Goede beoordelingscyclus is motor achter succesvolle organisatie

Cito, specialist in toetsen, examineren en beoordelen, introduceert een nieuwe dienst voor organisaties om hun beoordelingscyclus op een hoger niveau te brengen en daarmee de denkkracht en het concurrentievermogen van de organisatie sterk te verbeteren. Een goede beoordelingscyclus wordt gezien als een belangrijke basisvoorwaarde om te komen tot een High Performance Organisatie (HPO), een organisatie die het structureel beter doet dan vergelijkbare organisaties.

Performance cyclus
De performance- of beoordelingscyclus is een samenhangend geheel van doelen stellen, afspraken maken, functioneren en beoordelen. Cor Sluijter, Directeur Beroepsonderwijs en Bedrijven bij Cito: “Een performance cyclus is een van de drijvende factoren achter het succes van een organisatie maar moet wel voortdurend bijgehouden en bijgewerkt worden. Met de nieuwe Performance Cyclus Audit licht Cito de beoordelingscyclus van een organisatie helemaal door. Dit betekent dat we binnen een organisatie onderzoeken hoe de performance cyclus is opgezet en in de praktijk functioneert. Hiermee krijgt de organisatie een eerlijk en objectief beeld van zijn beoordelingssysteem.“

Cito voor bedrijven
“Veel mensen associëren Cito uitsluitend met de wereld van toetsen en examens maar onze missie is breder”, zo vervolgt Sluijter. “Cito zet zich wereldwijd in om de objectiviteit van beslissingen op het terrein van persoonlijke en professionele ontwikkeling te verbeteren. Niet alleen in het onderwijs, maar ook in het bedrijfsleven. Dit verhoogt het rendement van beslissingen en zorgt ervoor dat bedrijven het potentieel van hun werknemers beter kunnen benutten. De beoordelingsexpertise van Cito past ook naadloos op de HR-markt: “Veel bedrijven zouden zich graag ontwikkelen tot een zogenaamde High Performance Organisatie. Een organisatie die structureel beter presteert dan vergelijkbare organisaties in zijn segment. Een belangrijke factor daarbij is de kwaliteit van het management en de omgang met de medewerkers. Een goed georganiseerde beoordelingscyclus is essentieel voor het succes van zo’n HPO.”

Met de Performance Cyclus Audit en de resulterende Performance Barometer krijgen organisaties een onafhankelijk en eerlijk beeld van de kwaliteit van hun beoordelingscyclus. Hiermee kunnen zij de kwaliteit ervan concreet vaststellen en verbeteren en daardoor hun medewerkers beter motiveren en stimuleren. Ook versterken ze hiermee hun imago op de arbeidsmarkt.

Eerste Audits bij CNV Vakcentrale en WoonFriesland
De Performance Cyclus Audit is ontwikkeld in samenwerking met HR-adviseur Artemis Laren en inmiddels zijn de eerste organisaties nu gestart met een audit van hun beoordelingscyclus. Zo laten onder meer CNV Vakcentrale in Utrecht en woningcorporatie WoonFriesland in Grou hun beoordelingsprocessen doorlichten. Marein Boekhoudt, manager Personeel & Organisatie van WoonFriesland: “Wij hebben gekozen voor de audit omdat wij naast een interne evaluatie ook een onafhankelijke vaststelling wilden hebben van de vraag of we professioneel bezig zijn, of de doorontwikkelde beoordelingscyclus bijdraagt aan het verbeteren van de resultaten en ons imago als zorgvuldig werkgever . Cito is daarin naar onze mening een goede partij. Zij hebben ruime ervaring op het gebied van certificeren en een landelijke bekendheid.

Performance Barometer

De Performance Cyclus Audit kent vier stappen: inventarisatie, analyse, interview en rapportage. De auditoren kennen de performance cyclus eerst punten en vervolgens een classificering toe op een 6-puntsschaal, de Performance Barometer. De hoogste schaal is schaal A. De cyclus voldoet dan volledig aan de criteria voor het verwezenlijken van de organisatiedoelen en er is tevredenheid bij alle betrokkenen. Wanneer een organisatie de hoogste waardering scoort op de barometer, ontvangt deze een certificaat voor de performance cyclus. Dit certificaat is drie jaar geldig en geeft aan dat de performance cyclus uitstekend geregeld is. Met de conclusies en aanbevelingen van de audit professionaliseert een organisatie zijn HRM-beleid en laat zien nauwgezet om te gaan met de beoordeling van medewerkers. Dit kan het verschil maken voor een organisatie op de arbeidsmarkt, nu en in de toekomst.

Aantal keer bekeken: 219

Bijlagen:

Plaats een reactie