competentie door fit "…fit is namelijk juist ontzettend belangrijk voor competentie"

Met deze stelling besloot ik mijn vorige blogpost. Mijn trouwe censor vroeg zich naar aanleiding hiervan – terecht – af: “en waarom vind jij dat?”. Natuurlijk wil ik deze trouwste lezer mijn beargumentatie niet onthouden, en eigenlijk is het ook wel de hoogste tijd om inzicht in mijn onderzoeksresultaten te verschaffen. Dus, bij deze, een blog over het belang van fit!

meer werktevredenheid

minder stress

meer pro-sociaal gedrag

meer commitment aan de organisatie

minder verloopUit onderzoek van Kristof (1996) is gebleken dat een goede Person-Environment fit – een goede aansluiting van een werknemer met zijn of haar werkomgeving – resulteert in positieve gevolgen voor zowel werknemer als werkgever (zie boven).

humanage heeft, daarbovenop, in haar eerdere onderzoeken aangetoond dat fit één van de aspecten is die sterke samenhang vertoont met werkbevlogenheid. Dit was reden genoeg om fit centraal te stellen in het onderzoek van dit jaar.

En …tromgeroffel

Deze samenhang blijkt uitzonderlijk groot! Bijna 40 procent (!) van de variatie in werkbevlogenheid is te verklaren vanuit een samenhang met fit. Oké, nu even zonder statistische praat: hoe beter iemand ‘fit’ met zijn of haar werkomgeving, hoe meer werkbevlogen hij of zij is!

Aangezien werkbevlogenheid op haar beurt leidt tot een betere gezondheid, minder stress en depressieve klachten, en een hogere arbeidstevredenheid, is het voor een werknemer prettig deze bevlogenheid – vitaliteit, toewijding en absorptie – te ervaren. Ook voor de werkgever is een bevlogen werknemer een ‘nice catch’: werkbevlogenheid leidt namelijk daarnaast tot meer initiatief en motivatie, minder ziekteverzuim en betere resultaten.

nice catch


Kortom: fit is een belangrijk ingrediënt voor werkbevlogenheid en daarmee voor competentie. Dit kan ik verder motiveren door te stellen dat een goede gezondheid en een hoge arbeidstevredenheid voorwaarden zijn voor competent gedrag. Ook de omgang met negativiteit en stress (coping) ligt ten grondslag aan competent handelen. Output in de vorm van initiatief, motivatie en resultaatgerichtheid zijn daarbij competenties op zich.

Ik stel voor dat ik de praktische toepasbaarheid van deze bevindingen nog even in bewaring hou voor mijn volgende blog.

Onderzoek

Wel verleen ik graag inzicht in het verloop van het onderzoek en dus mijn afstuderen. Hieronder mijn visuele onderzoeksplanning: visuele blogplanning

De oplettende lezer heeft het mogelijk al opgemerkt: alle ‘thingies to do’ zijn inmiddels groengekleurd! Which means as much: ik ben bij de eindstreep van mijn afstuderen aangekomen; nog enkele meters en ik ben binnen!! En, geheel in stijl met mijn gebruikelijke aanpak, ga ik ook nu weer voor een heuse eindsprint. Dit omdat ik medio juli naar Zuid-Frankrijk vertrek om daar een zomer aan de slag te gaan met een te gekke job. Maar ook hierover later meer: ik ga me opmaken voor, en français, ‘la grande finale’

Aantal keer bekeken: 143

Plaats een reactie