Deel 'Het beoordelingsprobleem van deze zondag: Geen beroep mogelijk tegen de beoordeling'