HR nieuws (4,520)

Eerste Kamer bijeen over topinkomens

In de Eerste Kamer staat vanavond de normering van de topinkomens in de (semi-)publieke sector op de agenda. Geen kerstreces dus voor de senaat.

Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) wil de bovengrens per 1 januari vastleggen op 100 procent van een ministerssalaris (178.000 euro). Nu ligt die grens op 130 procent. Aanvankelijk zou de behandeling door de Eerste Kamer…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 22 december 2014 op 10:00am — Geen reacties

Participatiewet: business case voor werkgevers

Werkgeversvereniging AWVN heeft laten onderzoeken of het voor werkgevers financieel haalbaar is om ruimte te maken voor mensen met een beperking (inclusief werkgeven, dus). Uitkomst? Ja, het kan. Er zijn zelfs vier mogelijke scenario's. Bekijk hier het filmpje: Werkgevers gaan inclusief

Of download de brochure:…

Lees verder

Toegevoegd door Annemieke Janus om 20 december 2014 op 7:48pm — Geen reacties

VAR-verklaring blijft nog even

De VAR-verklaring voor freelancers verdwijnt voorlopig nog niet van het toneel. De Tweede Kamer ziet de vervanging van de VAR, de Beschikking geen loonheffingen (BGL), niet zitten.

De Tweede Kamer besloot donderdag het debat over een wetsvoorstel om de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) te vervangen, tot nader order uit te stellen. Pleitbezorger van de vervanging van de VAR is staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën. Hij wil de regeling voor zzp’ers en freelancers…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 19 december 2014 op 1:00pm — Geen reacties

HR moet aan de bak in 2015

Het HR-vak krijgt steeds meer aanzien. Maar als HR businesspartner wil worden, moeten nog slagen worden gemaakt.

Op steeds meer terreinen krijgt HR een vinger in de pap. Bij reorganisaties bijvoorbeeld en bij het in de markt zetten van de organisatie als een betrouwbaar bedrijf. Maar over de vraag of HR die taken ook goed oppakt, zijn de meningen verdeeld. Yacht constateerde al in de eerste twee maanden van 2014 een trendbreuk ten opzichte van de laatste jaren. De…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 18 december 2014 op 10:30am — Geen reacties

Vrouwelijke krijgers op de arbeidsmarkt

We bouwen langzaam maar zeker een vrouwelijk energietekort op de arbeidsmarkt op, zo is gebleken uit de toenemende leegloop van vrouwelijke arbeidskrachten in het derde kwartaal van 2014. De babyboomers leveren daar zeker hun aandeel in aan. Terwijl de instroom van vrouwen wel groter is dan die van mannen, loopt hun aandeel toch gestaag achteruit.

Er komen wel steeds meer vrouwelijke ondernemers. De tijd van het traditionele beeld van de man in driedelig pak als ‘baas’ loopt op zijn…

Lees verder

Toegevoegd door Els Brouwer om 18 december 2014 op 9:45am — Geen reacties

Veerkracht vergroten

We zijn wel wat gewend binnen de divisie Zorg & Gezondheid van Achmea. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op, niet alleen door de veranderingen in de wereld van zorgverzekeraars, maar juist ook door wat er in de zorg gebeurt. Toch trekt een zo grootschalige reorganisatie als die waar we nu middenin zitten, onmiskenbaar een wissel op het bedrijf. Niet in de laatste plaats, omdat het een reorganisatie is die zich in fasen afspeelt. Waar een aantal medewerkers al zekerheid heeft over…

Lees verder

Toegevoegd door Nathalie de Jager om 17 december 2014 op 5:30pm — 2 reacties

Groen licht voor nieuwe Pensioenwet

De nieuwe Pensioenwet is door de Eerste Kamer. Daar zitten nogal wat negatieve gevolgen aan. 

De nieuwe Pensioenwet, officieel de Wet aanpassing financieel toetsingkader (FTK), moet de nieuwe rekenregels bepalen waarmee pensioenfondsen de hoogte van pensioenen berekenen. De wet gaat 1 januari 2015 van kracht. 

Met een ruime meerderheid van Groenlinks, VVD en PvdA en de ChristenUnie stemde de Eerste Kamer woensdag in met deze nieuwe pensioenwet. Het FTK is een…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 17 december 2014 op 12:30pm — Geen reacties

'Pak werkdruk NS snel aan'

Machinisten en conducteurs verlangen binnen enkele maanden een structurele aanpak van de hoge werkdruk bij de NS.

De nieuwe dienstregeling, die zondag is ingegaan, leidt volgens de bonden VVMC en FNV Spoor tot minder tijd voor een koffiepauze of toiletbezoek. "De nieuwe dienstregeling gaat alleen maar meer werkdruk geven onder de 6000 machinisten en conducteurs'', zegt een woordvoerder van VVMC, de vakbond voor rijdend personeel. In de dienstregeling staan volgens hem…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 15 december 2014 op 10:32am — Geen reacties

Bereken de productiviteit van medewerkers

In 1994 begon ik mijn afstudeeropdracht over de optimale duur van een contract of functie. Uitgedrukt in toen nog harde guldens: investering in en kosten van een medewerker versus opbrengst van diezelfde medewerker. Ik geloof dat ik er 82 formules voor nodig had destijds… En dan nog was het afhankelijk van de ruimte op de arbeidsmarkt, een onbekende variabele.

40-plussers

Afijn, ik werd onder andere bijgestaan door een…

Lees verder

Toegevoegd door Suzanne Jungjohann om 15 december 2014 op 10:30am — Geen reacties

Beoordelingen analyse

Het jaar zit er al weer bijna op. Traditioneel de tijd van de beoordelingen. Vele intensieve individuele gesprekken zijn gevoerd. Salarisverhogingen zijn voorgesteld, besproken en vastgesteld. De beoordelingen zijn niet de meest favoriete klus van het management. Vaak is er vanuit HR behoorlijk wat pushen nodig, wat ook niet de leukste tijdsbesteding is. Maar goed, het zit er weer (bijna) op. Herkent u dit gevoel?…

Lees verder

Toegevoegd door Patricia de Wit om 12 december 2014 op 7:30pm — Geen reacties

Quotumwet krijgt groen licht van Tweede Kamer

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer steunt de Quotumwet. Dat betekent dat vanaf 2017 bedrijven een boete kunnen krijgen als hun personeelsbestand minder dan 5 procent arbeidsgehandicapten telt.De Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (kortweg de Quotumwet) bevat de strafbepaling dat bedrijven vanaf 25 werknemers 5000 euro moeten betalen per niet ingevulde werkplek.

Ook hogeropgeleiden met een arbeidsbeperking kunnen in aanmerking komen voor…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 12 december 2014 op 5:00pm — Geen reacties

Thuishulpen gered door gemeenten

Bijna 20.000 huishoudelijke hulpen kunnen de komende twee jaar aan het werk blijven. Dit komt doordat de gemeenten de thuishulpen aan het werk houden.

Volgens staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) willen nagenoeg alle gemeenten gebruik maken van het extra geld (190 miljoen euro) dat het kabinet eerder uittrok om thuishulpen te behouden die door alle veranderingen in de zorg hun baan dreigen te verliezen.

Van Rijn en minister Lodewijk Asscher (Sociale…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 11 december 2014 op 10:20am — Geen reacties

Blijvend gehele weigering Ziektewet door UWV onterecht

Onderstaande tussenuitspraak van de Centrale Raad gaat over een werknemer die aangeboden werkzaamheden niet passend vond en van zijn werkgever weinig steun ervoer bij re-integratie. Na een deskundigenoordeel van UWV ('passend werk', echter slechts op basis van AD-onderzoek) besluiten werknemer en werknemer de arbeidsovereenkomst te beëindigen door middel van een vaststellingsovereenkomst. Betrokkene vraagt daarna bij UWV om een Ziektewetuitkering die hem - hoe onverwacht - blijvend geheel…

Lees verder

Toegevoegd door Paul Lammerts om 10 december 2014 op 10:30am — Geen reacties

Do's & don'ts van het kerstpakket

‘Miljoen minder kerstpakketten door crisis’, zo berichtte de NOS deze week. Zo’n 4 miljoen werknemers kunnen dit jaar een traditioneel kerstpakket van de baas verwachten. Aan het begin van de economische crisis, in 2008, waren dat nog 5 miljoen werknemers. Maar waarom eigenlijk zoveel minder? Waar komt de traditie vandaan? En wat willen we eigenlijk graag krijgen? En wat vindt de Belastingdienst ervan? Dit zijn zomaar een paar vragen die mij dan te binnen schieten…

Waarom een…

Lees verder

Toegevoegd door Monetta Driessen om 10 december 2014 op 8:00am — 1 reactie

Loonstijging volgend jaar 2,3 procent

Onze lonen stijgen volgend jaar gemiddeld 2,3 procent. Dat is een stuk minder hard dan elders in Europa.

De loonstijging in ons land komt daarmee onder het Europese gemiddelde uit van 3,1 procent. Dat meldt Hay Group dinsdag naar aanleiding van nieuw onderzoek. Het jaarlijkse wereldwijde beloningsonderzoek van het organisatieadviesbureau werd gehouden onder 16 miljoen werknemers, verdeeld over 24.000 organisaties uit 110 landen. De 2,3 procent komt lang niet aan de…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 9 december 2014 op 1:00pm — Geen reacties

Hoge Raad: schade verhalen op uitzendkracht mag

Kun je de schade die een uitzendkracht veroorzaakt aan een werknemer verhalen op de uitzendkracht? Een ingewikkelde zaak, ook voor verzekeraars. Maar met het toenemende aantal flexwerkers zullen dit soort situaties zich steeds vaker voordoen.

De Hoge Raad heeft onlangs een streep gezet door een uitspraak van Amsterdamse Gerechtshof. In de zaak hadden een werknemer en een uitzendkracht een auto-ongeluk gekregen. De uitzendkracht zat achter het stuur. De werknemer was verzekerd bij…

Lees verder

Toegevoegd door Stëffan de Jong om 8 december 2014 op 10:30am — Geen reacties

Actie voor cao rijksambtenaren

Rijksambtenaren zitten al ruim 1400 dagen zonder cao. Reden voor actie, menen de vakbonden.

De vakbonden blazen daarom vandaag de campagne voor een nieuwe cao voor rijksambtenaren nieuw leven in. Kaderleden staan vanmorgen bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op de stoep om hun collega-ambtenaren te informeren over de huidige situatie. Op die manier hopen zij zoveel mogelijk werknemers in rijksdienst te mobiliseren om samen met de bonden in actie te… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 8 december 2014 op 9:30am — Geen reacties

Discriminatie ook opnemen in de Risico- Inventarisatie en Evaluatie ( Ri&E)?!

Sinds 2009 is discriminatie ook in de Arbowet opgenomen en als factor van Psychosociale Arbeidsbelasting(PSA)benoemd. Discriminatie kan namelijk ook werkstress in de arbeidssituatie veroorzaken. Het geeft vergelijkbare psychosociale problemen als ander ongewenst gedrag en vereist een vergelijkbare aanpak. Maar doordat discriminatie nu ook in de Arbowet staat,moet het worden opgenomen in de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Nu zijn de werkgevers dan ook verplicht de risico’s…

Lees verder

Toegevoegd door Gerard Dijkstra om 7 december 2014 op 7:08pm — Geen reacties

Manager mijdt verzuimgesprek

Verzuimgesprekken staan te boek als een van de lastigste gesprekken op de werkvloer. De manager gaat ze liever uit de weg.

"HR moet dit veel meer controleren en proactiever handelen”, zegt gesprekstrainer Jacco van den Berg op PW De Gids.  

Waarom is een goed verzuimgesprek voeren eigenlijk zo…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 5 december 2014 op 1:00pm — Geen reacties

Bonden: 'AOW'er verdringt 55-plusser'

De vakbonden zijn tegen het kabinetsplan om mensen na hun AOW goedkoper door te laten werken. "Een klap in het gezicht voor de werkloze 55-plusser."

Het kabinetsplan om mensen na hun AOW-gerechtigde leeftijd te laten doorwerken, zorgt voor “oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt”. Dat stellen vakorganisaties FNV, CNV en VCP in een brief aan de Tweede Kamer.

De bonden vinden het onbegrijpelijk dat het kabinet 65-plussers langer aan het werk wil houden,…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 5 december 2014 op 12:25pm — Geen reacties

Lees meer HR berichten over

Archief

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

1999