januari 2015 Archief (46)

Ambtenaar niet gemotiveerd

Veel rijksambtenaren kampen met motivatieproblemen. Hoe komt dit en hoe pak je het aan?

Ambtenaren bij gemeenten, provincies en het rijk vinden zichzelf minder vakbekwaam, minder bevlogen en minder betrokken dan andere medewerkers in de publieke sector, zo bericht de website Binnenland Bestuur(BB).

De nieuwssite…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 30 januari 2015 op 1:30pm — Geen reacties

FNV zet V&D voor het blok

FNV Handel pikt het niet meer. De vakbond heeft V&D gesommeerd om alle plannen om de arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen vóór volgende week woensdag in te trekken.

Doet de warenhuisketen dit niet, dan stapt de vakbond naar de rechter. “De afgelopen drie dagen hebben ruim 340 leden werkzaam bij V&D onze bijeenkomsten bezocht", zegt Niels Suijker, bestuurder FNV Handel. "Zij zijn vrijwel unaniem van mening dat de grote verslechteringen die V&D door wil…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 29 januari 2015 op 3:30pm — Geen reacties

Psychosociale arbeidsbelasting: Roddelen is ook een vorm van pesten, doe er niet aan mee!

Roddelen kan in verschillende vormen voorkomen. Bijvoorbeeld het verspreiden van geruchten en het vertellen van roddels in het wandelgangencircuit.

Dit ongewenste gedrag kan tot spanningsklachten en langdurig ziekteverzuim leiden bij de collega die onderwerp is van roddel. Roddelen over collega’s getuigt van weinig respect. Je praat over iemand zonder dat die persoon aanwezig is om te reageren. Roddelen veroorzaakt onrust en stemmingmakerij. Kleine voorvallen kunnen buiten proportie…

Lees verder

Toegevoegd door Gerard Dijkstra om 29 januari 2015 op 1:37pm — Geen reacties

Daling Duitse werkloosheid zet door

Het aantal werklozen in Duitsland is in januari weer gedaald. Voor de vierde maand op rij, goed nieuws dus voor onze oosterburen.

Dat blijkt uit cijfers van het Duitse federale arbeidsbureau. Het aantal werklozen zakte met 9.000 naar 2,836 miljoen. Economen hadden in doorsnee verwacht dat het aantal werklozen met 10.000 zou dalen. In het westen van Duitsland ging het aantal werklozen met 5.000 omlaag en in het oosten met 4.000. De cijfers zijn…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 29 januari 2015 op 10:00am — Geen reacties

Werknemer voor second opinion naar bedrijfsarts

Een werknemer die twijfelt over het oordeel van zijn bedrijfsarts kan voortaan voor een second opinion bij een onafhankelijke bedrijfsarts aankloppen.

Ook krijgt elke werknemer het wettelijk recht om de bedrijfsarts te spreken. Dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een reactie op het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg. De ministerraad heeft op voorstel…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 29 januari 2015 op 9:55am — Geen reacties

Maak het verschil met de menselijke factor!

In het licht van de huidige technologische ontwikkelingen, kunnen we er niet omheen: digitalisering is onmisbaar. Daar is niets mis mee, maar toch ontbreekt er volgens Steven van Belleghem nog iets: het menselijke aspect ‘emotie’. Steven is een inspirator, adviseur en marketing professional en deelde tijdens het Jaarcongres HRM 2014 met ons zijn visie uit zijn meest recente boek ‘When digital becomes human’. Ik vind dit een heel mooie denkwijze, die ik graag met jullie wil…

Lees verder

Toegevoegd door Monetta Driessen om 29 januari 2015 op 8:00am — Geen reacties

Personeel V&D wil naar rechter

Enkele honderden personeelsleden van V&D stappen naar de rechter, als het warenhuis de loonkorting van 5,8 procent doorvoert.

Bij vakbond FNV hebben al meer dan honderd leden aangegeven mee te willen doen met juridische stappen tegen de plannen van de directie, liet FNV-bestuurder Niels Suijker dinsdag weten. Ook bij CNV en De Unie hebben zich al medewerkers gemeld.

Suijker wil vanuit de bond een collectieve procedure gaan regelen. Die zal wel pas opgestart…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 28 januari 2015 op 9:09am — Geen reacties

Waarom je met elke ziekmelding anders omgaat

"Als ik Jantje wel gelijk naar de bedrijfsarts stuur, en Pietje niet, gaat dat onherroepelijk tot scheve gezichten leiden. Wij moeten als bedrijf altijd op dezelfde manier met ziekmeldingen omgaan, anders is het niet eerlijk. Dan wordt het pesten". Ik geef een verzuimtraining en de leidinggevende kijkt me aan alsof hij het meent.…

Lees verder

Toegevoegd door Mark Idzinga om 27 januari 2015 op 4:00pm — 1 reactie

Help! De HR-manager is weer in trek

Er gebeurt iets vreemds in de uitzendbranche, de graadmeter van de economie. Er zijn deze week opnieuw positieve berichten gepubliceerd door de ABU (Algemene Bond Uitzendbureaus). We hebben 2014 met mooie cijfers afgesloten, een stijging in periode 13 (week 49-52) van het aantal uitzenduren met 11% en ook de omzet geeft diezelfde stijging aan ten opzichte van dezelfde periode van het jaar daarvoor. De administratieve sector verliest het met een hele mooie 8% stijging ten opzichte van de…

Lees verder

Toegevoegd door Els Brouwer om 27 januari 2015 op 2:30pm — Geen reacties

SER pleit voor persoonlijk pensioenpotje

Werknemers moeten een persoonlijk pensioenpotje opbouwen, vindt de SER.

Verder moet de doorsneepremie waardoor jongeren meebetalen aan de oudedagsvoorziening van ouderen verdwijnen. Maar om risico’s zoveel mogelijk samen te delen, moet het nieuwe pensioensysteem wel collectieve elementen blijven houden.

Dat staat in een ontwerpadvies van de Sociaal-Economische Raad (SER) aan staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken). De SER, een adviesorgaan van…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 26 januari 2015 op 9:31am — Geen reacties

Voelt u zich in balans?

“Plan je Balansdag bij voorkeur op dagen zonder feestjes, etentjes of uitjes. Op je balans letten is gemakkelijker op ‘gewone’ dagen.” Wat klinkt dit heerlijk ongecompliceerd, deze quote van voedingscentrum.nl. En wat moet het heerlijk zijn om zo’n geplande dag ook gerealiseerd en werkend te krijgen. ‘Werkend’ in de zin van ‘uitvoeren zoals het de bedoeling is’. Wat bij ‘de Balansdag’ dan weer neerkomt op vooral je best doen om heel weinig te doen (als ‘verleidingen weerstaan’ valt onder…

Lees verder

Toegevoegd door Christianne van de Pas om 26 januari 2015 op 2:07am — Geen reacties

Vakbonden in de slag met V&D

Vakbond CNV legt zich niet neer bij het salarisoffer dat V&D eist van het personeel. Ook FNV neemt het op voor de medewerkers van het warenhuisconcern.

CNV Dienstenbond beraadt zich op stappen tegen de warenhuisketen.Volgens onderhandelaar Martijn den Heijer van CNV Dienstenbond moet hierbij niet worden gedacht aan een staking, maar meer aan een gang naar de rechter. De bond…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 23 januari 2015 op 9:49am — Geen reacties

Een nieuw beloningssysteem? Geen paniek (2)

Over het invoeren van een nieuw functiewaarderingssysteem bestaan veel vooroordelen. Zo wordt er door werknemers nog wel eens geroepen dat het een verkapte bezuinigingsoperatie is. Het tegendeel is vaak waar. Regelmatig is het zo dat werknemers die in een lagere salarisschaal worden ingedeeld niet hoeven in te leveren, terwijl werknemers die hoger worden ingeschaald er onmiddellijk geld bij krijgen. Het is geen uitzondering als de loonsom van een organisatie na de invoering van een nieuw…

Lees verder

Toegevoegd door Rolf Baarda om 23 januari 2015 op 9:00am — Geen reacties

Waarom is een goed verzuimgesprek voeren eigenlijk zo moeilijk?

Verzuimgesprekken staan te boek als een van de lastigste gesprekken op de werkvloer. De manager gaat ze liever uit de weg. “HR moet dit veel meer controleren en pro-actiever handelen”, zegt gesprekstrainer Jacco van den Berg.Stuur een e-mail naar info@vandenbergtraining.nl voor een telefonische ziekmelding

Waarom is een goed verzuimgesprek voeren eigenlijk zo moeilijk?

“Selectiegesprekken voer je met een vreemde… Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 22 januari 2015 op 1:25pm — Geen reacties

Hardere aanpak slechte zorgbestuurders

Het kabinet neemt maatregelen om te voorkomen dat bestuurders in de zorgsector er een potje van kunnen maken.

Onbehoorlijk bestuur en wanbeleid bij zorginstellingen worden harder aangepakt. Een verplichte registratie en accreditatie van zorgbestuurders moet leiden tot beter toezicht en betere kwaliteit van bestuurders.

Dat schrijven minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn (beiden van Volksgezondheid) vandaag aan de Tweede Kamer. Ze komen in…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 22 januari 2015 op 10:32am — Geen reacties

Meer vacatures voor juristen

Juristen zijn in trek. Het aantal juridische vacatures is in het laatste kwartaal van vorig jaar met 25 procent flink gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2013.

Dit blijkt uit de analyse 'Trends en ontwikkelingen op de Legal arbeidsmarkt over het vierde kwartaal van 2014'van Yacht.

Joost Duffhues, competence director Legal bij Yacht: "Wij zien dat er weer volop vraag is naar juristen en dat de groei het vierde kwartaal doorzet. Dit betekent dat er over…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 21 januari 2015 op 5:30pm — Geen reacties

VNO-NCW: 'Breng inkomstenbelasting in lijn met Europa'

De inkomstenbelasting in Nederland moet worden herzien om het meer in lijn te brengen met onze buurlanden.

Dit bepleit VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer dinsdag op een bijeenkomst van leiders uit overheid en bedrijfsleven.

Voor een brutoinkomen tot 100.000 euro zou een inkomstenbelastingtarief moeten gelden van 35 procent, daarboven een nieuw toptarief van 45 procent. Daarmee zou 18 miljard euro kunnen verschuiven van de overheidskas naar de portemonnee van…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 20 januari 2015 op 9:47am — Geen reacties

Over afzegging van de aanzegging

Sinds dit jaar is de werkgever verplicht om de werknemer tijdig te informeren over wat er gebeurt met zijn tijdelijk contract: wordt deze verlengd en zo ja, tegen welke voorwaarden? Deze ‘aanzegging’ moet schriftelijk plaatsvinden. Tijdig betekent uiterlijk een maand voor einde van de overeengekomen duur. Blijft de aanzegging uit, dan moet de werkgever de werknemer een vergoeding betalen van een maandsalaris. Vindt de aanzegging niet tijdig plaats, dan bestaat…

Lees verder

Toegevoegd door Stëffan de Jong om 19 januari 2015 op 9:30am — Geen reacties

Snoeien in aantal pensioenfondsen?

De FNV wil dat het aantal pensioenfondsen in ons land drastisch afneemt.

De teller staat nu op 350 pensioenfondsen, maar dat moeten er in 2020 nog maar 150 zijn, vindt de vakbond. Een stelsel met brede pensioenfondsen is goedkoper, eenvoudiger en minder kwetsbaar, zo pleit de FNV.

Pensioenfondsen samenvoegen

Het is zeker nu oppassen geblazen, stelt de bond, want…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 19 januari 2015 op 9:00am — Geen reacties

Motivatie of bemoeizucht?

53 procent van de werknemers vindt dat de werkgever te weinig doet om medewerkers gezond, fit en productief te houden. Dit blijkt uit onderzoek dat Motivaction uitvoerde in opdracht van Zilveren Kruis. Uit ditzelfde onderzoek wordt echter ook duidelijk hoe gevoelig dit onderwerp ligt. Zo geven werknemers aan dat zij er door hun werkgever niet op gewezen willen worden dat ze meer zouden moeten sporten, maar willen ze wel dat de werkgever de sportieve activiteiten faciliteert. Ook willen ze…

Lees verder

Toegevoegd door Nathalie de Jager om 19 januari 2015 op 9:00am — Geen reacties

Archief

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

1999