Het mag dan net hartje zomer zijn, de arbeidsmarkt in de zorg maakt overuren. Er zijn weer heel veel vacatures in de zorg, en dat zal de komende jaren alleen nog maar toenemen. Want na jaren van kommer, kwel en vooral bezuinigingen slaat de slinger nu weer de andere kant op. En er schijnt geld beschikbaar te zijn (of te komen). Dat is natuurlijk goed nieuws voor de sector. Eindelijk ziet het er naar uit dat de zorg kan investeren in een gezonde toekomst.

Vluchtelingen

Goede ideeën zijn er voldoende. Vluchtelingen worden ingezet (goed idee, maar toch ook haken en ogen blijkt in de praktijk), oud-werknemers die net ontslagen zijn, wordt gesmeekt terug te keren op het oude honk. Aan de creativiteit van de sector ligt het niet.
Maar hoe zorg je er nu voor dat er ook goed gekeken wordt naar de lange termijn? Want op zich zijn de genoemde initiatieven natuurlijk prima, maar het blijven kleine acties. Ik voel ook een gemis van een groter plan, een heldere strategie. Een strategie die er voor zorgt dat, na jaren van jojo-beleid, nu eindelijk eens structureel gewerkt gaat worden aan een gezonde, evenwichtige arbeidsmarkt in de zorg. Inclusief een gezonde instroom op de diverse zorgopleidingen.

Nieuw kabinet
Waardoor de bijna jaarlijks terugkerende discussie over groei, danwel krimp achterwege kan blijven. Dit vergt uiteraard een heldere lijn. Van instellingen, opleiders en niet te vergeten de beleidsmakers. En wat te denken van het nieuwe kabinet? Want je kunt wel vele miljoenen beloven, maar het zou mooi zijn als die worden geïnvesteerd in een eenduidig, helder en op de toekomst gerichte aanpak. Een aanpak die ook heel duidelijk kiest voor de lange-termijnreputatie van de zorg.

Imago
Want wil je de komende (tientallen) jaren een gezonde zorg houden, dan zal er ook stevig ingezet dienen te worden op het imago van de zorg. Een goed imago zorgt nu eenmaal voor een grotere instroom van talent. En laat de zorg nu juist een van de meest innovatieve sectoren zijn. Waar innovaties al direct toegepast worden en daardoor zichtbaar en tastbaar zijn. Zo blijft de zorg in Nederland een sector om trots op te zijn en te blijven. En bovenal een sector met een gezonde toekomst.

Aantal keer bekeken: 244

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland

Reactie van Erik Bouwer on 24 augustus 2017 at 2:40pm

Dat er extra geld beschikbaar is voor 'de zorg' lijkt goed nieuws. Over welke zorg gaat het hier? In de cure wordt inderdaad geinnoveerd, net als in de care (thuiszorg). Tegelijkertijd zijn er nog instellingen die niet met KPI's aan de slag willen, die clienttevredenheid niet willen meten, die geen kwaliteitssysteem hebben, waar een overkill aan overhead bestaat en waar IT-legacy een enorm probleem is. Als er al geld bij moet dan zou dat naar de salarissen van zoegrprofessionals (in de thuiszorg) moeten gaan.
Per saldo zou 'de zorg' het meest gebaat zijn bij een dubbele ontwikkelslag: professionalisering en rationaliseren van de bedrijfsvoering (IT, inkoop, HR) en er voor zorgen dat professionals de verantwoordelijkheid kunnen (en gaan) nemen voor resultaat (dus ook aanspreekbaar op de inzet van schaarse zorgeuro's). Maar om de zorg nu een van de meest innovatieve sectoren te noemen, ik vraag me af waar de auteur die uitspraak op baseert.