Een medewerker van ons heeft een aantal weken geleden een bedrijfsongeval gehad. Hij is met een raam , dat klemde, achterover van een krukje gevallen (hij is timmerman bij een 24-uurs servicedienst van een aannemer). Hierbij heeft hij zijn heup gebroken en zijn hiel verbrijzeld. Heel vervelend, maar het was een ongeluk en ook de arbeidsinspectie heeft dat vastgesteld. Het enige is dat hij een krukje van de bewoner heeft gebruikt in plaats van zijn eigen gekeurde krukje.
Nu heef hij door dit ongeval medische kosten gemaakt die niet vergoed worden. Denk hierbij aan het huren van een bed in de woonkamer, een rolstoel of steunzolen in zijn schoenen om zonder pijn te kunnen lopen. Zijn wij als werkgever verplicht deze kosten geheel of gedeeltelijk te vergoeden?
Daarnaast draait hij normaliter storingsdienst, wat extra inkomsten oplevert. Nu kan hij deze diensten niet draaien. Heeft iemand ervaring hoe we hier het beste mee om kunnen gaan? Compenseren of is dit ook het risico voor de werknemer?
Alvast bedankt en ik hoor graag van jullie!

Aantal keer bekeken: 2714

Plaats een reactie

Reacties op dit bericht

Allereerst de opmerking dat dit natuurlijk bijzonder vervelend is voor de werknemer. En dan nu mijn antwoord. De werknemer heeft de keuze om een aanvullende verzekering te nemen. Ik heb voor de zekerheid even gegoogled en zie dat er voldoende verzekeraars zijn die bijv. steunzolen in de aanvullende verzekering vergoeden. Ook een speciaal bed dat je kunt huren wordt doorgaans vergoed door de verzekeraar. Het is dan een persoonlijk risico als je die aanvullende verzekering niet neemt. De werknemer heeft ook zelf de ongelukkige keuze gemaakt om op een ander (wankel?)krukje te gaan staan. Hoe naar ook, je bent hier als werkgever niet aansprakelijk voor. Dit was ook het oordeel van de inspectie. Als het wel voor risico van de werkgever komt dan kan de verzekeraar of evt. advocaat van de werknemer via de verzekeraar van de werknemer een claim indienen voor deze extra medische kosten. En als je ziek bent krijg je normaalgesproken ook geen storingsdiensttoeslag etc. als dat in jullie reglement, CAO of arbeidsovereenkomst zo is opgenomen. Heel vervelend allemaal, maar zo is het denk ik wel. Het enige wat ik nog wil toevoegen dat het natuurlijk ook geld kost als de werknemer voor langere tijd uitvalt en je kunt evt. kijken waar je de medewerker tegemoet kunt/wilt komen.

Beste Rianne,
Je verhaal gelezen en natuurlijk is het zuur voor de medewerker/timmerman dat het bij hem/haar gebeurd. Mijn vraag is of de timmerman bij jullie in loondienst is of bij de aannemer die de 24 uurs servicedienst voor jullie uitvoert. Daar ligt namelijk het verschil in de aansprakelijkheid van het ongeval. Indien blijkt dat de timmerman bij de aannemer in loondienst is, zijn de kosten voor de aannemer en niet voor jullie, als opdrachtgever. Dat jullie als opdrachtgever vanuit een goede relatie met de timmerman/aannemer iets voor hem wil doen dat zegt al genoeg hoe jullie naar de menselijke maat kijken, gelukkig maar.

Tegen de kosten van de schade, die een werknemer t.g.v. een arbeidsongeval lijdt en waarvoor hij de werkgever aansprakelijk stelt, kan een werkgever zich verzekeren door een zgn. AVB, een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, af te sluiten. Ik neem aan dat jullie bedrijf dan wel het aannemersbedrijf waarvoor jullie werknemer werkte, een AVB heeft afgesloten.

Een AVB dekt de schade aan personen, schade aan zaken en de schade die hieruit voortvloeit. De schade die een werknemer zelf lijdt (verlies arbeids-/verdienvermogen) wordt vergoed. Indien er een regresmogelijkheid bestaat (bijv. als werknemer bij een andere werkgever werkzaamheden verricht en daar het arbeidsongeval heeft plaatsgevonden) dan worden ook de aanspraken van het UWV of andere regresnemers door de AVB gedekt.

Ik zou dus zeker contact opnemen met de verzekeringsmaatschappij en kijken wat die voor jullie c.q. de werknemer kan betekenen.

V.w.b. zijn storingsdiensten denk ik dat het afhankelijk is van hoe deze vormgegeven is. Als werknemer voor deze storingsdienst een vaste maandelijkse tegemoetkoming krijgt, zal dit dus als deel van zijn totale bruto inkomen beschouwd worden en dient dan m.i. ook als basis voor de doorbetaling bij arbeidsongeschiktheid.

RSS