mei 2014 Archief (36)

Hoe je hypes voor je kunt laten werken (zonder een modepopje te worden)

Als je nog niet aan HR Analytics doet, tel je eigenlijk niet meer mee.

Of als je nog geen SPP gebruikt. Niet aan talentmanagement doet. Je moet wel een beetje bijblijven, nietwaar? Het aantal mogelijkheden is eindeloos. Er worden in ons vakgebied aan de lopende band tools, checklists en trucs ontwikkeld. Voor elk probleem of uitdaging kun je terecht bij evenzoveel aanbieders van oplossingen, mogelijkheden en instrumenten.

Wat in de…

Lees verder

Toegevoegd door Marjon Bohre om 28 mei 2014 op 10:04am — 1 reactie

Wet hervorming pensioenopbouw is rond

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel over de fiscale hervorming van de pensioenopbouw goedgekeurd. Hiermee wordt het opbouwpercentage verlaagd.

De veranderingen, waaronder de verlaging van het opbouwpercentage van het pensioen, zal op 1 januari 2015 in werking treden. De wetswijziging is te zien in het licht van een gestegen levensverwachting van mensen en de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd, waarmee het parlement halverwege 2012 instemde. Die versnelde verhoging van de…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 28 mei 2014 op 9:00am — Geen reacties

Aantal payrollbanen in de lift

De werkgelegenheid in de payrollsector is in het eerste kwartaal van dit jaar gestegen. Vaak is dit een voorzichtig teken dat de economie en de arbeidsmarkt weer aantrekken.

In de eerste drie maanden van dit jaar steeg de omzet van de totale payrollbranche 7 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2013. Dit blijkt uit de VPO-Marktmonitor van de VPO, brancheorganisatie van …

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 27 mei 2014 op 10:44pm — Geen reacties

De Zilvervloot, nog steeds waard om te veroveren

In het onlangs verschenen boek van de ABU: Ontmoet de toekomst staan een aantal interessante interviews over de toekomst van arbeidsmarkt. Wiebe Draijer, voorzitter van de SER vertelt over de tektonische verschuivingen die momenteel op de arbeidsmarkt gaande zijn. Ze zullen botsingen en fricties met zich mee gaan brengen. De eerste verschuiving die hij constateert, is de verschuiving -uit maatschappelijke noodzaak- naar een langer werkzaam leven. Er zal een vierde werkzame levensfase…

Lees verder

Toegevoegd door Els Brouwer om 27 mei 2014 op 6:00pm — Geen reacties

Is de angst om vervangen te worden door robots terecht?

Afgelopen maand stond in de Maand van de filosofie de mens en de robot centraal. Filosoof Jos Mul omschrijft in zijn essay hiervoor de verschuivende verhouding tussen mens en techniek. De Zweedse tv-serie Real Humans gaat nog eens stapje verder en maakt duidelijk hoe de angst voor automatisering de gemoederen bezig houdt. In…

Lees verder

Toegevoegd door Rick Kruiswijk om 27 mei 2014 op 2:58pm — Geen reacties

Talent past niet door een vierkant gat

Als je kinderen hebt, dan ken je het ding wel. Een houten kistje met gaten in de vorm van een vierkant, een rondje, een ovaal en een kruis met bijpassende vrolijk gekleurde blokken. De taak voor de kleine spruit is om de blokken in de juiste gaten te stoppen. Frustrerend in het begin, maar als de mini-mens het door heeft, dan is er geen houden meer aan. Groot plezier en misschien wel de eerste ervaring met flow is het gevolg.

Past de sollicitant door het vierkante…

Lees verder

Toegevoegd door Glenn van der Burg om 27 mei 2014 op 11:00am — Geen reacties

Zelfsturing; droom of nachtmerrie voor organisaties?

 

Het wordt echt de hoogste tijd het beoordelen opnieuw uit te vinden. Objectiever beoordelen wordt een must en de focus komt steeds meer te liggen op zelfsturing. Is dit een droom of nachtmerrie voor uw organisatie? 

Wat gaan we…

Lees verder

Toegevoegd door Maarten Hack om 27 mei 2014 op 10:54am — Geen reacties

Korrelatie: 'Werkloze 55-plusser vaak depressief'

De werkloosheid onder 55-plussers in ons land neemt flink toe: tussen 2012 en 2013 nam het aantal werklozen in deze leeftijdsgroep toe met meer dan 30%. Meer dan 120.000 werkzoekenden zijn ouder dan 55 jaar.

De werkloze 55-plussers voelen zich afgeschreven en worden door de vele afwijzingen neerslachtig, zo waarschuwt de hulplijn Korrelatie. De hulpverleners spreken regelmatig mensen die langer werkloos zijn en met hun handen in het haar zitten, of erger, depressief zijn geraakt door…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 26 mei 2014 op 9:43am — Geen reacties

De wondervraag voor 'Dippers'

In mijn coachingsgesprekken breng ik met de wondervraag scherpte aan in de oplossingen van de coaching. Het is de uitdaging niet te blijven hangen in het verleden en te denken in problemen maar de gecoachte op de toekomst te laten focussen en na te laten denken over oplossingen. Een wondervraag die ik frequent stel is:

Stel nu, dat je straks drie dagen naar Terschelling gaat en op je werk de boel de boel laat. Eenmaal op het eiland denk je nog wel eens de stroperige…

Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 25 mei 2014 op 10:00am — Geen reacties

Sollicitant schuwt een leugentje niet

Loopt er een sollicitatieprocedure binnen uw bedrijf? Grote kans dat de sollicitant liegt over zijn salaris. Maar liefst een op de drie geeft incorrecte informatie over zijn huidige salaris.

Dit blijkt uit onderzoek van de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie onder 1.017 personen in de maand april. De Nederlandse medewerkers werd de volgende vraag gesteld:…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 23 mei 2014 op 12:25pm — Geen reacties

Wat verandert er voor HR per 1 juli?

Over de Wet Werk en Zekerheid is al het nodige geschreven en te doen geweest. De verwachting is dat de Eerste Kamer op of rond 10 juni a.s. aan die wet (en zeker aan een aantal onderdelen dat per 1 juli a.s. in werking treedt) zijn zegen zal geven. In deze blog aandacht voor enkele wetswijzigingen die dan per 1 juli a.s. ingaan:

1. Als een werkgever een contract voor bepaalde tijd wil verlengen of wil beëindigen, moet de werkgever dat een maand van tevoren aan de werknemer aanzeggen.…

Lees verder

Toegevoegd door Muriel Middeldorp om 23 mei 2014 op 11:00am — Geen reacties

Reparatiewet Wet Werk & Zekerheid

De regering heeft vragen van de Eerste Kamer beantwoord en tevens een aantal voorstellen ter reparatie of aanpassing van onderdelen van het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid gedaan in de memorie van antwoord. Er komt dus een reparatiewet. Op welke punten leest u hieronder:

De risicoregeling bij het niet verrichten van arbeid

In de WWZ is uitgangspunt dat de werkgever verplicht altijd het loon te voldoen indien een werknemer de arbeid geheel of gedeeltelijk niet…

Lees verder

Toegevoegd door Gertjan Bloem om 23 mei 2014 op 9:27am — Geen reacties

Wet Werk en Zekerheid: welke onderdelen gaan per 1 juli in?

Per 1 juli aanstaande moet een deel van de Wet Werk en Zekerheid van kracht gaan. Welke veranderingen zijn dat en wat moet HR hiervoor voorbereiden?

Op 3 juni buigt de Eerste Kamer zich plenair over de aanpassingen van het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid. Maar de behandeling van het wetsvoorstel is gepland onder het voorbehoud dat de schriftelijke behandeling door minister en Kamerleden tijdig is afgerond. Per 1 juli 2014 zou een eerste deel van de wet in werking moeten treden. Of…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 22 mei 2014 op 10:21am — Geen reacties

Waarom is de HR3P-matrix het halve verhaal?

Het idee zou voor het eerst zijn uitgewerkt op de achterkant van een bierviltje. Volgens de overlevering vonden de wetenschappers Evers, van Laanen en Sipkens de Human Resources Performance Potentieel Portfolio – godzijdank afgekort tot HR3P – uit in de kroeg. 4 x 4 vakjes die samen een matrix vormen. Goed voor een quick scan van het personeel, en zijn zwakke en sterke kanten. Een vlootschouw zogezegd, uitgedrukt in een aantal kengetallen. De invuloefening die het instrument bottom line is,…

Lees verder

Toegevoegd door Rolf Baarda om 21 mei 2014 op 9:30pm — Geen reacties

Werkstress en leidinggeven: signaal voor HR!

Mooi initiatief van minister Asscher, die aandacht voor werkstress! Ook mooie webpagina op Facebook met de Check-je-werkstress test en documenten over signalen, oorzaken en buffers. En weet je wat ik het mooiste vind? De leidinggevende heeft een prominente plaats, naast de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker. Geweldig! Niks ‘taak voor HR’ of iets van dien aard. Ik heb de documenten gescreend en gelukkig staat…

Lees verder

Toegevoegd door Christianne van de Pas om 20 mei 2014 op 3:12pm — 1 reactie

De Kracht van Kwetsbaarheid - Brené Brown [boekverslag]

“Voorkom dat het perfecte de vijand wordt van het goede.” [vrij naar Voltaire]

INTRODUCTIE

In een wereld waarin perfectionisme en het scoren van successen tot verplichte dagelijkse kost behoren, is jezelf kwetsbaar opstellen en risico’s durven nemen iets wat lef en moed vergt. Toch werpt het volgens Brené Brown in ‘De kracht van kwetsbaarheid’ zijn vruchten af.

CONDITIONERING

Door ‘hoe we in elkaar zitten’, opgevoed zijn en onze sociale interacties gedurende onze…

Lees verder

Toegevoegd door Melanie Veenstra om 20 mei 2014 op 7:30am — Geen reacties

‘Een leven lang inzetbaar?’ wint prijs

Het boek 'Een leven lang inzetbaar?' van Beatrice van der Heijden en Annet de Lange heeft de BA&O-publicatieprijs 2014 gewonnen. Dit is vandaag bekendgemaakt tijdens een congres van de beroepsvereniging voor Arbeids- en Organisatiedeskundigen (BA&O) in Rotterdam.

Een leven lang inzetbaar? is een uitgave van Vakmedianet (Alphen aan den Rijn), ook de uitgever van PW De Gids. Het handboek behandelt duurzame inzetbaarheid op het werk: interventies, best practices en integrale…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 19 mei 2014 op 10:18am — Geen reacties

Wanneer moet je het plan van aanpak van een zieke werknemer bijstellen?

Soms vliegen de bijstellingen van een plan van aanpak mij om de oren. Dan krijg ik een langdurig verzuimdossier op mijn bureau en dan zie ik zo'n beetje om de zes weken een keurig opgestelde bijstelling plan van aanpak. En klanten vragen me ook vaak: Mark, moet er niet weer eens een bijstelling komen?

De vraag is: moet je elke keer als de bedrijfsarts je zieke werknemer heeft gezien, een bijstelling plan van aanpak maken? En het antwoord is: Nee,…

Lees verder

Toegevoegd door Mark Idzinga om 19 mei 2014 op 9:30am — Geen reacties

Bijna € 35 mln voor banenplan metaalsector

Er komt in totaal € 34 miljoen beschikbaar voor het sectorplan in de metaalsector. Het ministerie van Sociale Zaken betaalt de helft, de rest komt van werkgevers en vakbonden in de metaalsector. Het geld is bestemd voor onder meer scholing, begeleiding van ontslagen werknemers en extra leerwerkplekken voor jongeren.

Dat hebben minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en FNV-voorzitter Ton Heerts bekendgemaakt. In de metaalbewerking werken ruim 140.000 mensen bij…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 16 mei 2014 op 4:00pm — Geen reacties

Seksmail versturen: reden voor ontslag op staande voet?

Een man treedt als administratief medewerker in dienst bij de Raad van Rechtsbijstand, die minderdraagkrachtigen bijstand verleent. Dit vraagt van de medewerkers goed gedrag en integriteit, stelt de werkgever. De raad heeft daarom een integriteitsbeleid, waarin onder meer staat dat het gedrag van de medewerkers gepast moet zijn, zodat het publiek vertrouwen heeft in de Raad. De medewerker trekt zich er echter niets van aan, zo blijkt. De HR-manager roept hem half februari op het matje en…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 15 mei 2014 op 12:08pm — 1 reactie

Archief

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

1999