Ben je al klaar voor 2 (twee) bedrijfsartsen...?

Met die nieuwe arbowet, die waarschijnlijk per 1 juli in werking treedt, krijgt jouw bedrijfsarts expliciete zorgrollen. Bijvoorbeeld met dat inloopspreekuur (14.2.e nieuw), begeleiding bij verzuim (14.1.c.3), een adviesfunctie (14.1.b), doorverwijzen naar een andere bedrijfsarts (14.2.g) en adviseren over preventiemaatregelen (14.2.j).

Nu heeft een bedrijfsarts geen wettelijke zorgtaak naar werknemers. Alleen een wettelijke beoordelings-, keuringstaak.

Die 'bijstand' bij de begeleiding van werknemers die om reden van een ziekte (!) hun werk niet kunnen doen (ex 14.1.b oud) doelen op een keurings- of beoordelingsfunctie. Iemand moet immers beoordelen óf het een ziekte is die het verzuim verklaart. Dat moet, omdat jij als werkgever wil weten of je een loondoorbetalingsplicht hebt, of er WIA-rechten zijn en of je bij deze verzuimkwestie de bedrijfsarts nog verder moet inzetten.
Deze keuringstaak dateert uit 1994 toen de Ziektewet eigenlijk opgeheven werd en jij als werkgever het loon van een, om reden van een ziekte, verzuimende werknemer moet doorbetalen. Omdat jij de deskundigheid niet hebt (1) en je jezelf biast (2) wordt jou die taak niet toevertrouwd: je móét je hierin laten bijstaan door een bedrijfsarts.

Werkgever en pz'ers brengen zichzelf in de problemen door zorg- en beoordelingstaken van de bedrijfsarts dooreen te laten lopen. Ze vragen een oordeel aan de bedrijfsarts en staan toe dat diezelfde bedrijfsarts diezelfde werknemer begeleidt en, bijvoorbeeld, zelf een vervolgafspraak plant.
Bedrijfsartsen hebben hier te weinig weerstand tegen. In plaats van zich te verschonen, beoordelen ze dus werknemers die ze, bijvoorbeeld, op het inloopspreekuur spraken.

Voorbeeld van problemen waartoe dit leidt.
Ik begeleid, in een poging uitval te voorkomen, als bedrijfsarts een werknemer die in scheiding ligt. Als hij dan toch uitvalt vraagt de werkgever mij of dat komt door een ziekte. Na zorgvuldig onderzoek kom ik tot de conclusie dat dat niet het geval is. De werkgever staakt de loonbetaling en de werknemer kan zijn huur niet meer betalen. Hoe denk je dat ik mijn begeleiding voort kan zetten.


Zelfde situatie... andere ik.
Ik weet dat de werkgever het loon staakt als er geen medische legitimatie is voor verzuim. Ik weet ook dat dan de werknemer zijn huur niet meer kan betalen en dat deze werknemer, die al zoveel aan zijn kop heeft met die scheiding, er zo nog een megaprobleem bij krijgt. Bovendien heeft hij allerlei gezondheidsklachten, niet veroorzaakt door een ziekte... maar door de sociale ellende waar hij in verzeild is, die hem hinderen zijn arbeidsovereenkomst na te komen. Tegen de waarheid in kom ik dan tot de conclusie dat er WEL een ziekte is die zijn verzuim verklaart.

Ver gezocht...?
Lees het artikel van Ingrid Weel in Trouw van 15 maart 2016: Helft zieke werknemers mankeert medisch niets. Naar aanleiding van dit artikel debiteert de NVAB (de bedrijfsartsenvereniging) zelfs dat dat misschien wel in 80% van de verzuimcasus zo is!


Sinds 1950 luidt een KNMG-richtlijn: een arts kan een zorg- en een keuringstaak jegens een persoon NIET in zichzelf verenigen.
De reden: het belang van het koesteren van vertrouwen in een zorgrelatie. Een beoordelingsrelatie is er immers eerder een van wantrouwen. Zie ArboInfo284: Wantrouwensrelatie. Op www.ArboInfo.eu
Zo is het een huisarts niet toegestaan om zijn eigen patiënten te keuren voor een rijbewijs. Sinds het van kracht worden van de wet van 5 oktober 2016 (19 oktober gepubliceerd in Staatsblad 373): 'Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens' (een gematigde opvolger van de wet 'Elektronisch patiëntendossier' die in 2011 in de Eerste Kamer strandde), is een huisarts die dat tóch doet nu in overtreding. Op zo'n overtreding staat een ultieme sanctie van doorhaling in het BIG-register.
Artikel 15.f.2 bepaalt dat een bedrijfsarts geen toegang heeft tot elektronische zorgdossiers...! Dat betekent dat als een bedrijfsarts een zorgdossier bijhoudt... hij niet kan keuren! Doet hij dat toch... dan is dat een overtreding.

En ook de tuchtrechter handhaaft die scheiding.
In ArboInfo315 (Oordelende cardioloog de maat genomen), wordt de tuchtrechtelijke veroordeling beschreven van een clinicus die een keuring doet. Ik verwacht, dat vroeg of laat, ook de bedrijfsarts aan de beurt komt.

Dit betekent, dat je er niet onderuit komt om met 2 (twee) bedrijfsartsen een contract te sluiten. Eentje die je voor keuringen, beoordelingen inschakelt en de ander die zorgtaken zoals begeleiden, adviseren, doorverwijzen, preventieprojecten... uitvoert.

Maar... ben jij daar al aan toe... krijg je de rest van het management en de OR mee... Wil je daar überhaupt je nek voor uitsteken...?
Reken maar dat het snel gaat als de eerste tuchtrechtelijke (ex de KNMG-regels) of strafrechtelijke (ex die nieuwe wet 'Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens') veroordeling van een bedrijfsarts een feit is en hij zich verschoont als je hem iets vraagt dat hij niet met zijn feitelijke taak kan verenigen.

Aantal keer bekeken: 142

Plaats een reactie