januari 2010 Archief (67)

Sociale media in scholing en onderwijs

Opleiding & Training zijn en blijven erg belangrijk. Het is niet alleen een kwestie van ‘een papiertje’ halen om aan een werkgever te laten zien. Het gaat ook om individuele ontwikkeling en jezelf aantrekkelijk maken en houden voor de arbeidsmarkt. En het is ook nog eens belangrijk voor het salarisstrookje. Zo verdient iemand met een (V)MBO diploma per jaar gemiddeld 2.000 euro meer dan een ‘drop-out’ van datzelfde (V)MBO.Het maatschappelijk nut van onderwijs is duidelijk; hoe… Lees verder

Toegevoegd door Jos Kesseleer om 29 januari 2010 op 10:13am — Geen reacties

Lik-op-stuk-beleid Arbeidsinspectie werkt

Het boetebeleid van de Arbeidsinspectie bevordert de naleving van de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) door werkgevers effectiever dan via het strafrecht. De boeteafhandeling door de Arbeidsinspectie gaat sneller en door de standaard boetehoogtes en duidelijke procedures is het voor werkgevers vooraf bekend wat de gevolgen van een overtreding zijn.Het lik-op-stuk-beleid schrikt werkgevers af. Ook zijn er minder werkgevers die voor een tweede maal een overtreding begaan. Dit staat in de… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 29 januari 2010 op 9:30am — Geen reacties

Meer arbeidsongeschikten dan verwacht

Het aantal mensen met een WIA-uitkering voor arbeidsongeschiktheid groeit harder dan verwacht. Ook het risico in de WIA te belanden is de afgelopen jaren toegenomen.Dit blijkt uit kwartaalverkenningen die uitkeringsinstantie UWV woensdag heeft gepubliceerd.Het beroep op de WIA is al enkele kwartalen hoger dan voorzien. Vorig jaar werden 29.500 WIA-uitkeringen toegekend, ongeveer tweeduizend meer dan was verwacht. UWV denkt dat halverwege dit jaar het totale aantal mensen… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 29 januari 2010 op 9:00am — Geen reacties

Herbezinning op Pensioen!

De afgelopen dagen staat het onderwerp pensioen weer volop in de journalistieke belangstelling. Geen krant is te openen of er staat wel met vetgedrukt dat pensioenen onbetaalbaar zijn cq worden.

De vanzelfsprekendheid dat pensioen altijd goed geregeld zal zijn neemt meer en meer af.Voor werkgevers is het van belang om de mythe van 'een goed pensioen is 70% van het laatst verdiende loon' nu eens uiteindelijk de kop in te drukken. Sinds het verdwijnen van de eindloonregelingen en… Lees verder

Toegevoegd door Rogier Kerkhof om 28 januari 2010 op 2:59pm — Geen reacties

Toolkit voor reïntegratie via detachering

De Stichting van de Arbeid heeft in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een toolkit ontwikkeld voor de detachering van zieke werknemers bij andere werkgevers. Deze reïntegratiemogelijkheid komt in beeld als het niet lukt om de werknemer weer aan de slag te krijgen in zijn oude of een andere functie binnen het bedrijf. De terughoudendheid van werkgevers en werknemers om hiertoe over te gaan, kan worden opgeheven door niet meteen voor een vast dienstverband bij… Lees verder

Toegevoegd door Lieke Kluwen om 28 januari 2010 op 12:31pm — Geen reacties

Bedrijfsleven wil over op Persoonsgebonden Mobiliteitsbudget

Om beter het hoofd te bieden aan de veranderende mobiliteitswensen van de medewerkers, maar ook om meer grip te krijgen op de algehele vervoerskosten, wil ruim 80 procent van de Nederlandse bedrijven in de toekomst overschakelen op Persoonsgebonden Mobiliteitsbudgetten, ook wel maatwerkmobiliteit genoemd.Dit is een van de belangrijkste conclusies uit het onlangs door Fleet Support uitgevoerde Nationaal Mobiliteitsonderzoek. Een groot aantal in Nederland gevestigde bedrijven (ruim 80… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 28 januari 2010 op 9:00am — Geen reacties

Rechtbank: lang toiletbezoek moet kunnen

Een werkgever mag medewerkers niet korten op het salaris als ze veel tijd kwijt zijn aan toiletbezoek. Dat besliste de rechtbank in Keulen na een ruzie tussen een advocaat en zijn werkgever.Een leidinggevende had bijgehouden dat hij vorig jaar in de periode van 8 tot en met 26 mei 384 minuten op het toilet had doorgebracht. De werkgever vond dat te lang en trok met behulp van een tijdschrijfformule 682,40 euro van zijn salaris af. De medewerker daagde zijn werkgever vervolgens voor… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 28 januari 2010 op 9:00am — Geen reacties

HRevolutie, dilemma's voor arbeidsvoorwaarden

In mijn eerste jaren als P&O-adviseur heb ik functiewaarderingstrajecten gedaan en meegepraat over functiehuizen en beloningsstructuren. Ook heb ik arbeidsvoorwaarden geharmoniseerd na fusies. Deze thema´s en modellen vond en vind ik theoretisch en abstract.

Wat zeggen deze modellen immers over de feitelijke waarde van een uur werken?

In de praktijk bleken functiewaarderingstrajecten en salarisgebouwen vaak een speelbal van allerlei politieke en persoonlijke…

Lees verder

Toegevoegd door Arjan Hamberg om 27 januari 2010 op 9:30pm — Geen reacties

Optie vaker als beloningsinstrument ingezet

Bedrijven zijn hun bestuurders vaker met opties gaan belonen. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de Volkskrant naar de geregistreerde transacties in aandelen en opties bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).Door de voorzichtig stijgende beurskoersen kunnen ze flinke beloningen genereren. In 2009 ontvingen Nederlandse bestuurders ruim 22 miljoen opties. Opties zijn beloningsinstrumenten waarbij bestuurders het recht krijgen om over een aantal jaren aandelen te kopen… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 27 januari 2010 op 9:25pm — Geen reacties

Assessment voor de nieuwe generatie (de digital natives)

Vraagt de nieuwe generatie van digital natives een andere manier van testen, dan de reguliere intelligentietesten, persoonlijkheidsvragenlijsten en rollenspellen?De digital natives kunnen veel tegelijkertijd, maar er zit (ogenschijnlijk) weinig verdieping in. Ze gaan snel, kunnen veel tegelijkertijd, zijn gewens om in teamverband te werken en zijn vaak ook snel verveeld. De digital natives hebben meer behoefte aan interactie en dynamiek.De oude manier van testen is… Lees verder

Toegevoegd door Muriel van Hoek om 27 januari 2010 op 5:32pm — 11 reacties

Ken- en stuurgetallen: cijferfetisjisme?

Traditioneel HRM heeft niets meer te bieden, lees ik in een van de laatste PW’s. De geïnterviewde CFO moet niets hebben van personeelsfunctionarissen met wat hij noemt cijferfetisjisme. Die moeten maar naar de accountant gaan. Tegelijkertijd vraagt iemand op deze site om ondersteuning bij de implementatie van ken- en stuurgetallen. Wie bij de directie aan tafel wil zitten wil ook hun taal spreken, is zijn belangrijkste argument. Ik kan mij voorstellen dat je het even niet meer… Lees verder

Toegevoegd door Rolf Baarda om 27 januari 2010 op 5:00pm — 5 reacties

Ontwikkelingen op de interim-markt

Na een voor jou hopelijk goede start van 2010, blikt dotConnect even terug en vooral vooruit. Wat hebben we zien gebeuren en kunnen leren in 2009 en wat zien we gebeuren in de toekomst? Lees onze mening over drie marktontwikkelingen: het dieptepunt voor de interim-markt, het bestaansrecht van de zzp’er en, last but not least, de traditionele flexbemiddelaar die nu zèlf moet veranderen om te kunnen overleven.Het dieptepunt is voorbij

Veel mensen praten en schrijven over… Lees verder

Toegevoegd door Frank Smit om 27 januari 2010 op 2:35pm — Geen reacties

Professionaliseren? Maak de professional meer baas

De meester is de baas en als dat niet zo is, iets wat tegenwoordig helemaal niet vreemd is, dan is hij in ieder geval iets meester. Bij de brandweer kun je met elkaar meester worden. Maar het sein brandmeester wordt toch echt gegeven door iemand die de baas is. Brandmeester seinen doe je niet de hele dag door. Brand is tenslotte geen booming business en daarom doen brandweermannen er dingen bij. Ze geven vergunningen af en kijken of de baas van de kroeg wel de dingen doet die hij moet doen om… Lees verder

Toegevoegd door Wilco van Gelderen om 27 januari 2010 op 1:28pm — Geen reacties

Ongeschreven regels zorgen voor conflicten op het werk

Ongeschreven regels zorgen ongemerkt vaak voor misverstanden, miscommunicatie en conflicten op de werkvloer. Dit zegt Harvard-docent Myra White op Management-issues.com.Ongeschreven regels vertellen hoe anderen zich moeten gedragen en hoe dingen gedaan moeten worden. White stelt dat samenwerking vroeger makkelijker was omdat collega's allemaal dezelfde achtergrond en dus gelijke ongeschreven regels hadden. Doordat nu in veel bedrijven mensen samenwerken van verschillend geslacht en… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 27 januari 2010 op 9:00am — Geen reacties

Nieuw beloningsbeleid ING snel klaar

Bank en verzekeraar ING presenteert eind februari of begin maart een nieuw beloningssysteem. Dat heeft bestuursvoorzitter Jan Hommen maandag gezegd. Hij was te gast bij de commissie-De Wit, die onderzoek doet naar de oorzaken van de kredietcrisis.Hommen stelde dat het beleid wat betreft bonussen voor het Nederlandse personeel ongeveer hetzelfde zal zijn als bij ABN Amro. Vorige week bepaalde de eigenaar van ABN Amro, de Nederlandse Staat, dat beloningen bij deze bank flink omlaag… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 26 januari 2010 op 2:00pm — Geen reacties

Hogere winst door positieve scores op HRM-factoren

Filialen met meer kwaliteits- en doelgerichte werknemers, die positiever zijn over de beloning en de managementinformatie, blijken twee jaar later productiever dan andere filialen. Dat blijkt uit longitudinaal onderzoek van Karina van de Voorde onder ruim 14.000 medewerkers van de Rabobank, waarop ze promoveert aan de Universiteit van Tilburg.Op welke wijze en in welke mate HRM bijdraagt aan de bedrijfsresultaten, is een belangrijk onderwerp binnen HR-onderzoek. Binnen deze algemene… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 26 januari 2010 op 9:00am — Geen reacties

Aanvullend pensioen voor 90% werknemers

Negen van de tien werknemers in Nederland bouwt via de werkgever een aanvullend pensioen op. Driekwart van de huidige AOW-ers heeft een aanvullend pensioen naast de AOW-uitkering, zo meldt het CBS.Van alle AOW’ers ontving in 2008 volgens het CBS 73 procent een aanvullend pensioen. Een op de tien moet rondkomen van alleen de AOW.De meeste AOW’ers zijn vrouwen, omdat zij gemiddeld ouder worden. Hun aanvullende pensioenen vallen echter gemiddeld lager uit dan die van… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 26 januari 2010 op 9:00am — Geen reacties

200 klachten over werken in de kou

Ongeveer 200 bouwvakkers, postbodes, winkelpersoneel en installateurs hebben tijdens een speciale meldweek van de FNV geklaagd over het werken in de winterkou.Personeel van winkels klaagde erover dat de deuren open moesten blijven, ook als de warmtesluizen slecht bleken te werken. Ook is er volgens de vakbonden onduidelijkheid over de vraag wanneer het bezorgen van post nog verantwoord is.Bouwvakkers hebben een regeling voor vorstverlet, maar toch kwamen er klachten… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 25 januari 2010 op 4:04pm — Geen reacties

Nieuw HR-jargon: social return

De rijksoverheid start dit jaar met social return bij aanbestedingen. Bij wijze van proef eist het rijk bij minimaal vijf grote aanbestedingen dat bedrijven langdurig werklozen aan de slag helpen.Het gaat om een proef van een jaar bij grote contracten van de rijksoverheid op terreinen als facilitair management, catering en beveiliging. Bedrijven die voor zo’n opdracht in aanmerking willen komen, zullen in ruil hiervoor langdurig werklozen aan de slag moeten helpen.

Onduidelijk… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 25 januari 2010 op 4:03pm — Geen reacties

Paus wil dat priesters gaan bloggen

Geschreven door Ron Jansen. Gepubliceerd op: 25/01/2010 op www.hi-re.nlVolgens de kerkvorst leiden nieuwe technologieën tot ”diepere banden over grotere afstanden” en openen ze ”nieuwe perspectieven voor dialoog, evangelisatie en catechese”. Priesters die daarmee om kunnen gaan ”maken God tastbaar in de wereld van vandaag”, aldus de paus. Het Vaticaan was lange tijd huiverig voor nieuwe communicatiemiddelen, maar paus Benedictus XVI lijkt… Lees verder

Toegevoegd door Ron Jansen om 25 januari 2010 op 11:52am — Geen reacties

Archief

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

1999