De schoen wringt vrijwel altijd op plekken waar het managen van talenten meer en andere aandacht vraagt dan het oude en vertrouwde opleiden en trainen. Een pijnplek die gemakkelijk over het hoofd wordt gezien is het verschuiven van eigenaarschap:
competenties zijn van bedrijven, talenten zijn van medewerkers
.

Bij het vormgeven van personeelsbeleid staat over het algemeen de wens van de organisatie centraal. Het bedrijf leidt, de medewerker volgt. Het bedrijf stelt kaders, de medewerker voegt zich. Helemaal niet vreemd, want spelregels voor personeel zijn meer dan alleen praktisch. Competentiemanagement is in die zin ook van bedrijven. De kerncompetenties en doelstellingen van een bedrijf zijn vertaald naar competenties. Voor verschillende functies is een competentieprofiel beschikbaar waaraan de medewerker wordt getoetst voor zijn of haar ontwikkeling en beoordeling.
In tegenstelling tot competenties zijn talenten van mensen. Voor personeelszaken gaat de wereld op z’n kop. Voor leidinggevenden trouwens ook. Samen kunnen ze prima nadenken over welk talent ze zouden willen aantrekken, maar er is geen garantie dat dit talent ook beschikbaar is. Talentmanagement loopt averij op als we blijven denken in vraag in plaats van in aanbod.

Meer kenmerkende pijnplekken op een rijtje in: het eBook Kansrijk Talent Managen

Nog 'n sneak preview

Aantal keer bekeken: 171

Reacties op dit bericht

Dat competenties alleen van bedrijven zijn vind ik een misvatting. Medewerkers hebben ook competenties (waaronder talenten). Het moeilijkste is om de competenties van medewerkesr af te stemmen op de (kern)competenties van het bedrijf. Daarom is het belangrijk dat de missie, visie en doelstellingen van het bedrijf duidelijk en eenduidig zijn. Vervolgens vertaal je deze naar doelstellingen van afdelingen en medewerkers.
Dan pas kun je kijken in hoeverre de competenties van medewerkers voldoende (te ontwikkelen) zijn om een optimale bijdrage te leveren aan de bedrijfsdoelstellingen.
Nog steeds blijven bedrijven hangen in de doelstelling: veel geld verdienen op de korte termijn. Van een lange termijnvisie is zelden sprake en daarom is competentiemanagement een hulpmiddel dat nauwelijks meerwaarde geeft in de praktijk (omdat het gericht is op een langere kijk op de meerwaarde van medewerkers en afstemming op de langetermijn visie van het bedrijf

RSS