HRbase Expert berichten - januari 2012 Archief (20)

Pavlov, de flexibele arbeidsmarkt en de handschoen

Zowel in Europa in het algemeen als in Nederland op meer herkenbare wijze, wordt flexibilisering van de arbeidsmarkt nog steeds driftig besproken. Eigenlijk steeds driftiger. En zoals al vaker betoogd, gebeurt dat op herkenbare, weinig oorspronkelijke wijze.

De context die men hanteert is onveranderlijk de huidige. Dus vernieuwing wordt besproken en afgewezen vanuit de verroeste en onbeweeglijke staat waarin de arbeidsmarkt zich thans bevindt. Er wordt niet gekeken naar de vernieuwingen…

Lees verder

Toegevoegd door Ids van der Schouw om 31 januari 2012 op 12:00pm — 4 reacties

Volledig arbeidsongeschikt = volledig arbeidsongeschikt

“Mark, het gaat niet zo goed met mij. Al een tijdje niet. Begin december heb ik me ziek gemeld voor mijn werk, ik denk dat ik overspannen ben”. Eveline, een vriendin van mij, belt me op en vraagt om advies, ze is ten einde raad. Ze voelt zich zwaar onder druk gezet door haar werkgever. En voelt zich absoluut niet in staat om op dit moment aan het werk te gaan. Niet met haar eigen werk, ook niet met ander werk. Toch heeft haar leidinggevende haar gedwongen om na te denken…

Lees verder

Toegevoegd door Mark Idzinga om 30 januari 2012 op 9:05pm — 2 reacties

Assessment en klantgerichtheid

Recent sprak ik met een klant over ontwikkelingen in hun markt. Veel van hun opdrachten in de consultancy sfeer waren voorheen strategisch van aard. Nu betroffen hun activiteiten echter meer en meer de bedrijfsefficieny en klantgerichtheid. Van andere klanten hoor ik ook steeds meer over veranderingsprocessen die hiermee te maken hebben.

Klantgerichtheid is dus belangrijk, en daar ben ik het volledig mee eens. En dit speelt al lang, bij veel organisaties staat de klant centraal in de…

Lees verder

Toegevoegd door Margot Bloem om 27 januari 2012 op 1:19pm — Geen reacties

Waarom competentiemanagement een vroege dood sterft

Wat is het toch, dat competentiemanagement meestal een vroege dood sterft? Of verwordt tot een instrument waaraan menig manager ronduit een hekel heeft. Waarom komt ons troetelkindje maar niet uit de verf?

Ik denk dat de oorzaak niet die leidinggevende is. Dat zou te gemakkelijk zijn. Het is zijn medewerker die er niets van wil weten. Die wil helemaal niet in jouw keurslijf geperst worden van drie (niet vier, niet twee, maar altijd drie; ook al zoiets) geclusterde…

Lees verder

Toegevoegd door Rolf Baarda om 26 januari 2012 op 10:00am — 32 reacties

Nurten Albayrak ziet het waarschijnlijk verkeerd

Wat doe ik fout? is de eerste vraag die een leidinggevende zich moet stellen bij ontevredenheid onder medewerkers. Ook Nurten Albayrak.

Van alle 100 werkenden staan 30 positief, 30 neutraal en 40 negatief tot heel negatief ten opzichte van hun werk. En één op de drie denkt erover om op te stappen. Dat laat onderzoek van Mercer (oktober 2011) zien naar de tevredenheid van medewerkers met hun baan. Waarom zijn zoveel mensen ontevreden met hun baan? Onvrede met de…

Lees verder

Toegevoegd door marlies brenters om 23 januari 2012 op 10:32am — 3 reacties

Hoe link zijn social media?

Misschien heb je het ook gezien of er over gehoord: In “De Wereld Draait Door” deed advocate Bénédicte Ficq verslag van een fake twitter account waarmee onder haar naam allerlei boodschappen de wereld in werden gestuurd. Haar verhaal ging met name over het strafrechtelijk aspect dat verband houdt met diefstal van identiteit en het misbruik maken hiervan.

Het verhaal zette me aan het denken over alle informatie die beschikbaar is op de digitale snelweg tegenwoordig. Ook afgelopen week…

Lees verder

Toegevoegd door Marjon Bohre om 23 januari 2012 op 10:11am — 1 reactie

Zieke werknemer toch ontslaan...?

Het zijn zware tijden, zeker voor de horeca. Een klant van mij, een restaurant in het centrum van Amsterdam, moet daarom noodgedwongen mensen ontslaan om te kunnen overleven. Als klap op de vuurpijl heeft de duurste kracht, de chef-kok, zich zojuist ziek gemeld. Voor het voortbestaan van het restaurant is het essentieel dat juist dit contract wordt ontbonden. Is dit een geluk bij een ongeluk voor de werknemer en pech voor de werkgever? Tijdens ziekte genieten werknemers…

Lees verder

Toegevoegd door Mark Idzinga om 19 januari 2012 op 11:14am — 2 reacties

Het Nieuwe Werken; verantwoordelijkheid reikt tot in de keuken van de werknemer!

Volgens het artikel 'Thuiswerken leidt tot meer werktevredenheid' op de website nu.nl zijn (hoogopgeleide) werknemers die een deel van hun werk vanuit huis verrichten meer tevreden over hun werk. Betere concentratie, effectiever en een betere werk-privébalans, verminderde ziekteverzuim worden genoemd als positieve elementen. Welke P&O adviseur wil dat nu niet?

Het nieuwe werken

Het nieuwe werken (HNW) zal mogelijk voor veel bedrijven op de agenda van 2012 staan. Het…

Lees verder

Toegevoegd door Martine Behrens om 19 januari 2012 op 9:30am — Geen reacties

Geldt er voor mijn bedrijf een CAO?

Sommige bedrijven en stichtingen nemen klakkeloos aan dat voor hun onderneming een bepaalde CAO van toepassing is. Maar toepasselijkheid van een CAO is niet vanzelfsprekend. Als regel geldt dat een CAO pas van toepassing is als de werkgever deze zelf heeft afgesloten of als hij lid is van een werkgeversorganisatie die partij is bij een CAO. Een CAO wordt meestal gesloten door één of meer werkgeversorganisaties met één of meer werknemersorganisaties (veelal vakbonden). Als de onderneming lid…

Lees verder

Toegevoegd door Muriel Middeldorp om 17 januari 2012 op 4:05pm — Geen reacties

Het HR plan: Capacity, Capability, Commitment en Controlling

Het nieuwe jaar is begonnen en dat is veelal het moment voor een nieuw strategisch HR plan. Er zijn vele formats voor strategische (HR) plannen. De kracht van plannen zit hem mijn inziens in de kwaliteit en niet in de omvang. Less is dus more.

Zonder klantwaarde is er geen bestaansrecht voor de organisatie en dat geldt dus ook voor HR zelf. De vraag waar het HR plan antwoord op moet geven is: hoe kan HR klantwaarde realiseren? Het antwoord ligt voor de hand: ‘de organisatie…

Lees verder

Toegevoegd door Max van Liemt om 16 januari 2012 op 9:00pm — 1 reactie

Kritische succesfactoren en valkuilen voor een assessment

Heeft u als P&O'er wel eens meegemaakt dat u (of de kandidaat) niets of weinig aan de uitslag van een assessment had? Misschien bent u toen in een van de valkuilen van een assessment gestapt.

De valkuilen voor het falen van een assessment zijn volgens mij de volgende:

- Onvoldoende kennis van zaken bij psycholoog (o.a. over functie, organisatie en context)

- Onvoldoende afstemming psycholoog met anderen

- Gebruik ondeugdelijk testmateriaal

- Testhouding…

Lees verder

Toegevoegd door Muriel van Hoek om 13 januari 2012 op 5:02pm — 1 reactie

Afscheid nemen of motiveren

Onlangs heeft De Nationale DenkTank, die bestaat uit jonge academische toptalenten, de arbeidsmarkt onder de loep genomen. Zij onderzochten hoe we in Nederland een vernieuwing in arbeidsrelaties, arbeidsorganisatie en werkomgeving tot stand kunnen brengen zodanig dat: organisaties beter presteren, werknemers in alle levensfasen meer gemotiveerd zijn en talent beter benut en duurzaam inzetbaar wordt. Uit de analyse…

Lees verder

Toegevoegd door Rick Kruiswijk om 13 januari 2012 op 10:00am — 3 reacties

Uitbreiding meldingsplicht werkgever

De Wet melding collectief ontslag regelt een meldingsplicht voor de werkgever aan de vakbonden en het UWV indien de werkgever tenminste twintig werknemers ontslaat wegens bedrijfseconomische redenen binnen een periode van drie maanden. Bij de berekening van het aantal ontslagen tellen enkel mee opzeggingen indien de werkgever een ontslagvergunning van het UWV heeft en ontbindingen via de kantonrechter indien dit er meer dan vijf bedragen. Dit betekent dat een werkgever geen meldingsplicht…

Lees verder

Toegevoegd door Rigje Rosier om 12 januari 2012 op 9:14am — Geen reacties

Trends in 2012

Zoals gebruikelijk start het nieuwe jaar met polls, interviews en artikelen over de trending topics in HR. Wat gaat ons als HRM-ers bezighouden in 2012? Even een rondje doen langs het internet levert de volgende termen op: vergrijzing, de krappe arbeidsmarkt, generatie Y, strategische personeelsplanning, talentmanagement, ontwikkeling van medewerkers, Het Nieuwe Werken, gebruik van social media.

Niet echt vernieuwend tot nu toe, volgens mij. Het kenmerk van trends is meestal dat ze de…

Lees verder

Toegevoegd door Marjon Bohre om 10 januari 2012 op 1:35pm — 3 reacties

Vallende sterren: is talent wel een individuele eigenschap...?

Star systems worden ze genoemd: organisaties die de beste willen zijn (of blijven) door systematisch de beste mensen elders weg te kopen. In de professionele topsportwereld niet ongebruikelijk en ook veel universiteiten laten zich graag door dit model inspireren in hun wervingsbeleid. Door sterren te verzamelen en samen te brengen, zo is de gedachte, haal je meteen…

Lees verder

Toegevoegd door Woody van Olffen om 9 januari 2012 op 5:12pm — 2 reacties

Wat brengt jou in beweging?

Op het oog een eenvoudige vraag en als je er eens goed over nadenkt dan roept het nogal wat gevoelens en invalshoeken op. Enerzijds: wat vind ik belangrijk: vrolijkheid, lekker uit eten, leuke collega’s? Anderzijds: wanneer besluit ik om over te stappen van bijvoorbeeld UPC naar Ziggo?

Het zijn verschillende drijfveren op verschillende momenten die maken dat je in beweging komt. Ook bij de keuze van een (nieuwe) werkgever. Mobiliteit in de huidige arbeidsmarkt is er nauwelijks. Door…

Lees verder

Toegevoegd door Bjorn Veenstra om 9 januari 2012 op 12:08pm — Geen reacties

Opdoeken die exit-interviews

Leuk! Via Twitter krijg je nog eens wat. En als je wilt rechtstreeks uit de USA. Zo ook de oproep van Jacque Vilet om exit-interviews maar overboord te zetten. Die gesprekjes met medewerkers die op het punt van weggaan staan beschouwt ze als een waste of time.

Ze heeft het niet hoog op met informatie die afkomstig is van medewerkers die vertrekken: die kijken wel uit om zich kritisch uit te laten over relaties waarvan ze in de toekomst misschien weer afhankelijk zijn: “People don’t…

Lees verder

Toegevoegd door Rolf Baarda om 9 januari 2012 op 11:00am — 9 reacties

Levensfasegericht personeelbeleid bestaat niet

Levensfasegericht personeelsbeleid zie ik eerder en meer als een specifieke invalshoek om naar personeelsbeleid te kijken, dan als een apart beleid. Als organisaties de gebruikelijke HRM-Tools (levensfase)bewust inzetten is een apart beleid en een aparte naam dus ook niet (meer) nodig. Verder is het mijn ervaring dat veel organisaties het moeilijk vinden om in de actiemodus te komen en blijven hangen in een mooi (beleids)rapport over het hoe en waarom. Deze blog beschrijft een methodiek om…

Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 6 januari 2012 op 5:30pm — 16 reacties

Is Het Nieuwe Werken nog wel zo nieuw?Het Nieuwe Werken is jarenlang hét onderwerp van gesprek geweest. Elk bedrijf heeft zich weleens de vraag gesteld of ze iets aan Het Nieuwe Werken zouden moeten doen, wat voor positieve gevolgen dit met zich mee zou brengen en welke investeringen hiervoor nodig zijn.

Er zijn verschillende redenen om de gedachten achter Het Nieuwe Werken eens goed te overdenken. Het is beter voor het milieu als mensen vaker vanuit huis werken. Er staan minder lange files en men is minder reistijd…

Lees verder

Toegevoegd door Miriam Teunissen om 2 januari 2012 op 5:04pm — 1 reactie

HRM trends en ontwikkelingen, publieke sector 2012

Er is wellicht in de media niet één jaar al zoveel besproken als 2012. Dat had overigens niets met HR trends en ontwikkelingen te maken, maar meer met de jaarkalender van een uitgestorven volk uit Zuid-Amerika. De Maya’s voorspelden dat 2012 het jaar van de grote verandering zou zijn. Nu staan we bij Driessen met beide benen gezond op de grond en hechten niet zoveel waarde aan dergelijke oude voorspellingen, maar dat er in 2012 veel zal veranderen lijkt een feit.

2012 wordt het jaar…

Lees verder

Toegevoegd door Bas van Leeuwen om 2 januari 2012 op 4:30pm — Geen reacties

Maandarchief

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008