Mag een werknemer genomen ontslag opschorten bij ziekte?

Heeft een (of meerderen) van jullie ervaring met het volgende? Ik heb namelijk een vraag waar ik niet helemaal uit kom. Een medewerker heeft onlangs schriftelijk ontslag genomen. We hebben het nog niet bevestigd. Afgelopen weekend heeft ze een ongeluk gehad waardoor ze door het opgelopen letsel lange tijd moet revalideren. Als gevolg hiervan heeft ze maandag aangegeven haar ontslag op te schorten tot na haar revalidatie. Ze heeft geen ander werk en komt dus niet in aanmerking voor de WW of ZW-vangnet. Ze valt niet binnen de uitzonderingen van beide wetten. Persoonlijk vind ik het onredelijk dat de werknemer dit vraagt. Bovendien valt dit volgens mij niet onder de opzegverboden omdat niet de werkgever opzegt maar de werknemer. Mijn vraag is nu of we als werkgever verplicht zijn om het ontslag op te schorten of dat het feit dat ze ontslag heeft genomen voldoende is en daarmee de arbeidsovereenkomst ophoudt.

Ik kan me voorstellen dat een ontslag niet bovenmatig onredelijk mag uitpakken voor de werknemer maar haar inkomenssituatie wijzigt niet. Ze zou al geen recht hebben op WW danwel ZW en daarmee zijn aangewezen op andere gemeentelijke regelingen (bijstand).

Aantal keer bekeken: 5293

Plaats een reactie

Reacties op dit bericht

Dag Toine

Mijn eerste reactie is dat het ontslag gewoon geaccepteerd kan worden. Opzegverboden gelden immers niet.
Wat mij aan het twijfelen brengt is dat je schrijft "onlangs ontslag genomen" en nog "nog niet bevestigd".
Wanneer je per omgaande had gereageerd was er geen vuiltje aan de lucht geweest. Nu heeft de werknemer de gelegenheid gehad om de ontslagaanvrage in te trekken c.q. op te schorten. (Wat is de exacte formulering?)

In feite is nu de situatie ontstaan dat de werknemer tijdens het dienstverband arbeidsongeschikt is geraakt en dus geldt een ontslagverbod, althans zo kun je het uitleggen.

Gelet op de gecompliceerdheid van deze casus lijkt het me raadzaam om wanner je aangesloten bent bij een branchevereniging o.i.d. gebruik te maken van juridisch advies of er toch wat geld tegen aan te gooien en een arbeidsrecht jurist te raadplegen.

Verder is het wenselijk om , indien er een CAO van toepassing is, deze ook even te checken op hetgeen er staat vermeld m.b.t. onslag door een werknemer.

m.vr. groet
Henny
Beste Henny en Dick, bedankt voor jullie reacties. Ik neig naar het antwoord van Dick omdat ze wist wat de gevolgen zijn van haar opzegging. Deze veranderen niet door het ongeval. Volgens mij is daarnaasr de regel dat er niet eenzijdig teruggekomen kan worden op de opzegging. Henny, bedankt voor de opmerking over de CAO. Ik zou het bijna vergeten zijn Terwijl dit zo voor de hand ligt ;-)
Wat is de reden geweest van de opzegging? Er is geen sprake van een andere baan? In principe kan de werknemer dit ontslag niet eenzijdig herroepen. Ik vind het wel onduidelijk waarom er is opgezegd. Hoe vrijwillig was die opzegging?
Hoi Marina, de opzegging was 'erg' vrijwillig. Zij heeft opgezegd om thuis voor haar kinderen te kunnen zorgen.
Beste Toine,

Ik ga volledig mee met Dick en Bart.

Denk je er wel aan dat je als werkgever de plicht hebt bij het UWV een 'Ziek uit dienst'-melding te doen? Dit ben je verplicht. Daarnaast kan e.e.a. consequenties hebben voor de WGA als deze dame onverhoopt langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt blijft. Voor haar is het niet te hopen dat het letsel en de gevolgen daarvan zo ernstig is, echter ze is ziek geworden tijdens het dienstverband bij deze werkgever. Dit zo0u je nog de nodige reïntegratie-inspanningen opleveren. Succes!

Groeten,
Nancy Ummels
Dag Toine,

Is er voor haar nog een mogelijheid om zich vrijwillig te laten verzekeren voor de Ziektewet en of WIA?
In feite heeft zij "tijdelijk" haar werk onderbroken.... Op die manier kan ze toch inkomen ontvangen en het ontslag netjes worden afgewikkeld.

Groet, Chris
Déjà vu ... ?

Hoe was de "opzegging" geformuleerd? Inderdaad een eenzijdige opzegging, of een aanbod tot het sluiten van een beëindigingsovereenkomst. Een niet aanvaard schriftelijk aanbod kan wel degelijk worden ingetrokken.

De aanleiding voor de opzegging was om thuis voor de kinderen te zorgen. We weten nu iets meer dan in de vorige forumbijdrage over deze casus, maar kennen nog steeds niet de exacte omstandigheden van het geval. Was er eerder geprobeerd om andere uren te kunnen werken? Zijn jullie daar niet uitgekomen en was de "opzegging" daarop de reactie? Zijn er privé omstandigheden die werknemer tot deze onverstandige stap hebben doen overgaan (wegvallen partner?). Kortom: de vraag blijft of hier aan de onderzoeksplicht is voldaan.

Blijf benieuwd naar de afloop.

RSS