Van Human Resource management naar Human Value management

Van Human Resource management naar Human Value management: deze titel komt uit 'Zaken doen in de nieuwe economie'. Een mooi en waardevol boek van Marga Hoek waarin zij uit de doeken doet hoe je succesvol duurzaam kunt ondernemen. Tijdens een van haar boekpresentaties gaf zij aan dat de top van een bedrijf eigenlijk het verschil maakt. In haar boek is er relatief weinig aandacht voor HR. Kan HR het verschil maken of blijft HR volgen?

Van functie naar toegevoegde waarde

‘Ondernemers in de nieuwe economie (…) vervangen hun personeelsbeleid door een beleid dat personeel niet uitput, maar benut’, aldus Marga Hoek. We zijn er nu aan gewend dat je plek in de organisatie wordt bepaald door je functie. Indirect zou je zelfs kunnen stellen dat jouw plek is bepaald door het functiehuis, wat je wordt geacht te kunnen en welke taken er van je worden verwacht. Jouw toegevoegde waarde speelt nauwelijks een rol.

Van productiemiddel naar waarde

Je zou wellicht kunnen stellen dat de manier waarop organisaties met hun personeel omgaan een indicatie is van hoe zij staan ten opzichte van duurzaamheid. Human resources betekent tenslotte letterlijk menselijke productiemiddelen. Een term die stamt uit een tijd dat we grondstoffen nog opmaakten en na gebruik weggooiden…

Organisaties die zuiniger met hun personeel omgaan zien medewerkers meer als bouwstenen waar je zuinig op bent en telkens weer opnieuw kan inzetten op andere, nieuwe en innovatieve opgaven en vraagstukken.

Sustainability goals voor HR

Voor 2030 hebben de lidstaten van de Verenigde Naties een aantal doelen afgesproken. Hoe je het wendt of keert, voor HR ligt daar een enorme klus te wachten. Er is vrijwel geen sustainability goal waar HR geen rol speelt in aanname-, ontwikkel- of beloningsbeleid.

Wees 'ns eerlijk; hoe duurzaam is jullie HR-beleid?

Aantal keer bekeken: 239

Plaats een reactie