Normalisering rechtspositie ambtenaren verslechtert de ontslagbescherming

Praktische oplossingen voor arbeidsconflicten

De kogel is door de kerk, althans wat betreft de Tweede Kamer. Die heeft op 4 februari 2014 met een grote meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren. Het wacht nu nog op instemming van de Eerste Kamer. De beoogde invoeringsdatum is vooralsnog gesteld op 1 januari 2017.

Het voorstel van de wet Normalisering rechtspositie ambtenaren brengt grote veranderingen teweeg in de rechtspositie van ambtenaren: per saldo een majeure verslechtering.
Beëindiging van het dienstverband van de ambtenaar zal voortaan slechts kunnen door middel van ontbinding door de kantonrechter of door opzegging (na toestemming van het UWV). De bezwarenprocedure als voorportaal vervalt.
Ook de toetsing van alle andere besluiten ten aanzien van individuele ambtenaren wordt weggehaald bij de bestuursrechter en komt terecht bij de kantonrechter.

In mijn 35-jarige adviespraktijk op het gebied van ambtenarenrecht heb ik de grote waarde van de rechtsbescherming van de ambtenaar altijd gezien in de meervoudige toetsingsmogelijkheden van rechtspositionele besluiten door gremia die goed bekend waren met de specifieke kenmerken van het ambtenarenrecht én van “de ambtelijke cultuur”. Het is maar zeer de vraag (of, beter gezegd: ik betwijfel het) of die kennis en ervaring aanwezig is bij het UWV, c.q. de kantonrechters.

Met dit korte statement wil ik graag de discussie over dit onderwerp entameren, maar ik vrees dat het voor de ambtenaren al te laat is!

Aantal keer bekeken: 212

Plaats een reactie