Prinsjesdag: Vakbonden hameren op loonsverhoging

De vakbonden zijn eensgezind: allemaal noemen ze het "hoog tijd" dat de werknemer nu gaat voelen dat het economische beter gaat in ons land. Echte groei reflecteert zich volgens het CNV in vaste banen en zeker loon.

“Hoog tijd dat gewone mensen eindelijk eens in de portemonnee voelen dat het beter gaat. In die sectoren waar het kan zet CNV dus in op meer loon, meer zekerheid en verlichting van werkdruk", zegt CNV-voorzitter Maurice Limmen in een reactie op de troonrede. Hij roept het toekomstig kabinet op “om werkend Nederland weer meer zekerheid te bieden en de doorgeschoten flexibilisering op de arbeidsmarkt te stoppen."

Flextrend keren

Tijdens de veertien maanden durende gesprekken met werkgeversorganisaties zegt het CNV "er samen met de andere bonden altijd naar gestreefd te hebben de brede flextrend trend te keren “ "Flexibele arbeid als verdienmodel moet stoppen. Het ondermijnt de zekerheid van de werknemer, holt het vertrouwen op de arbeidsmarkt uit, creëert A- en B-medewerkers en heeft een negatieve weerslag op de samenleving als geheel. Dat was het belangrijkste punt van onze gesprekken, maar daar kwam veel te weinig op terug. Ik kan niet anders constateren dan dat werkgevers daar eigenlijk niets of nagenoeg niets op hebben willen bewegen”, aldus Limmen eerder in een blog op de site van de vakbond.

Collega Piet Fortuin, voorzitter van CNV Vakmensen, riep zaterdag in het Financieele Dagblad ook al op tot hogere looneisen. “De tijd dat werknemers bescheiden looneisen bij de cao-onderhandelingen stellen, is volgens hem voorbij. Hij verwacht dat in 2018 de eisen voor loonsverhogingen van drie tot vier procent per jaar of tien procent voor drie jaar uit zullen komen. Dat is nodig, zo stelt Fortuin, “om de scheefgegroeide verhouding tussen arbeid en kapitaal weer recht te breien en een inhaalslag met de koopkracht te maken'"

"Het moet afgelopen zijn met de loonmatiging. Er wordt heel goed geld verdiend in Nederland en het is niet meer uit te leggen dat werknemers in zo'n geringe mate meeprofiteren'', aldus Fortuin.

Voorzitter Nic van Holstein van Vakcentrale voor Professionals (VCP), vertegenwoordiger van 100.000 werknemers in verschillende sectoren, noemt het in een reactie op de troonrede eveneens "hoog tijd voor lastenverlichting, hogere lonen, zekerheid en investeringen in professionals.”

Ook FNV: tijd voor loonsverhoging

Ook FNV roept op tot een loonverhoging. De vakbond zet de komende cao-onderhandelingen in op een minimale loonsverhoging van 3,5 procent. Daarnaast stelt de vakbond de eis dat iedereen er minstens 1000 euro (bruto) per jaar op vooruit moet gaan. Dat zou betekenen dat mensen met lage inkomens er zelfs tot 5 procent bij moeten krijgen.

“Het is tijd voor echte waardering, er moet nu echt meer geïnvesteerd worden in werkenden'', aldus arbeidsvoorwaardencoördinator Zakaria Boufangacha van FNV. “Het gaat economisch goed en de overgrote meerderheid van de bedrijven verdient goed geld, dat echter steeds minder terechtkomt bij de mensen.''

Bijval uit politieke hoek

De vakbonden kregen op Prinsjesdag overigens bijval uit Den Haag. Zowel Mark Rutte als Jeroen Dijsselbloem gaven aan voor loonsverhoging te zijn. Dijsselbloem vertelde zelfs dat hij  lid geworden is van de vakcentrale FNV om de eis van de vakbonden voor hogere lonen kracht bij te zetten. Dit openbaarde de bewindsman dinsdag op het Binnenhof nadat hij in de Tweede Kamer de Miljoenennota  had overhandigd.

De vakbonden hebben groot gelijk, betoogde Dijsselbloem. Hij zei dat hij zich voor de verkiezingen al als lid heeft gemeld "om mijn steun daarin tot uitdrukking te brengen''. Volgens hem hebben de vakbonden meer "power'' nodig om te zorgen dat de lonen stijgen.

Dijsselbloem hamert al langer  op een sterkere stijging van de lonen. Volgens hem zit er vooral bij de grote- en middelgrote bedrijven voldoende vet voor salarisverhogingen. 

Flexverslaving van werkgevers

Behalve op de loonsverhoging, blijft FNV komend jaar hameren op een einde van de “flexverslaving van werkgevers”, een term die de bond vorig jaar tijdens Prinsjesdag introduceerde. De bond spreekt op zijn site van een “doorgeslagen flexibilisering': meer werknemers moeten een vaste baan krijgen. "Mensen hebben recht op zekerheid en een toekomstperspectief. Dat hoort in een menswaardige maatschappij en is goed voor de economie'', aldus Boufangacha.

'Verdienmodel op arbeid moet stoppen'

FNV wil dat het gedrag van werkgevers die kiezen voor goedkope arbeid waarbij de risico’s volledig bij de werkenden komen te liggen, verandert. Zakaria Boufangacha: ‘We willen dat de arbeidskosten voor mensen met onzeker werk duurder worden. Alleen dán krijg je een goede afweging: vast voor structureel werk, flex voor piek en ziek, zzp voor zeer specifiek tijdelijk werk."


FNV wil verder dat de cao de standaard is voor alle werknemers die in een organisatie werken en dat werkgevers investeren in mensen, ongeacht hun contractvorm. “Het verdienmodel op arbeid moet stoppen”, klinkt het resoluut. “Als het werk structureel is moet een vaste baan volgen. Mensen hebben recht op zekerheid en een toekomstperspectief. Dat hoort in een menswaardige maatschappij en is goed voor de economie."

Een derde punt van aandacht is een herverdeling van werk tussen de generaties. FNV wil dat ouderen minder kunnen gaan werken, zodat er meer banen komen voor jongeren. De vakbond vindt dat daar afgelopen jaar goede afspraken over zijn gemaakt met onder meer ziekenhuizen en gemeenten en in de metaalsector. De eisen zoals FNV die met instemming van de leden heeft geformuleerd komen vanaf 1 december op tafel te liggen bij cao-onderhandelingen. Daarmee moet een einde komen aan wat FNV een "race naar beneden'' op de Nederlandse arbeidsmarkt noemt.

(ANP/redactie)

Lees ook op HRbase

Prinsjesdag: Vijf punten voor HR (en vijf voor Rutte III)

Zie voor meer berichten over Prinsjesdag pwnet.nl: 

Prinsjesdag: Werkgevers willen minder risico bij dienstverband 

Prinsjesdag: Krapte op arbeidsmarkt nog niet voelbaar 

Prinsjesdag: Aandacht voor nudging in Miljoenennota

Prinsjesdag: Heffingskortingen, scholingsuitgaven en loonkostenvoor...

Prinsjesdag: Hoofdpunten HR begroting 2018 Sociale Zaken en Werkgel...

Prinsjesdag: Wat we tot nu toe weten over economie en arbeidsmarkt

 

Tip! Wilt u snel op de hoogte zijn van alle wet- en regelgeving voor HR? Tijdens de HR-wetgeving actualiteitendag wordt u in één dag bijgepraat.

Aantal keer bekeken: 192

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland