Stress is de belangrijkste oorzaak voor verzuim. Naar schatting is 70% van dat verzuim gerelateerd aan stress. Interessant dus om te kijken wat een organisatie kan doen om stress te verminderen. Natuurlijk zijn er veel elementen waar de werkgever geen invloed op heeft. Denk aan stress vanuit de privésfeer.

Toch zijn er veel aanknopingspunten om werkstress te verlagen. Vooral als deze verband houden met hoe het werk is ingericht.

Factoren


Op de onderstaande drie aspecten kan een organisatie invloed pakken:


• De omstandigheden van het werk (In welke situatie werken we?)
• De inhoud van het werk (Wat doen we en hoe?)
• De onderlinge verhoudingen in het werk (Sfeer en regelruimte)

Vanuit Arbo-perspectief kan een organisatie veel bereiken op het gebied van de werkomstandigheden. In de praktijk blijkt echter dat de manier hoe een bedrijf is georganiseerd een veel grotere impact heeft op werk gerelateerde stress.
Het jammere is dat P&O vaak pas in actie kan komen als het ziekteverzuim al een feit is. Wat zou het mooi zijn als er meer aan preventie gedaan kon worden!

De ‘O’ van P&O aan zet


Werk gerelateerde stress is niet helemaal te voorkomen. Wel kunnen we een organisatie zo inrichten dat de kans op ongezonde werkdruk kleiner wordt. De rol van HR ligt daarbij niet direct voor de hand. Vaak is dit het domein van stafafdelingen die zich bezig houden met de bedrijfsvoering en het inrichten van processen. Toch is HR vaak de eerste die door heeft dat er ‘iets’ aan de hand is. Juist ‘aan de voorkant’ van het proces heeft HR dus wel degelijk een belangrijke signalerende rol.

Herken het signaal


Verzuim is het bekendste signaal dat er (te) veel stress is in een team. Maar ook de roep om meer personeel (capaciteit) kan een signaal zijn dat er stress ontstaat of gaat ontstaan. Er is een groot en algemeen geloof dat meer capaciteit de problemen verhelpt. Helaas is het tegendeel vaak waar. Er is namelijk een ander probleem dat ten grondslag ligt aan het ‘capaciteitsprobleem’. Dat is het vele werk dat medewerkers onder handen hebben. Al het werk waar wel mee is begonnen, maar dat nog niet klaar is. Ook wel bekend als onderhanden werk (OHW). OHW veroorzaakt lange doorlooptijden, waardoor er te laat wordt geleverd, er klachten komen, medewerkers het idee hebben nooit klaar te zijn en onder druk komen te staan. Hierdoor ontstaat stress met mogelijk uitval en ziekteverzuim. Een vicieuze cirkel dus.

Handreiking vanuit HR


Als we HR vanuit het perspectief Personeel & Organisatie benaderen, ligt het voor de hand dat we de organisatie een handreiking doen. De sleutel is eigenlijk altijd aandacht voor het OHW. Het helpt vaak als we daarbij de vergelijking maken met de metafoor van de kledingindustrie. De verschillen de ‘soorten’ werk die daar worden onderkend, vragen om andere werkafspraken en verschillen in oplossingen.

Voor al deze onderdelen is er één belangrijkste eerste ‘injectie’ bij werkgerelateerde stress: zorgen dat er een eenduidige prioritering komt voor al het werk dat er al ligt en voor werk dat nieuw binnenkomt.

Het klinkt eenvoudig en dat is het eigenlijk ook: een lijst maken en alles een start- en leverdatum geven en de lijst sorteren op de eerste leverdatum en vervolgens taken van boven naar beneden afwerken.

De leverdatum is leidend voor de hele procesketen en draagt daarmee ook bij aan ‘waar we het voor doen’: levering aan de klant.

Daarnaast is het van belang om goed zicht te hebben op oplossingen per soort werk (van one size fits all tot maatwerk).

Denk aan:


• proces- en werkafspraken
• reductie van doorlooptijden
• opleiden en noodzakelijk instructies
• benoemen van rollen
• teamontwikkeling

Kortom…


HR kan zijn signalerende rol en kennis van de organisatie goed inzetten om preventief het ziekteverzuim te lijf te gaan.

Marianne Schram & Wilco van Gelderen

Aantal keer bekeken: 441

Plaats een reactie