Alle HR berichten met het label 'transitievergoeding' (12)

HR Berichten Reacties Laatste wijziging

Wat verandert er met de WAB?

Er is nog steeds erg veel discussie over cao’s, arbeidscontracten en het ontslagrecht. Het zal dan ook niemand in het vakgebied zijn ontgaa…

Geplaatst door Rob van Loenen

0 17 Juli

De belangrijkste HR-wijzigingen van het nieuwe kabinet

De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie hebben hun plannen klaar. Hun conclusie? De flexibele arbeidsmarkt is aan het doorschi…

Geplaatst door Rob van Loenen

0 23 Januari 2018

Transitievergoeding en 4 jarige opleiding die doorloopt na einde dienstverband

Dag allemaal, Een werknemer gaat als gevolg van reorganisatie uit dienst en krijgt een transitievergoeding mee. Hij is inmiddels gestart me…

Geplaatst door Monique Beijer

0 20 Maart 2017

opzeggen arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte niet zonder risico

Werkgever stuurt werknemer na twee jaar ziekte een brief waarin wordt medegedeeld dat de loondoorbetaling na twee jaar ziekte zal worden be…

Geplaatst door bas westerhout

0 23 September 2016

Evaluatie van de transitievergoeding

De transitievergoeding is nog geen halfjaar oud, maar er wordt al veel over gediscussieerd. De regeling verplicht werkgevers om medewerkers…

Geplaatst door Rob van Loenen

0 19 November 2015

Hoe stimuleer je dat werknemer transitievergoeding goed besteedt?

De transitievergoeding is per 1 juli 2015 ingegaan voor medewerkers die twee jaar of langer in dienst zijn bij een bedrijf. Het is een onde…

Geplaatst door Mirjam van Dijk

0 10 Juli 2015

Het nieuwe ontslagrecht, waar moet u op letten?

Met de inwerkingtreding van het nieuwe ontslagrecht, zoals dat is vastgelegd in de Wet Werk en Zekerheid, verandert er binnenkort het nodig…

Geplaatst door Rob van Loenen

0 22 Mei 2015

Goed voorbereid op de nieuwe Wet Werk en Zekerheid

Wie herinnert zich nog de pc-privéregeling? Deze regeling stelde werknemers in staat om met aantrekkelijke financiële regels via de werkgev…

Geplaatst door Rob van Loenen

1 11 Mei 2015
Reactie geplaatst door Ruud van Gerrevink

DE WWZ toegelicht

Gratis digitaal magazine WWZ. https://zarafa.avdr.nl/documenten/WWZ%20magazines/WWZ%20Verzameld%20werk%20deel%201/

Geplaatst door Etienne

0 13 April 2015

De voor- en nadelen van ontslag voor en na 1 juli 2015

Zoals inmiddels wel bekend is, veranderen de ontslagregels per medio 2015. Er bestaat dan niet meer de vrijheid om te kiezen tussen een pro…

Geplaatst door Muriel Middeldorp

0 12 November 2014

RSS