Ziekteverzuim verlagen met Vitamine A-gesprekken

Iedere organisatie wil een laag verzuimpercentage. Er zijn verschillende gesprekken waarmee leidinggevenden het ziekteverzuim van medewerkers positief kunnen beïnvloeden. Een daarvan zijn de zogenoemde Vitamine A-gesprekken, want voorkomen blijft beter den genezen.

Stuur mij een e-mailtje en je ontvangt een webinar en een artikel over ziekteverzuim.


De 5 W'van Vitamine A

De behoefte om thuis te blijven, is bij een medewerker hoog als het werk veel ziekmakende factoren kent. Deze kunnen liggen op het gebied van de vijf W´s: werkinhoud, werksfeer, werkbelasting, werkverhouding en werkomstandigheden. De kans dat een medewerker die zich niet kiplekker voelt toch naar zijn werk gaat en het probeert, is groter als:
- de werkinhoud hem aanspreekt (verantwoordelijkheden en bevoegdheden, uitdaging)
- de werksfeer goed is (hard werken met een glimlach)
- er een balans is tussen de werkbelasting en belastbaarheid (‘niet over - de kling wordt gejaagd en continu op de tenen moet lopen’)
- de werkverhoudingen (professionele een plezierige werkrelatie met zijn leidinggevende)
- het goed gesteld is met de werkomstandigheden (veiligheid)


Sommige organisaties hebben als vast onderdeel van het functioneringsgesprek het bespreken van de vijf W´s. Het doel van het op een gestructureerde en uniforme wijze bespreken en aanpakken van onrust, onbalans in belasting en belastbaarheid, onverschilligheid (‘het is maar werk’), onveiligheid en oninteressant werk is het voorkomen van ziekteverzuim.


Leidinggevenden die Vitamine A-gesprekken voeren, nemen ziekmakende factoren op het werk weg en voorkomen verzuim. Als de telefonische ziekmelding via hen loopt en zij terugkeergesprekken voeren waarin zij medewerkers bijpraten, wordt er veel gewonnen bij het terugdringen van het verzuim. Zeker als zij in verzuimgesprekken met hun medewerkers op zoek gaan naar redenen van het verzuim en hier effectieve afspraken over maken. Er valt dus veel winst te behalen als leidinggevenden hun verantwoordelijkheden oppakken bij het terugdringen van verzuim.

Aantal keer bekeken: 415

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland