Zoekresultaten (6)

Lagere ontslagvergoeding bij scholing

De investeringen door werkgevers in scholing en opleiding mogen worden afgetrokken van de ontslagvergoeding. In welke mate dat gebeurt moet van geval tot geval worden bekeken.'Dat blijft maatwerk', zegt CDA-kamerlid Eddy van Hijum.De Kamer praat binnenkort met minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) over zijn wetsvoorstel om de ontslagvergoeding te beperken voor mensen met een inkomen van 75.000 euro of meer. Wat hem betreft krijgen zij niet meer dan een jaarsalaris… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 5 oktober 2009 op 2:00pm — Geen reacties

Toch ontslagvergoeding in proeftijd?

Juristen menen dat in sommige gevallen werknemers in hun proeftijd recht op een vergoeding hebben. Jurist Ganeshi meldt dat op het online juristenkantoor Belontslaglijn.nl. Volgens hem laten werknemers zich afschrikken door de officiële formulering dat hun contract in de proeftijd zonder opgave van reden kan worden ontbonden.Ganeshi stelt echter dat werknemers, als zij daar om vragen, altijd recht hebben op een schriftelijke verklaring over de aanleiding voor hun… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 17 maart 2009 op 10:07am — Geen reacties

Transitievergoeding nieuwe norm voor sociale plannen ook na eerder ander consistent beleid?

In 2007 oordeelde de Ondernemingskamer nog dat het een ondernemer in geval van reorganisatie niet vrijstaat om zonder nadere en deugdelijke motivering af te wijken van de bij eerdere reorganisaties gevolgde gedragslijn ten aanzien van afvloeiingsregelingen voor reorganisatieslachtoffers. Alleen indien de ondernemer aannemelijk zou kunnen maken dat het financieel onoverkomelijk of onredelijk bezwarend is om eerder beleid te continueren kan een ondernemer in redelijkheid tot het besluit komen…

Lees verder

Toegevoegd door bas westerhout om 29 mei 2017 op 12:30pm — Geen reacties

Met mediation maak je de taart groter!

Gemiste kansen

Het is voor velen een non-issue om te praten over conflicten op de werkvloer. We zijn over het algemeen geneigd conflicten te mijden. We hopen dat de bui vanzelf overtrekt en het conflict daarmee uit de wereld is. Voor leidinggevenden voelt het vaak als persoonlijk falen om een externe deskundige te betrekken in een conflict op hun afdeling. Daarmee worden kansen gemist en dat kan veel geld kosten.

Besmettelijk…

Lees verder

Toegevoegd door Bert Huisman om 15 maart 2012 op 8:30am — Geen reacties

Ontslag op staande voet? Toch maar niet!

Aan een geldig ontslag op staande voet worden strenge eisen gesteld. En dat is niet verwonderlijk, want de medewerker die rechtsgeldig op staande voet wordt ontslagen heeft geen recht op loon en evenmin op een uitkering omdat hij verwijtbaar werkloos is geworden. Dat betekent dat hij een acuut financieel probleem heeft en lopende rekeningen zal moeten betalen met spaargeld. De ontslagen medewerker moet dus razendsnel ander werk vinden. De bedoeling van de wetgever is dan ook geweest dat…

Lees verder

Toegevoegd door Muriel Middeldorp om 16 mei 2017 op 11:51am — 1 reactie

‘HR onderschat ontslag’

Ontslag is er met de WWZ niet gemakkelijker op geworden. Ontbindingsverzoeken worden aan de lopende band afgewezen. Weet HR wel goed welke stappen je moet zetten bij welke ontslagroute? “Dossieropbouw blijft voor velen helaas toch een vies woord.”De klassieker in het arbeidsrecht. Zo…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 22 mei 2017 op 1:20pm — Geen reacties

Archief

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

1999