Het concurrentiebeding – een papieren tijger?

Een rechtsgeldig overeengekomen concurrentiebeding is geen papieren tijger. Het kan de werkgever beschermen tegen concurrentie en de werknemer (tijdelijk) belemmeren in zijn vrije arbeidskeuze. Het beding houdt ook stand bij de rechter, als de werkgever kan uitleggen waarom hij belang heeft bij de handhaving van het beding. Ook speelt mee of het beding niet onredelijk is: de duur van het concurrentiebeding en de straal waarbinnen het concurrentiebeding werkt moeten in verhouding staan tot de activiteiten van de werkgever. Een rechter kan overigens wel bepalen dat de werkgever aan de ex-werknemer een vergoeding moet betalen omdat de werknemer als gevolg van het concurrentiebeding tijdelijk wordt belemmerd om ergens anders te werken.

Dit was het geval in een recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam. Een DJ in Zaandam met een rechtsgeldig concurrentiebeding in zijn arbeidsovereenkomst (van aanvankelijk 1 jaar en een straal van 15 km) besloot zijn dienstverband met restaurant Wonder’s op te zeggen en voor zichzelf te gaan beginnen. Al snel draaide hij zijn hitjes ook 30 meter verderop in restaurant/bar Mailcompany en ex-werkgever Wonder’s stapte hierop naar de rechter. De kantonrechter liet het concurrentiebeding in stand, maar matigde de duur en straal (tot 8 maanden en 500 m). Het Hof oordeelde in hoger beroep daarnaast dat de DJ recht had op een maandelijkse vergoeding van Wonder’s van € 450,- per maand, omdat hij zijn werk tijdelijk niet in het centrum van Zaandam kon verrichten. Dit kwam neer op de helft van het maandloon dat hij voorheen ontving van Wonder’s.

Een makelaarskantoor in Alkmaar kwam er beter van af bij de kantonrechter Noord-Nederland. Een concurrentiebeding van 2 jaar met een straal van 15 km hield stand en werd niet gematigd. De ex-werknemer wilde overstappen naar een ander makelaarskantoor in Alkmaar, omdat hij daar uitzicht had op een betere positie. De kantonrechter oordeelde dat er geen aanleiding was om het concurrentiebeding in dit geval buiten toepassing te stellen of te matigen. En aan deze ex-werknemer werd ook geen vergoeding toegekend (opvallend was overigens dat de ex-werknemer hier ook niet om had verzocht).

Aantal keer bekeken: 116

Plaats een reactie