Onlangs heeft Driessen HRM_Payroll in samenwerking met TNS Nipo een onderzoek laten verrichten hoe het werkgeverschap binnen de publieke sector wordt ervaren. Hiervoor zijn 250 HRM-functionarissen benaderd die werkzaam zijn binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg & welzijn. De ene groep werd benaderd als werkgever en de andere groep als werknemer.

Een HRM-er is ook maar een mens…..
Uit de onderzoeksresultaten bleek dat HRM-ers vanuit hun medewerkersrol minder positief naar hun werkgever kijken als vanuit hun werkgeversrol. Eveneens bleek dat werknemers andere zaken belangrijk vinden dan de werkgevers.

De HRM-er heeft een dubbelrol binnen een organisatie. Zowel de belangen van de werkgever als die van de werknemer moeten zo goed mogelijk op één lijn gebracht worden. Daarnaast is de HRM-er ook zelf werknemer en dus belanghebbende.
Dat uit het onderzoek blijkt dat ze vanuit hun rol als werkgever andere antwoorden geven dan vanuit hun positie als werknemer, verbaast me niet. Dat betekent m.i. dat ze professioneel zijn in het uitoefenen van hun functie en in staat zijn de wederzijdse belangen goed te vertegenwoordigen.

Het verschil tussen werkgever en werknemer
Uit het onderzoek kwam een aantal opvallende zaken naar voren.
Interne communicatie en het geven/ontvangen van feedback wordt door de werkgever hoger gekwalificeerd dan door de werknemer.

Ook over de beloning verschillen de meningen. De HRM-er vindt, vanuit de werkgeversrol, dat de beloning in verhouding is ten opzichte van de prestatie. De HRM-er als werknemer vindt de eigen beloning te laag ten opzichte van de prestatie.

De mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling van werknemers wordt vanuit de werkgeversrol veel hoger gewaardeerd dan vanuit de werknemersrol. Het verschil in waardering is op dit onderdeel redelijk groot.

Het zijn de kleine dingen die het doen….
Een van de vragen was wat het leukste was dat de werkgever ooit heeft gedaan voor de medewerkers, in het kader van werkgeverschap.
Het is opvallend hoe hier vanuit beide rollen verschillend tegenaan gekeken wordt.
Vanuit de werkgeversrol noemt de HRM-er zaken als bedrijfsuitjes, feesten en andere informele activiteiten.
Vanuit de werknemersrol worden zaken, zoals aandacht hebben voor de ontwikkeling van de werknemer, mogelijkheid bieden tot opleidingen, persoonlijke belangstelling tonen en een complimentje of bedankje op zijn tijd, genoemd.

Wat kan een HRM-er met het resultaat van dit onderzoek doen?
Het cijfer voor goed werkgeverschap gegeven door de groep vanuit de werkgeversrol is een 7,4, die vanuit de werknemersrol een 7. Dat is helemaal niet slecht. Maar het verschil geeft wel aan dat er verbetering nodig is.
Het antwoord waar deze verbetering uit kan bestaan blijkt al uit het resultaat van dit onderzoek.
Als de HRM-er eens wat vaker vanuit de werknemersbril naar zijn/haar eigen werk kijkt, liggen de antwoorden tot verbetering voor de hand.

www.driessenpayroll.nl/onderzoek

Aantal keer bekeken: 108

Plaats een reactie