Meeste medewerkers niet getraind inzake privacywetgeving

Sinds de AVG is ingegaan moeten bedrijven aan meer eisen voldoen inzake de privacy. Maatregelen treffen inzake het voorkomen van datalekken is daar een onderdeel van.
Aangezien de meeste datalekken komen door menselijke fouten is het raadzaam om medewerkers te trainen op het gebied van privacy.En toch is het overgrote deel van de werknemers niet of nauwelijks getraind.

Het niet trainen van je personeel kan leiden tot datalekken en imago schade.De autoriteit persoonsgegevens ontvangt dagelijks enorme hoeveelheden aan klachten Ook verschijnen er steeds meer klachten over privacy in reviews op google.

Met een e-learning of een workshop zorg je voor bewustzijn bij de medewerkers en voorkom je datalekken.

Onderzoek van Privacy Zeker laat zien dat 80% van de medewerkers geen privacy training volgt.

Aantal keer bekeken: 38

Plaats een reactie