Werkdruk aanpakken: een systemische benadering

Op een ochtend ...

Tringggg "Goedemorgen ik heb een pakketje werkdruk voor u!"

"Een pakketje werkdruk? Voor ons?"

"Ja, volgens mij ... ja ... zie ... ik had het goed .... erhm ... het is een pakketje met werkdruk!"

"Huh!? Dat is niet voor ons hoor! Dat is vast voor het bedrijf naast ons! Die zijn al jaren te druk. Je moet op nummer 18 zijn."

"Ohw! Dan bel ik daar even aan. Bedankt!"

"Phieuwww. Hadden we hier bijna werkdruk in ons bedrijf zeg!"

Werkdruk wordt niet afgeleverd

Tja. Zo gaat het in werkelijkheid niet he?! Werkdruk wordt niet afgeleverd, gedropt of geïmplementeerd. Werkdruk wordt heel vaak door mensen zelf in samenwerking met elkaar 'geproduceerd'. Zonder dat zij precies doorhebben hoe zij dat doen.

Werkdruk voor een derde van de werknemers een probleem

Werkdruk is voor een derde van de Nederlandse werknemers een probleem. In pogingen om dit probleem aan te pakken, zetten organisaties metingen en scans in: een RI&E, een werkbelevingsonderzoek en/of een PMO. Deze metingen en scans zoomen in op de beleving van werkdruk en/of pogen te meten hoe medewerkers denken dat hun werkdruk ontstaat.

En het is natuurlijk geweldig dat er pogingen gedaan worden om te meten of bevragen wat oorzaken zijn. Want werkdruk kan leiden tot uitval van mensen of zelfs burn-out. En als dat gebeurt, zijn er ook nog eens flinke financiële gevolgen.

Aan knoppen draaien

Directeuren, managers, HR- en P&O-functionarissen zoeken naar manieren om ‘aan de knoppen te kunnen draaien’. Om invloed uit te oefenen en op de een of andere manier te sturen op de druk die wordt ervaren. In de meeste gevallen leidt dat niet tot een oplossing. Zeker, als er structureel te weinig personeel is om het werk te doen, ligt de oplossing voor de hand.

Een systemische benadering

Een interessante, alternatieve vraag is: hoe produceren mensen in interactie met elkaar deze ongewenste druk in het werk? Wat doen zij daarbij samen onbedoeld en onbewust? Wat gebeurt er systemisch? En welke lessen kunnen getrokken worden zodra zichtbaar wordt wat er bij herhaling gebeurt en tot dit vraagstuk leidt?

Samen op onderzoek

Door samen op onderzoek uit te gaan, letterlijk samen te kijken naar wat er in een project (waar veel werkdruk werd ervaren) precies is gebeurd, kan je ontdekken wat vooraf ging, wie betrokken waren, wie welke mail stuurde, welke handelingen dubbel uitgevoerd werden maar ook wat de precieze opdrachtformulering was, hoe die is veranderd en wie er allemaal in betrokken werden. 

Eric Fleurbaay

https://www.linkedin.com/in/ericfleurbaay/

https://www.business-wise.nl/blog/ 

Aantal keer bekeken: 112

Plaats een reactie