De 5 populairste HR boeken uit de HRBase boekenwinkel zijn:

1.) De HR Scorecard
2.) Inzicht in de Ondernemingsraad 2010
3.) De vijf frustraties van teamwork
4.) De Kleine Gids voor het Nederlandse arbeidsrecht 2010
5.) Human Business Engineering

Hieronder vind je een korte omschrijving van elk van de boeken.
Of ga naar onze boekenwinkel en bekijk alle boeken.


De HR Scorecard

Het meten van strategie, mensen en prestaties

De HR Scorecard
Brian Becker, Mark Huselid, Dave Ulrich
Waardering: 4 (10 stemmen)
Prijs: €32.95


Human Resources Management wordt steeds belangrijker voor de strategie van bedrijven. Prestaties van mensen hebben steeds meer invloed op de bedrijfsstrategie. Die prestaties moeten dan wel gemeten kunnen worden. Op basis van de succesvolle Balanced Scorecard hebben de auteurs van dit boek een nieuwe methodiek ontwikkeld, de HR-scorecard. Daarmee kan human resources management ingepast worden in de algemene strategie van bedrijven en kan men human resources managen als een onderdeel van het bedrijfskapitaal. Bovendien wordt het mogelijk om met de HR-scorecard een koppeling te maken tussen menselijke prestatiemeting enerzijds en meetfactoren zoals omzet- en winstcijfers anderzijds. Aan de hand van een onderzoek bij 3000 bedrijven hebben de auteurs een model ontwikkeld dat bestaat uit 7 stappen. Zij beschrijven uitgebreid de verschillende stappen met een praktische toelichting hoe deze kunnen worden geïmplementeerd in de bedrijfsvoering. 'De HR-scorecard' is daarmee een boek dat een model neerlegt voor prestatiemeting in relatie tot strategie. Dit zal vele managers behulpzaam zijn in hun zoektocht naar betere instrumenten voor human-resources-management.Inzicht in de Ondernemingsraad 2010

Een toelichting bij de Wet op de ondernemingsraden

Inzicht in de Ondernemingsraad 2010
Frans Vink, Robbert van het Kaar
Waardering: 4.5 (8 stemmen)
Prijs: €69.50


Actuele sociaal-economische ontwikkelingen zoals reorganisaties, fusies, flexibel arbeid en sociale innovatie zijn van invloed op de medezeggenschap in ondernemingen. Van de ondernemingsraad wordt dan ook veel verwacht. Verschillende wetten en collectieve arbeidsvoorwaardenregelingen geven de ondernemingsraad de kans om zich duidelijk te profileren.

'Inzicht in de ondernemingsraad' geldt al jaren als de absolute objectieve standaard. Inmiddels zijn er meer dan 500.000 exemplaren verkocht. Dit succes bewijst dat 'Inzicht in de ondernemingsraad' onmisbaar is voor OR-leden, bestuurders, adviseurs, personeelsfunctionarissen en juristen.


De vijf frustraties van teamwork

Hoe je ervoor zorgt dat samenwerken leuk blijft

De vijf frustraties van teamwork
Patrick Lencioni
Waardering: 4.5 (7 stemmen)
Prijs: €19.90


In 'De vijf frustraties van teamwork' legt Patrick Lencioni de kern van samenwerking in teams bloot. Dat doet hij aan de hand van deze parabel, waarin Catherine Peterson als ceo een team moet leiden dat onderling zo in conflict is geraakt dat het de hele organisatie negatief beïnvloedt. Gaandeweg openbaren zich vijf grote frustraties waarmee teamleden worstelen, frustraties die de samenwerking saboteren: gebrek aan vertrouwen, angst voor confrontatie, gebrek aan betrokkenheid, afschuiven van verantwoordelijkheid en niet-resultaatgericht werken.

Lencioni laat middels dit verhaal zien hoe deze hindernissen ontstaan en hoe u ze achter u kunt laten. Vervolgens werkt hij het onderliggende model uit. Een boek met een krachtige boodschap voor iedereen die in of met teams werkt.


De Kleine Gids voor het Nederlandse arbeidsrecht 2010De Kleine Gids voor het Nederlandse arbeidsrecht 2010
Mark Diebels
Waardering: 0 (0 stemmen)
Prijs: €9.95


'De kleine gids voor het Nederlandse arbeidsrecht' is een uiterst handzaam en praktisch boekje dat de belangrijkste arbeidsrechtelijke wetgeving op overzichtelijke wijze behandelt. Geen opsomming van wetsartikelen of verwijzingen naar jurisprudentie, maar een heldere uitleg van de werking, strekking en uitvoering van de wet naar thema gerangschikt. Iedereen, van advocaat tot student, kan prima uit de voeten met deze uitgave.


Human Business Engineering

Het organiseren van talent

  Human Business Engineering
Rolf Baarda, Glenn Frijde
Waardering: 4.5   (5 stemmen)
Prijs: €27.50


In dit boek over organisatie- en beloningsmanagement worden ferme uitspraken niet geschuwd: het personeel van een organisatie is vergelijkbaar met een kudde en die kudde bestaat uit acht verschillende types. In het midden van de kudde: helpers, basiskrachten, allrounders en vakspecialisten. Aan de rand van de kudde: professionals, generalisten, leiders en strategen.
De sleutel voor zakelijk succes ligt in het benoemen en benutten van deze verschillende types en hun talenten. Niet iedereen is hetzelfde, en organisaties die zich willen onderscheiden van andere moeten dus ook niet doen alsof. U kunt uw medewerkers wél het ideale plekje in de kudde geven. Dan voelen ze zich gewaardeerd en kunnen het beste uit zichzelf halen - dus ook uit de organisatie.

Als u mensen als uitgangspunt neemt en hun karakters, drijfveren en capaciteiten durft te onderscheiden, bent u bezig met Human Business Engineering. De methode biedt een verfrissend alternatief voor klassiek personeelsmanagement, dat alleen nog om promoties draait en niets meer te maken heeft met het werkelijke doel van organisaties: excelleren door bezieling.

Aantal keer bekeken: 101