Een tijdelijk contract eindigt van rechtswege. Ook als de werknemer op het moment van uitdiensttreding ziek is. Dit betekent niet dat je als werkgever niets aan verzuimbegeleiding hoeft te doen bij zieke werknemers met een tijdelijk contract. UWV wil meestal wel degelijk re-integratieinspanningen zien, in de vorm van een re-integratieverslag. Bij een ziek-uit-dienst-treding onderscheidt UWV 3 situaties met verschillende eisen aan het re-integratieverslag.

Korter dan 6 weken ziek: geen re-integratieverslag
Wanneer de werknemer bij uitdiensttreding korter dan 6 weken ziek is, is er doorgaans te weinig tijd om de verzuimbegeleiding goed vorm te geven. Het UWV hoeft dan ook geen reintegratieverslag te hebben. Het UWV verlangt alleen maar van je dat je de werknemer tijdig ziek uit dienst meldt (uiterlijk op de laatste werkdag).

6-10 weken ziek of volledig herstel binnen 3 maanden: verkort re-integratieverslag
Wanneer de werknemer 6-10 weken ziek is of er wordt een volledig herstel binnen 3 maanden verwacht, hoef je naast de ziek-uit-dienst-melding slechts een verkort re-integratieverslagop te stellen. De inschatting dat je werknemer binnen 3 maanden zijn eigen werk weer zou kunnen doen dient wel door de bedrijfsarts gedaan te worden!

Langer dan 10 weken ziek: volledig re-integratieverslag
Is de werknemer langer dan 10 weken ziek op het moment dat zijn contract afloopt , dan moet je een volledig re-integratieverslag kunnen overleggen aan het UWV. Dit betekent dus een verslag inclusief: Probleemanalyse (PA), Plan van Aanpak (PvA), bijstellingen PA en PvA, Actueel Oordeel, etc.

Tip: weet in welke van de 3 situaties je zieke werknemer met een tijdelijk contract terecht gaat komen, zodat je ook weet welke eisen het UWV stelt aan het re-integratieverslag. Op die manier voorkom je dat je (veel) te veel of juist te weinig inspanningen verricht om je werknemer terug op de werkvloer te krijgen. In dit laatste geval mag het UWV je een sanctie opleggen. De sanctie bestaat eruit dat (een deel van) de Ziektewetuitkering, waar de ex-werknemer mogelijk recht op heeft na afloop van zijn dienstverband, verhaald kan worden op jou als werkgever.

Mark Idzinga, Augustus 2011

Nooit meer een artikel van mij missen? Laat je e-mailadres achter op www.markidzinga.nl

Aantal keer bekeken: 2432

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland

Reactie van A. de Kroon on 6 september 2011 at 9:03am
Duidelijk stukje alleen mis ik nog wat er moet gebeuren als de medewerker gedeeltelijk ziek uit dienst gaat. Een medewerker moet dan gedeeltelijk ziek gemeld worden bij het UWV. Voor het overige deel kan de medewerker, als hij op zij daar voor in aanmerking komt, een WW-uitkering aanvragen.