We zijn bezig om voor ons management SMART doelstellingen te maken. Heeft iemand ervaring met het maken van doelstellingen voor oa:
- situationeel leiderschap, financieel inzicht, schriftelijke en mondelinge comunicatie ( gericht op de situatie?

Aantal keer bekeken: 246

Plaats een reactie

Reacties op dit bericht

Waarom maak jij die doelstellingen voor het management? Is het niet beter om ze zelf te laten nadenken hoe ze invulling zouden kunnen geven aan deze competenties?
Geertje, ik sluit me aan bij de reactie van Monique om de 'simpele' reden dat je jezelf 'slechts' voor 100% (nb; een % dat nodig is om je werk als manager goed te kunnen doen) committeert aan de door jezelf opgelegde doelstellingen & nimmer aan die van een ander c.q. die van de organisatie.

Los daarvan vind je in de bijlage een eenvoudige weergave hoe je de doelstellingen van je organisatie naar lagere niveaus zou kunnen vertalen. Wie weet geeft dit jou & je managers een idee.

Suc6!
Bijlagen:
Degene die het (uiteindelijk) moet realiseren zou volgens mij een goede start kunnen maken met Hoshin Kanri / Hoshin planning. Op de website www.tqe.com is het Hoshin Handboek voor zoiets als $25 als PDF te krijgen (wordt gepersonaliseerd per email toegestuurd). Daarnaast is het belangrijk dat het management niet alleen kant en klare Balanced Scorecards (in het ERP) kan invullen en accorderen, maar dat het ook leert nadenken over- en verantwoordelijkheid neemt voor de eigen invulling van de doelstellingen (targets) en meetpunten (measures) en de resultaatgebieden. Het standaardwerk daarover is van Kaplan & Norton, The Balanced Scorecard. Dit sluit niet geheel toevallig uitstekend aan bij Hoshin Kanri. Dan is er nog de vertaalslag naar lagere echelons, hierover kan je e.e.a. nalezen op http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026323739700087X ($31 meen ik). Heb je hier niet genoeg aan, dan kom ik met alle plezier eens tekst en uitleg geven over hoe je dit met maatwerk kunt implementeren.
Hoi Geertje, wat je ook doet: vergeet niet dat financieel inzicht etc geen doelstelling kan zijn. Het zijn skills. Je kan ze wel vertalen in concreet gedrag, en daarop kun je wel doelstellingen formuleren.

als je meer wilt weten... let me know.
René
Zoals René hierboven al aangeeft lijkt financieel inzicht mij inderdaad ook moeilijk

Voor situationeel leiderschap en communicatie ligt het denk ik iets anders. Je wil graag doelstellingen formuleren, maar ik denk dat je dan eerste dieper moet graven en je de vragen moet stellen:
- Bij welke situaties moet er verbetering plaatsvinden bij de manager? (begeleiden? leiden? delegeren? ondersteunen?)
- In welke situaties bestaat de meeste miscommunicatie en waardoor?

Om gericht te kunnen verbeteren, zou je denk ik eerst moeten kijken wat er momenteel precies schort aan de punten die je benoemt..
Kijk bijvoorbeeld eens bij de tests op www.360test.nl. Hier kan je tests uitvoeren op het gebied van situationeel leiderschap en gerichte communicatiestijlen (Oomkes)

RSS