ZZP'ers en opdrachtrelaties: vrijheid, blijheid tot 2020

Op 9 januari 2018 hebben de Minister van SZW en de Staatssecretaris van Financiën een brief geschreven waarin staat dat zij ernaar streven om de regelgeving die de mislukte Wet DBA moet vervangen, op 1 januari 2020 rond te hebben. Wat betekent dat voor lopende contracten?

Met het oog op de Wet DBA hebben vele partijen, en zeker grote ondernemingen die veel met ZZP’ers/contractors etc. werken, standaardovereenkomsten gemaakt die gebaseerd waren op de modellen die de belastingdienst op de website had gepubliceerd. En omdat de fiscus telkens, als een overeenkomst ter toetsing werd voorgelegd, zeer kritisch reageerde op elke afwijking van het model, voelden veel ondernemers zich in het nauw gedrongen. De meesten kozen ervoor om dan maar een model van de fiscus 1 op 1 te kopiëren en daaraan geen letter toe te voegen.

En als het werkt om op die basis met elkaar zaken te doen, is daarmee natuurlijk niets mis. Ook niet in de komende periode. Maar de praktijk is ook dat veel partijen veel meer of andere dingen wilden regelen én deden dan in die standaardovereenkomst stond. Het is dus maar zeer de vraag of het gebruik van de modellen van de fiscus wel zo zinvol was. Want als partijen in de praktijk heel andere dingen doen dan zij hebben opgeschreven, dan is de waarde van een contract gering.

Welnu: het goede nieuws is, dat het streven is om de nieuwe regeling per 1 januari 2020 rond te krijgen, ook betekent dat de Wet DBA voorlopig niet gehandhaafd wordt. In de brief van de Minister en de Staatssecretaris staat weliswaar dat bij ernstige gevallen van kwaadwillendheid wel zal worden gehandhaafd, maar dan moet bijvoorbeeld gedacht worden aan een situatie waarin sprake is van evidente schijnzelfstandigheid. Het aantal gevallen waarin dat aan de orde is, zal zeer beperkt zijn. Bovendien zou ik mij goed kunnen voorstellen dat dit dreigement vooral wordt gebruikt om te voorkomen dat er nu uitwassen ontstaan en niet omdat er daadwerkelijk gecontroleerd of gehandhaafd zal worden. Er gebeurt dat toch, dan kunnen de partijen die door de fiscus worden aangesproken op hun gedrag, zich relatief gemakkelijk verweren en is de kans dat zij vervolgens alsnog de dans ontspringen, relatief groot.

Waar leidt dit alles toe? Als u zaken doet op basis van een modelcontract en de praktijk is dat ook gehandeld wordt conform dat contract waarmee iedereen tevreden is: vooral zo laten. Als u zaken doet op basis van een contract dat niet “past” op de werkelijke gang van zaken, of als u eigenlijk zaken wel beter/anders wilt vastleggen, dan kan het zinvol zijn om het contract aan te passen. Voor het openbreken van een contract heeft u overigens wel de medewerking van de andere partij nodig. Die aanpassing zou u moeten afspreken tot uiterlijk 1 januari 2020, want dan zal de nieuwe regelgeving gaan gelden. We weten nog niet precies wat die gaat inhouden (zie ook mijn blog van oktober 2017 over dit onderwerp), maar dat leest u vanzelf in een volgende blog!

Heeft u vragen? Neem gerust contact met mij op:

Muriel Middeldorp

www.potjonker.nl
T +31(0)235530230 | F +31(0)235530260 | E middeldorp@potjonker.nl | Postbus 280, 2000 AG HAARLEM

Aantal keer bekeken: 502

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland