Jonge allochtonen zijn vaker dan jonge autochtonen pas tevreden wanneer zij het salarisaanbod van de werkgever verbeterd hebben

35 Procent van de jonge allochtonen tegenover 25 procent van de jonge autochtonen is het (helemaal) eens met de stelling: "Ik ben pas tevreden over mijn salaris, als ik het aanbod van de werkgever verbeterd heb." Zo blijkt uit het Minderheden Op de Arbeidsmarkt onderzoek van Intelligence Group onder 1.588 allochtonen van 15 tot en met 35 jaar en 2.275 autochtonen uit dezelfde leeftijdsklasse. Als werkgevers aandacht besteden aan de andere houding van allochtonen ten opzichte van salarisonderhandelingen, vergroot dat het succes van hun personeelwerving.‘Surinamers' en ‘Turken' willen het vaakst het aanbod van de werkgever verbeteren

Jonge allochtonen blijken vaker pas tevreden met het salarisaanbod als zij het aanbod van de werkgever verbeterd hebben dan jonge autochtonen (zie onderstaande tabellen). Als gekeken wordt naar het land van herkomst, dan valt op dat personen uit Suriname en Turkije het vaakst het (helemaal) eens zijn met de stelling. Op de derde plaats, na ‘Surinamers' en ‘Turken', volgen ‘Aziaten'. 40 Procent van de ‘Surinamers', 37 procent van de ‘Turken' en 34 procent van de ‘Aziaten' is het (helemaal) eens met de stelling.

De verschillen tussen allochtonen en autochtonen blijven ook zichtbaar als gekeken wordt naar geslacht, dagelijkse activiteit en opleidingsniveau. Zo zijn mannen vaker pas tevreden als ze het salarisaanbod van de werkgever verbeterd hebben dan vrouwen, maar allochtone mannen willen nog vaker het salarisaanbod verbeteren dan autochtone mannen.Tabellen "Ik ben pas tevreden over mijn salaris, als ik het aanbod van de werkgever verbeterd heb"


Bron: Minderheden Op de Arbeidsmarkt onderzoek, Intelligence Group, 2008

Belangrijk om rekening te houden met verschillende verwachtingen

"Werkgevers kunnen op verschillende manieren rekening houden met de andere houding van hun allochtone arbeidspotentieel wat betreft salarisonderhandelingen." aldus Marlies Rosenbrand, senior arbeidsmarktadviseur/analist bij Intelligence Group. "Zo is het belangrijk dat werkgevers mentaal voorbereid zijn op een negatieve reactie op een salarisaanbod, die zij dus vaker zullen krijgen van allochtonen. Dat allochtonen gemiddeld vaker kritisch zijn ten aanzien van het salarisaanbod, hoeft echter niet te betekenen dat zij minder gemotiveerd zijn. Allochtonen lijken vaker het onderste uit de kan te willen halen. Werkgevers moeten ook bereid zijn de hoogte van het salarisaanbod uit te leggen om meer begrip te krijgen voor hun voorstel. Ten slotte is het verstandig, ook bij autochtone sollicitanten, om een aantal kleine tegemoetkomingen wat betreft secundaire arbeidsvoorwaarden achter de hand te hebben. Zo kan de arbeidsrelatie op een prettige manier starten."

Past bij het hogere startsalaris allochtonen

De gemiddeld andere houding van allochtonen ten opzichte van salarisonderhandelingen kunnen verband houden met het door het CBS geconstateerde hogere startsalaris onder werkzame hoogopgeleide allochtonen. Ook blijkt uit eerder onderzoek van Intelligence Group dat hoogopgeleide allochtonen zichzelf vaker bovengemiddeld ambitieus noemen. Door de ambitieuzere houding van allochtonen, is de kans groter dat zij een interessanter salarisaanbod los willen peuteren bij werkgevers.

Technische verantwoording

Intelligence Group is totaalaanbieder op het gebied van onderzoek en consultancy in arbeidsmarktcommunicatie en recruitment in Nederland en is zichtbaar actief op de (inter)nationale arbeidsmarkt. Het Minderheden Op de Arbeidsmarkt onderzoek (MOA) is een onderzoek naar het arbeidsmarktgedrag van etnisch culturele minderheden/allochtonen dat vanaf 2004 door Intelligence Group uitgevoerd wordt. Etnisch culturele minderheden/allochtonen zijn daarbij gedefinieerd als personen die zelf geboren zijn in of waarvan minimaal één van de ouders geboren is in respectievelijk Turkije, Marokko, Suriname, Nederlandse Antillen/Aruba of Azië (inclusief Indonesië). Het MOA heeft alleen betrekking op personen tot en met 35 jaar en is gewogen op basis van CBS-gegevens over geslacht, herkomst en opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking.

De data die ten grondslag liggen aan dit artikel, zijn afkomstig uit MOA 2007. Voor MOA 2007 zijn 1.588 allochtonen en 2.275 autochtonen ondervraagd over hun arbeidsmarktgedrag.

De voorgelegde stelling is:

"Ik ben pas tevreden over mijn salaris, als ik het aanbod van de werkgever verbeterd heb."

Voor meer informatie

Intelligence Group
Marlies Rosenbrand

T: +31 (0)10 - 280 90 10
E: marlies@intelligence-group.nl

Aantal keer bekeken: 291

Plaats een reactie