34% van de gevallen het oordeel van het Hof anders dan van de kantonrechter. M.i. zou dit percentage veel lager moeten liggen en vormt dit een additioneel argument dat er met de rechtspraak door kantonrechters echt wat mis is.
Dus alle reden voor beoordeling van (kanton)rechters en ontslag bij duurzaam disfunctioneren, net als bij gewone werknemers.

Reactie van Jan vd Zanden on 19 december 2016 at 5:35pm

Wilders heeft absoluut een punt. Alleen hij werkt het niet goed uit. Een poging bij deze.
Als je uitspraken van kantonrechters op een rij zet t.a.v. arbeidsrecht dan weet je dat er echt veel slechte rechters zijn. Advocaten spreken niet voor niks met hun klant verhinderdagen af, om te zorgen dat ze niet bij een slechte rechter terecht komen. Zelf heb ik bij enkelvoudige kamers ook slechte ervaringen, die in hoger beroep gelukkig zijn rechtgezet (zelfs cassatie bevestigd). Diep treurig.

Daarom moeten rechtbanken bij gaan houden hoe vaak hun rechters door hogere rechtspraak op hun vingers worden getikt. Wie te vaak getikt wordt is, na een poging/periode tot verbetering, af, en kan vertrekken als rechter. Dat lijkt me een heel goed systeem.
Het CBS of een faculteit rechten zou moeten beginnen met een onderzoek hiernaar, zodat het goed onderbouwd is. Want uitspraken van gerechtshoven/HR bij gewijzigde omstandigheden, mogen natuurlijk niet meetellen bij een dergelijke beoordeling. Dus de nuance moet wel behouden blijven. Maar zouden echt af moeten van rechters die herhaaldelijk in eerste aanleg steken laten vallen.

Wie pak de handschoen op?

Reactie van Dick Klinkhamer on 18 december 2016 at 11:00am
Zou Wilders dit ook vinden als de uitspraak voor hem positief was uitgevallen?
De rechter dient onafhankelijk te zijn. Verkeerde interpretatie van de wet- en regelgeving of onjuiste waardering van het feitencomplex kan in de meeste gevallen worden voorgelegd aan meerdere rechtscolleges.
Hij had dit kunnen weten als hij wellicht wat meer modulen rechtsgeleerdheid had gevolgd.

Trouwens, vervang Marokkanen eens door andere groepen en het land is direct te klein.

Een verplicht terugkerend beoordelingsgesprek zou menige politicus doen verdwijnen van het versplinterde Haagse toneel. Een beoordeling van de teamprestatie zou helemaal wonderen doen.
Reactie van Bert Huisman on 15 december 2016 at 3:33pm

Wat fijn dat er nog mensen zijn die inderdaad begrijpen dat er sprake dient te zijn van een gesprekscyclus.

Ik wil er nog aan toevoegen dat ook het verschil tussen een boordelingsgesprek en een functioneringsgesprek vaak niet duidelijk is.

Het functioneringsgesprek een bi-lateraal gesprek is op basis gelijkwaardigheid van de gesprekspartners, waarbij beide functionarissen met elkaar delen wat zij willen inbrengen in het gesprek ten aanzien van de het functioneren van de ander en wat zij van elkaar nodig hebben, vaak gestructureerd met documenten met daarop een aantal criteria.

Een beoordelingsgesprek een eenzijdig beoordeling van de "leidinggevende" op basis van een aantal criteria over de "werknemer".

Hoe zien we dat voor ons mijnheer Wilders? Onafhankelijk benoemde rechters die moeten vrezen voor hun baan, omdat hun "leidinggevende" wel eens een slechte beoordeling zou kunnen geven? Dat staat haaks op de onafhankelijke positie van de rechter.

Politici en burgers zouden moeten stoppen met verdachtmakingen aan het adres van rechters en als zij het met beslissingen oneens zijn kunnen ze een paar keer in beroep tot in hoogste instantie. Daarna houdt het op. Dan dien je je neer te leggen bij de uitspraak.

Politici staat in onze parlementaire democratie niets in de weg om wetsvoorstellen te doen die bij meerderheid tot wet kunnen worden gemaakt. Als we daar mee gaan marchanderen is dat het einde van onze rechtsstaat en dat is pas echt gevaarlijk!

Meneer Wilders biet weer geen oplossing en slaat de plank mis. Mogelijk omdat hij zijn "partij" of moet ik spreken van beweging op andere wijze heeft georganiseerd dan in de meeste sectoren gebruikelijk is.

Nogmaals ik deel van harte de inbreng van Jan Jacob de groot functioneringsgesprekken en beoordeingsgesprekken zijn geen "afreken" gesprekken.

Reactie van Adriana Fonseca on 15 december 2016 at 2:45pm

Beste Jan Jacob,
Ik lees niet dat Wilders het functionerings- en beoordelingsgesprek wil gebruiken om rechters af te straffen bedoelt. Tenzij hij dit tijdens het interview heeft gezegd, maar het staat zeker niet in de bovengenoemde tekst. Omdat hij ook erbij zegt "iedereen maakt fouten" geloof ik dat hij "verbetering van het functioneren" bedoelt in plaats van afstraffen. M.i. is zijn uitspraak juist.
Daarbij lees ik over gesprekscyclus en "tussentijdse voortgangsgesprekjes, functionerings- en beoordelingsgesprekken ", ik geloof dat u een overheidsinstelling bedoelt want wat het MKB betreft zou het maximaal één keer per jaar zijn (gokje), absoluut met ca. 25% stijging in personeelskosten als gevolg van het Rutte I en II beleid.

Naar mijn mening, zijn functionerings- en beoordelingsgesprekken voor rechter een goed idee. Soms neigen rechters om een uitspraak te doen (te) gebaseerd op eigen mening. Dat hebben wij recentelijk kunnen zien met de uitspraken over payrollbedrijven (allocatiefunctie). Rechters zien payrollbedrijven als boosdoeners van de arbeidsmarkt. De uitspraken van de Rechtbanken (meerdere) hebben het concept van payroll bijna geëlimineerd, tot de Hoge Raad anders heeft besloten.

Met vriendelijke groet