UWV verwacht flinke groei bemiddelingssector

De werkgelegenheid in de bemiddelingssector zal de komende jaren substantieel groeien, zo verwacht het UWV.

De uitkeringsinstantie spreekt deze verwachting uit in een vandaag gepubliceerde sectorbeschrijving. Het UWV gaat voor de periode 2014-2020 uit van een groei van 120.000 banen tot 720.000 banen. Die groei zit echter niet in het aantal uitzendkrachten, maar meer in andere flexdiensten die door de uitzendbranche worden aangeboden, zoals payrolling, detachering en zzp-dienstverlening. "Bedroeg het aantal payroll-werknemers in 2007 nog 90.000, inmiddels is dit aantal toegenomen tot 150.000. Ook neemt het aantal zzp’ers dat door uitzendbureaus wordt bemiddeld gestaag toe", aldus UWV.

Vervanging zieke werknemer
De uitzendbranche en uitzendkrachten maken het grootste deel uit van de door UWV onderzochte sector. Het rapport beschrijft ook de ontwikkelingen bij de detacheringsbureaus, arbeidsbemiddelingsbureaus en loopbaanadviseurs. "De sectorbeschrijving maakt duidelijk dat vervanging van zieke werknemers door uitzendkrachten belangrijker is geworden. Werd in 2009 nog 1 op de 8 uitzendkrachten vanwege ziekte ingeleend, in 2013 was dat gestegen naar 1 op de 5. Tegelijkertijd is het aantal bedrijven dat structureel gebruik maakt van uitzendkrachten op vaste werkplekken de afgelopen jaren fors afgenomen. Deze daling van deze structurele inzet is de afgelopen jaren het grootst bij bouwondernemingen", zo blijkt.

Opstap naar structureel werk
Het UWV-rapport schetst dat de kans om via een uitzendbaan aan een vaste of tijdelijke werkplek te komen van 2009 tot 2014 aanzienlijk is verslechterd. Stroomde in 2009 nog 28 procent van de werkzoekenden via een uitzendbaan door naar vast werk, in 2014 is dat nog 22 procent. In de afgelopen vijf jaar is daarmee de kans toegenomen dat uitzendkrachten in een uitzendbaan ‘blijven hangen’. Dat heeft te maken met de slechte conjunctuur, maar UWV signaleert ook een structurele daling over een langere periode. "Dat baart zorgen omdat uitzendwerk voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt vaak een opstap vormt naar een andere baan. De sector onderneemt veel initiatieven om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag te helpen", constateert de uitkeringsinstantie.

Die doelstelling lijkt te lukken. "Zo is het aantal WW’ers dat via een uitzendbaan aan de slag is gekomen via een uitzendbaan gegroeid van 72.000 in 2012 tot ruim 90.000 in 2014. En helpen uitzendbureaus meer dan andere ondernemingen, gedeeltelijk arbeidsgeschikten aan de slag. Van belang is dat deze maatschappelijke rol van uitzendarbeid een opstap blijft naar structureel werk", stelt het UWV.

Aantal keer bekeken: 158

Plaats een reactie