Een leidinggevende die net een afdeling overgenomen heeft van een andere leidinggevende benadert de HR adviseur met de volgende vragen:

• Kan ik iemand die altijd zeer goed werd beoordeeld terugzetten in oordeel, omdat ik helemaal niet tevreden ben?
• Is het wel redelijk om medewerkers ‘af te rekenen’ op iets wat mijn voorganger nooit belangrijk vond?

Begrijpelijke vragen: de leidinggevende wil niet zijn of haar nieuwe medewerkers van zich vervreemden door ineens met een andere scepter te gaan zwaaien. Maar als de leidinggevende nu kiest voor accepteren is er bijna geen weg meer terug. Nieuwe bezems vegen het schoonst.

Het is inderdaad onredelijk om medewerkers ineens te confronteren met kennelijk een nieuwe norm en hen daar negatief op te beoordelen. Bovendien kennen we de klassieke beoordelingsfout van de persoonlijke norm. Omgekeerd is accepteren ook niet goed.

Ik adviseer om tijdens het eerste beoordelingsgesprek het te bespreken beoordelingspunt niet te beoordelen, maar vooral aan te grijpen om heldere verwachtingen uit te wisselen. Vooraf is het veel gemakkelijker en eerlijker om een norm te veranderen dan achteraf. Nog mooier is dat te doen ruim voordat het beoordelingsgesprek plaatsvindt. Als er overeenstemming is over de norm en er is ‘dagelijks’ feedback gegeven, dan kan dat punt in het eerstvolgende beoordelingsgesprek beoordeeld worden. Dat hoeft dan helemaal niet te demotiveren zeker als men niet stil blijft staan bij het oordeel, maar het aangrijpt om te verkennen hoe we het punt kunnen oplossen.

Hoe een leidinggevende kan reageren op een medewerker die in het beoordelingsgesprek mocht zeggen: “Maar mijn vorige leidinggevende zei daar nooit iets van” zie je in deze video.

Aantal keer bekeken: 309

Plaats een reactie