mei 2010 Archief (63)

Onderzoek toont aan: vertrouwen geeft medewerkers energie

Er zijn van die onderzoeken die ik meeneem naar elke presentatie die ik geef. Bijvoorbeeld die van de Nederlandse hoogleraar Kees Cools. Hij vond uit dat er een relatie is tussen vertrouwen en motivatie. En, nog belangrijker, die relatie wordt in hoge mate beïnvloed door beslissingsvrijheid en betrokkenheid, en van die twee het meest door beslissingsvrijheid.Beslissingsvrijheid of regelcapaciteit wil zeggen dat een medewerker de keuze wordt gelaten om zijn eigen aanpak te kiezen.… Lees verder

Toegevoegd door Rolf Baarda om 19 mei 2010 op 6:00pm — 3 reacties

Economisch herstel roept om flexibilisering arbeid

De economische recessie is de oorzaak voor een daling van de vraag naar producten en diensten. Hierdoor is de arbeidsmarkt onder druk komen te staan. Door flexibilisering van de arbeidsmarkt kunnen bedrijven beter anticiperen op ontwikkelingen in de markt.Rick Kruiswijk, algemeen directeur van HeadFirst: "Grote bedrijven zullen binnen nu en vijf jaar afstand doen van het merendeel van hun vaste personeel. De hiermee gepaard gaande groei van het aantal zelfstandig ondernemers zonder… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 19 mei 2010 op 1:42pm — Geen reacties

Zieke werknemers werken vaak door

Bij presenteïsme gaat het om werknemers die op hun werk verschijnen terwijl ze beter thuis kunnen blijven. Onderzoek van The Work Foundation laat zien dat de kosten van presenteïsme die van ziekteverzuim wel eens zouden kunnen overstijgen.Het onderzoek vond plaats onder 510 medewerkers van Axa in Engeland.In een periode van vier weken had bijna de helft van deze werknemers wel eens gewerkt terwijl ze zich niet goed voelden. Maar achttien procent had zich ziek gemeld. De… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 19 mei 2010 op 9:30am — Geen reacties

Assessment en Zwangerschap

Aangezien ik volgende week met zwangerschapsverlof ga, is dit voorlopig mijn laatste Blog.

Vanaf 3 juni zal mijn collega Margot Bloem voor mij de honeurs waarnemen.Mijn toestand wil ik in ieder geval aangrijpen om iets te schrijven over zwanger aan een assessment deelnemen.Wanneer je zwanger bent beschik je over dezelfde capaciteiten als een niet-zwangere en kun je in principe gewoon aan een assessment deelnemen. Wel kan het zo zijn dat je concentratievermogen… Lees verder

Toegevoegd door Muriel van Hoek, AVOP om 19 mei 2010 op 7:30am — 1 reactie

Meer misstanden op de werkvloer

De Arbeidsinspectie is vorig jaar bij controles op de werkvloer op meer misstanden gestuit dan een jaar eerder. Werkgevers maakten zich vaker schuldig aan de inhuur van illegale arbeid. Er zijn ruim 2500 illegale vreemdelingen aangetroffen, een kwart meer dan een jaar eerder.Een derde van de illegale werknemers kwam uit Bulgarije en Roemenië. Ook hebben inspecteurs meer moeten ingrijpen wegens onveilige arbeidsomstandigheden.

Dat blijkt uit het jaarverslag van de… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 18 mei 2010 op 2:52pm — Geen reacties

Afdeling Inkoop heeft negatief effect op kwaliteit ingehuurde interimmers, HR laat kaas van het brood eten

Het aantal externen binnen organisaties zal de komende jaren fors gaan groeien. Het inkoopproces van externen krijgt meer en meer aandacht. Daarbij nemen inkoopafdelingen het initiatief. De kans is echter groot dat dat leidt tot minder tevredenheid van de opdrachtgevers van interim-managers concludeert Dr. Jaap Schaveling in recent onderzoek.Vertijdelijking van werk neemt grote vormen aanEen groeiend aantal organisaties kiest er voor om structureel en op grote… Lees verder

Toegevoegd door Hugo-Jan Ruts om 18 mei 2010 op 11:17am — 1 reactie

Hyves-generatie huivert voor kantoor

Grote kantoortorens, massale afdelingen met rijen bureaus hebben hun langste tijd gehad. De nieuwe generatie werknemers opgegroeid met sociale netwerken en een mobiele telefoon willen er niet werken.Tot die conclusie komen een aantal Britse denktanks waaronder het Institute of directors. Allereerst gaat het eigen bureau verdwijnen op de korte termijn. Waren we vroeger gewend om een eigen bureau te hebben compleet met familiefoto of geliefde, in moderne kantoren zijn er alleen nog… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 18 mei 2010 op 9:30am — Geen reacties

Deeltijdontslag mogelijk bij langdurige arbeidsongeschiktheid?

Bij arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar kan een werkgever een ontslagvergunning bij UWV WERKbedrijf aanvragen. De werkgever moet dan aantonen dat de arbeidsongeschikte werknemer naar verwachting niet binnen 26 weken zal herstellen, en dat hij geen mogelijkheid heeft de werknemer binnen 26 weken (eventueel na scholing) te herplaatsen in een andere functie. Hiernaast bestaat de mogelijkheid ontbinding van de arbeidsovereenkomst te vragen bij de kantonrechter.Wat was het geval?… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 17 mei 2010 op 9:48am — Geen reacties

HRM arbeidsmarkt: kansen voor HR experts

Binnen de zakelijke dienstverlening veert de vraag naar HR adviseurs op. HR managers zijn minder gewild, want bedrijven investeren nu liever in vakinhoudelijke kennis.Dat stelt Jan Wilkens, competence director HRM van Yacht. Volgens Wilkens gloort er licht aan het einde van de tunnel voor de HRM professionals. Maar dit geldt zeker niet voor alle HR-rollen en alle branches. Het meest opvallende in de eerste maanden is dat de vraag naar HR adviseurs in de profit lijkt te herstellen,… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 17 mei 2010 op 9:40am — Geen reacties

10 zaken om te weten over rekruteringsites

Elke hr manager weet dat hij/zij zijn vacatures online kan bekendmaken via rekruteringsites zoals VDAB, Stepstone, Vacature,… Mensen van de personeelsdienst krijgen dan ook regelmatig account managers van de verschillende online media over de vloer. Ik raad aan om buiten het eventuele communicatiebureau, deze media af en toe eens te laten langskomen. Hoewel ik werk voor een communicatiebureau, is er toch niemand beter geplaatst om bijvoorbeeld de Monster-producten voor te stellen dan de mensen… Lees verder

Toegevoegd door Marnick Vandebroek om 17 mei 2010 op 12:26am — Geen reacties

OR schakelt deskundige in: de ondernemer betaalt?

Het komt nogal eens voor dat een ondernemingsraad een deskundige inschakelt. De vraag is in hoeverre de kosten van deze deskundige voor rekening van de ondernemer komen.De Wet op de ondernemingsraden (WOR) bepaalt dat kosten die noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de OR voor rekening van de ondernemer komen indien hij van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld.In een zaak die in 2007 speelde bij het Hof ’s-Hertogenbosch was een advocaat als… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 14 mei 2010 op 9:30am — Geen reacties

Trotse werknemer wordt zeldzamer

Nederlandse werknemers zijn beduidend minder trots op hun organisatie dan een jaar geleden. Het percentage trotse werknemers daalde van 47% naar 35%. De algehele tevredenheid van werknemers blijft met een rapportcijfer 7.0 op hetzelfde niveau als een jaar eerder, zo blijkt uit het periodieke onderzoek van onderzoeksbureau Integron naar medewerkertevredenheid in Nederland.Er doet zich wel een opmerkelijk verschuiving voor tussen mannen en vrouwen. Mannen zijn beduidend minder… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 14 mei 2010 op 9:30am — Geen reacties


Pesten op het werk heeft ernstige gevolgen

Hoe grijp je in als er wordt gepest?Voor niet-betrokkenen klinkt het onvoorstelbaar; pesten gebeurt niet alleen op het schoolplein, maar ook in de kantine op het werk. De consequenties voor de geleverde prestaties op het werk zijn ernstig. De werkgever moet het treiteren op de werkvloer dan ook hard aanpakken.Een definitie van pesten zou kunnen zijn: ‘pesten is een herhaaldelijk voorkomende gebeurtenis van onrechtmatig gedrag dat zich uit door middel van handelingen, woorden,… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 13 mei 2010 op 9:30am — Geen reacties

Leefstijlbeleid moet gevolgen vergrijzing opvangen

Een leefstijlbeleid moet het antwoord vormen op de vergrijzende werknemer. Dit blijkt uit een onderzoek van TNO en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen naar de status van het leefstijlbeleid in Nederlandse arbeidsorganisaties. Nederland vergrijst, mensen moeten langer doorwerken en een bewust leefstijlbeleid gericht op het vitaal en gezond houden van werknemers, moet dat faciliteren.De studie toont aan dat de seniore werknemer bij 42% van de onderzochte bedrijven… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 13 mei 2010 op 9:00am — Geen reacties

Neem nooit pechvogels aan

Het volgende verhaal is echt gebeurd: Een manager had een vacature voor een personal assistant. Hij was druk en had de afspraak met zijn HR adviseur om CV's door te nemen daarom al een keer afgezegd. Toen hij dat voor de tweede keer dreigde te doen sprak de HR adviseur hem daar op aan (heel goed, waarschijnlijk een HR Base lid).

'We hebben veel moeite gedaan om een aantal kandidaten te selecteren en we moeten ook onze reputatie in de gaten houden' sprak de adviseur. 'en als je nu… Lees verder

Toegevoegd door Michiel Cobben om 12 mei 2010 op 4:25pm — 44 reacties

Organisatievernieuwing: de dieperliggende kracht in de samenwerking tussen het mannelijke en het vrouwelijke, Fe-Male-Connection

Leiders in ons land kunnen er niet meer om heen, de verhouding tussen het mannelijke en vrouwelijke in onze maatschappij is al langere tijd aan het verschuiven. Van hen wordt echter verwacht dat zij een visie hebben hoe hiermee om te gaan. En dat is geen sinecure, want ‘t is een zeer complex geheel van factoren dat hierbij meespeelt en is niet met één oplossing voor alle organisaties/bedrijven te reguleren.Standaardoplossingen zoals je nu bijvoorbeeld ziet dat men “vrouwen naar de… Lees verder

Toegevoegd door Marjolein Hins om 12 mei 2010 op 3:49pm — Geen reacties

Schaf het beoordelingsgesprek af

‘Get rid of the performance review’van Samuel Culbert en Lawrence Rout.De twee professoren schrijven over de -naar zij oordelen- schadelijke effecten van beoordelingsgesprekkenop de prestaties van organisaties, met als twee belangrijkste (vooronder)stellingen:(1) Prestatie en beloning zijn niet aan elkaar gekoppeld

(2) Beoordelingsgesprekken gaan niet over werknemers, maar over managers en de HR-afdeling zelf. Veel beoordelingssystemen zijn er om de HR-afdeling… Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 12 mei 2010 op 1:30pm — 11 reacties

Geen glazen plafond voor HR vrouwen

HR directeuren zijn steeds vaker een vrouw uit eigen kring. Verder is de gemiddelde HR manager iets ouder dan andere managers. De bezetting van managementposities op personeelsdirecties gaat daarmee tegen de trend in.Uit Amerikaans onderzoek van adviesbureau PricewaterhouseCoopers blijkt hoe sterk de afgelopen jaren het gezicht van de HR directeur is veranderd, waar het gaat om geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en competenties.Geen glazen HR plafond

De… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 12 mei 2010 op 12:08pm — Geen reacties

Een vrouw wil gevraagd worden..De 8 wetten van arbeidsmarketing naar vrouwenEen van de boeiende thema’s in het vakgebied recruitment en arbeidsmarktcommunicatie is diversiteit M/V. Vanaf de oprichting van ons bureau ARA M/V 10 jaar geleden heeft dat ‘M/V ding’ ons hevig geïntrigeerd. Hoe verschillend kijken mannen en vrouwen naar ‘werk’? Wat zijn de drijfveren van mannen en vrouwen in hun werk? Waardoor ‘komen ze’, raken ze betrokken, of waarom ‘gaan’ ze… Lees verder

Toegevoegd door Ton Rodenburg om 12 mei 2010 op 11:29am — 4 reacties

Trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor HRM professionals

Wereldwijd nemen de geluiden over herstellende economie toe. Zelfs een organisatie als de OESO, toch niet altijd de meest optimistische economische autoriteit, sprak begin april over dit herstel. Bij deze berichten vallen echter twee belangrijke zaken op: het herstel wordt aangevoerd door de opkomende economieën en het financiële fundament staat vooral in Europa onder enorme druk. Dit zorgt de laatste weken voor minder vertrouwen op de beurzen en vertaalt zich in omzichtig opereren van het… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 12 mei 2010 op 10:45am — Geen reacties

Lees meer HR berichten over

Archief

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

1999