Het jaarlijkse functioneringsgesprek of beoordelingsgesprek komt er weer aan. Veel mensen houden er een flinke kater aan over. Zelden wordt het als inspirerend ervaren. Hoe kun je er zelf voor zorgen dat je er iets aan hebt?

 Je kunt meer halen uit je functioneringsgesprek door het volgende voor te bereiden: 

 1. Verdiep je in je leidinggevende.
  Weet wat je leidinggevende belangrijk vindt. Zo weet je wat belangrijke argumenten zijn.
 2. Schrijf je belangrijkste prestaties op.
  Maak met voorbeelden duidelijk wat je hebt gedaan en wat je bijdrage was aan de doelen van de afdeling.  Denk hierbij ook aan de verbeterpunten die in een vorig functioneringsgesprek aan de orde zijn geweest.
 3. Vraag door.
  Als je leidinggevende een verbeterpunt benoemt, vraag dan altijd naar concrete voorbeelden. Vraag door naar wat je toen precies niet goed hebt gedaan en wat je wel had moeten doen. Door dit soort vragen te stellen komt de nadruk te liggen op veranderbaar gedrag en niet op persoonseigenschappen. Dat maakt kritiek minder pijnlijk.
 4. Maak afspraken SMART. Neem hierbij niet alleen mee wat jij zelf moet doen maar ook wat je van anderen nodig hebt: Je kunt ook eisen stellen.
 5. Durf ambitie te hebben.
  De meeste mensen hebben ambitie maar verstoppen deze voor zichzelf of voor anderen. Durf ambitie te hebben en durf deze uit te spreken. Denk na over wat jij zou willen. Doorstroom naar een andere functie? Promotie? De functie van je baas? Een cursus? Ook als dingen niet meteen mogelijk zijn, heb je het wel in de week gelegd.

De letters van SMART staan voor:
Specifiek - Is de doelstelling concreet?
Meetbaar – Hoe ga je meten of het doel gehaald is?
Acceptabel – Is het doel acceptabel voor de doelgroep en/of het management?
Realistisch - Is het doel haalbaar?
Tijdsgebonden - Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn? 

Drs. Patricia de Wit MSc. is coach en heeft haar eigen bedrijf Patricia de Wit Coaching. Zie www.patriciadewit.comZij schreef naast artikelen in vakbladen, boeken over talentmanagement, motivatie, persoonlijke effectiviteiten geluk.

Aantal keer bekeken: 139

Plaats een reactie