Interessant Onderzoek uitgevoerd door Totaljobs:

Sterke stijging online recruitment
Het belang van recruitment is het afgelopen jaar sterk toegenomen volgens personen die verantwoordelijk zijn voor personeelswerving in Nederland. Vooral het belang én gebruik van online recruitment neemt sterk toe. Het gebruik van offline recruitment neemt iets af. Het toekennen van een groter belang, alsmede het toenemende gebruik van meer en diverse online kanalen is een resultante van de situatie in de markt van personeelswerving; veel vraag en relatief weinig aanbod. Deze marktsituatie vraagt om meer focus en nieuwe creatieve benaderingswijzen vanuit recruiters in Nederland.

Verschillende online wervingskanalen
De stijging van het gebruik van online recruitment is vooral waarneembaar bij ondernemingen met minder dan 10 medewerkers en bij bedrijven met meer dan 250 medewerkers. Ook zijn het vooral de jonge recruiters en HR verantwoordelijken uit de dienstverlenende sector die bijna volledig gebruik maken van online wervingsmethoden.

Het blijkt steeds minder makkelijk te zijn om de juiste persoon te vinden voor een vacature. Hierdoor worden meer verschillende kanalen vaker ingezet. Alleen een sollicitatie plaatsen op een vacaturesite is tegenwoordig niet meer voldoende, men moet gebruik maken van meerdere kanalen en van zowel push (vacatures plaatsen) als pull (zoeken in cv-databases) methoden.

Persoonlijk netwerk
Wanneer gekeken wordt naar de wervingskanalen die HR verantwoordelijken inzetten om personeel te werven is ook de verschuiving naar online methoden waarneembaar. Toch blijft het gebruik van het eigen persoonlijke netwerk een zeer belangrijk offline kanaal. Opvallend is dat dit kanaal tegenwoordig ook in de online versie een vlucht neemt. Veel recruiters zetten online netwerken zoals LinkedIn en Hyves in om personeel te werven. De doelgroep waarvoor HR verantwoordelijken online recruitment voornamelijk geschikt vinden, is het zoeken van jonge, hoog opgeleide werknemers.

Snelheid & Gebruiksgemak
Als voornaamste redenen voor het gebruik van online recruitment worden snelheid en gebruiksgemak genoemd. HR medewerkers kunnen zelf op het voor hen gewenste moment een vacature online zetten, de vacature is dan nog dezelfde dag zichtbaar voor werkzoekenden. Bij het offline plaatsen zit er een groter tijdsbestek tussen het plaatsen van de vacature en het moment dat de vacature daadwerkelijk het publiek bereikt. Dit voordeel van online recruitment geldt ook voor de werkzoekenden, mensen hoeven relatief steeds minder moeite te doen om te reageren op een vacature, waardoor het “dumpen van cv’s” steeds makkelijker wordt. Dit fenomeen heeft een negatief effect op het imago van online recruitment.

Tevredenheid respons
In de perceptie van HR verantwoordelijken levert online recruitment kwalitatief minder goede respons op dan offline recruitment. Vooral oudere HR verantwoordelijken noemen vaak dit argument als reden om offline te recruiten. Uiteindelijk blijkt uit de cijfers dat het verschil in het aantal reacties op een online vacature niet veel verschilt van offline methoden.

Ten aanzien van de tevredenheid met de kwaliteit en kwantiteit van de respons op een vacature liggen de verwachtingen van de HR verantwoordelijken hoger bij online recruitment dan bij offline recruitment. Men verwacht snellere, betere en meer respons op een vacature die online geplaatst is. Uiteindelijk is de tevredenheid met online en offline recruitment onder de doelgroep van dit onderzoek nagenoeg gelijk.

Werkgeversmerk
Het belang van een sterk werkgeversmerk wordt nog meer dan vorig jaar onderkend door de markt. Zowel offline als online recruitment kan hier een grote bijdrage aan leveren.

Toename vacaturesites
HR verantwoordelijken verwachten in de nabije toekomst, maar ook over twee jaar een toename in het budget voor HR, recruitment en online recruitment. Ook zal naar verwachting in de toekomst een groei te zien zijn in het gebruik van met name online kanalen. Websites van organisaties, specifieke vacaturesites en online netwerken zullen naar verwachting een grote groei laten zien.

Lees verder

Aantal keer bekeken: 67

Plaats een reactie