juli 2011 Archief (63)

Coachen met de cirkels van 8 en invloed

In mijn coachpraktijk kom ik best wel veel personen tegen die (‘heerlijk’) in de slachtofferrol duiken. Zij stellen zich afhankelijk, vragend, machteloos en beschuldigd op en hebben alleen maar verwachtingen van anderen. Ze zijn zich er nog onvoldoende van bewust dat als er één vinger naar een ander wijst, er drie vingers naar henzelf wijzen. Vaak veranderd er niets, behalve dat hun gevoel van machteloosheid groter wordt, als ook hun frustratie en verbittering.Hoe nu deze cirkel… Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 30 juli 2011 op 2:30pm — 48 reacties

Van bepaalde tijd naar onbepaalde tijd. Tijd voor een nieuw concurrentiebeding?

Door een concurrentiebeding kunt u voorkomen dat uw werknemers de kennis en vaardigheden die ze bij u hebben opgedaan inzetten ten behoeve van uw concurrent. In een concurrentiebeding kan namelijk worden bepaald dat het een werknemer niet is toegestaan om gedurende een periode van bijvoorbeeld een jaar na het einde van het dienstverband bij de concurrent in dienst te treden of zelf een concurrerend bedrijf te starten.Voor het geldig overeenkomen van een concurrentiebeding gelden… Lees verder

Toegevoegd door Emilie van der Lans om 29 juli 2011 op 2:52pm — 1 reactie

Helderheid over vergoeding smartphone en iPad

Met de komst van smartphones, iPads en minilaptops is het lastiger dan ooit om te bepalen wanneer u apparatuur vrij aan werknemers mag vergoeden of verstrekken. Van oudsher gelden voor het onbelast uitdelen van telefoons andere fiscale regels dan voor computers. Staatssecretaris Weekers van Financiën gaf onlangs in een besluit opheldering over de grenzen tussen mobiele communicatiemiddelen en computers.Onder de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen mag uw onderneming een… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 29 juli 2011 op 9:30am — Geen reacties

Baas optimistischer over imago dan werknemer

Hoewel 95% van de werkgevers veronderstelt dat hun werknemers het bedrijf zouden aanbevelen bij vrienden en familie, zegt maar 43% van de werknemers dat daadwerkelijk te willen doen.Dat blijkt uit een onderzoek van Stepstone naar het imago van werkgevers. Dit verschil wordt bevestigd door de aantrekkelijkheidscore die werkgevers en werknemers geven. Bedrijven zien zich zelf als vrij aantrekkelijk (de gemiddelde score is 6,5 op 10), terwijl werknemers hun werkgever slechts als matig… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 28 juli 2011 op 10:00am — Geen reacties

Geen ontslag na verdenking fraude met opiaten

Een werkneemster werd geschorst op verdenking van fraude en misbruik van opiaten. De werkgever verzocht daarop ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter heeft bij zijn beoordeling een algemeen toetsingskader voor ontbindingsverzoeken bij delictuele verwijten geformuleerd.Feiten

Werkneemster is op 21 april 2007 in dienst getreden van de werkgever, hierna: het ziekenhuis, in de functie van verpleegkundige. Werkneemster is door het ziekenhuis op 11 maart… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 28 juli 2011 op 9:00am — Geen reacties

Leiderschap van de toekomst

Net teruggekeerd van een inspirerend gesprek. Een leidinggevende aan Talentmanagers van een grote Nederlandse bank schetste de opgave waarvoor zij zich als organisatie geplaatst zien. Er ontstaat een ‘war for talent’, met minder mensen moet er meer kwaliteit komen. De nieuwe generatie is veeleisend en onafhankelijk, zoekt uitdaging (is snel verveeld) en verplaatst zich gemakkelijk van organisatie naar organisatie.De zaak is dan ook jonge talenten vast te houden, zich te laten… Lees verder

Toegevoegd door Margot Bloem om 27 juli 2011 op 4:37pm — Geen reacties

HRM moet zelf stage lopen in de eigen organisatie

HRM is een vakgebied waar we veel meer gebruik van kunnen en moeten maken, dat is althans de mening van prof. dr. Rob Vinke. Om deze mening kracht bij te zetten schetst hij zeven uitdagingen en mogelijke wegen.De wereld is nog niet zo klein geweest als vandaag de dag en de invloed van de omgeving op organisaties nog nooit zo groot. Om de mogelijke toekomsten en de relevantie daarvan te doorgronden moeten we steeds meer met scenario’s leren werken aldus Vinke. “Als HRM de directe… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 27 juli 2011 op 2:00pm — Geen reacties

Verklaring goed gedrag nodig voor meer beroepen

Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) wil de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht stellen voor meer beroepsgroepen. Verder wordt de screening strenger van taxichauffeurs en medewerkers in de kinderopvang.Een werkgever kan in verschillende omstandigheden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) eisen van sollicitanten en werknemers. Vaak gebeurt dat om te beoordelen of iemand geschikt is om een functie te vervullen waarbij wordt gewerkt met vertrouwelijke gegevens,… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 27 juli 2011 op 9:30am — Geen reacties

Wetvoorstellen 65-plussers: een update

Momenteel zijn er een aantal wetsvoorstellen aanhangig welke de rechtspositie van 65-pussers beogen te wijzigen. Het meest in het oog springende wetsvoorstel is uiteraard het voorstel om de AOW-leeftijd in 2020 van 65 naar 66 jaar en in 2025 van 66 naar 67 jaar te verhogen.De beoogde verhoging van de AOW-leeftijd lijkt ver weg, doch een aantal hiermee samenhangende voorstellen van het kabinet kunnen op korte termijn directe gevolgen voor uw organisatie hebben. Onderhavig artikel… Lees verder

Toegevoegd door Richard Ouwerling om 27 juli 2011 op 9:28am — Geen reacties

Momenteel zijn er een aantal wetsvoorstellen aanhangig welke de rechtspositie van 65-pussers beogen te wijzigen. Het meest in het oog springende wetsvoorstel is uiteraard het voorstel om de AOW-leeft…

Momenteel zijn er een aantal wetsvoorstellen aanhangig welke de rechtspositie van 65-pussers beogen te wijzigen. Het meest in het oog springende wetsvoorstel is uiteraard het voorstel om de AOW-leeftijd in 2020 van 65 naar 66 jaar en in 2025 van 66 naar 67 jaar te verhogen.De beoogde verhoging van de AOW-leeftijd lijkt ver weg, doch een aantal hiermee samenhangende voorstellen van het kabinet kunnen op korte termijn directe gevolgen voor uw organisatie hebben. Onderhavig artikel… Lees verder

Toegevoegd door Richard Ouwerling om 27 juli 2011 op 9:20am — Geen reacties

De 5 grootste leugens in personeelsadvertenties

Ronkende woorden en verleidelijke perspectieven in vacatureteksten moeten zoveel mogelijk lezers overhalen te solliciteren. Maar de werkelijkheid valt vaak vies tegen. IntermediairPW presenteert de grootste leugens uit personeelsadvertenties.De spookvacature. Sollicitanten worden lekker gemaakt, maar in de praktijk blijkt er helemaal geen vacature te zijn. Althans, niet op dat moment. Toenmalig minister Donner van Sociale Zaken moest hier vorig jaar nog Kamervragen over… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 26 juli 2011 op 2:00pm — Geen reacties

Massa-ontslag bij de VIVA zorggroep – kennelijk onredelijk ontslag?

Het UWV keurde afgelopen vrijdag 22 juli het ontslag goed van 377 thuiszorgmedewerkers, omdat deze niet akkoord waren gaan met een lager salaris. Hierdoor zijn thuiszorgmedewerkers niet meer zeker van hun loon. Als een werkgever te laag inschrijft bij een aanbesteding kan hij personeel gewoonweg minder betalen.De ontslagtoestemming van het UWV heeft de thuishulpen van Viva Zorggroep compleet verrast. Juristen hadden vakbond Abvakabo verzekerd dat het voorgenomen voorstel nooit… Lees verder

Toegevoegd door Richard Ouwerling om 26 juli 2011 op 11:17am — Geen reacties

Rokers ontslagen voor roekeloze overtreding

Zeven werknemers van aardappelzetmeelfabrikant Avebe in Ter Apelkanaal zijn op staande voet ontslagen omdat ze op heterdaad werden betrapt op roken. Volgens vakbond FNV staat de werkgever volkomen in zijn recht.Avebe hanteert een strikt rookverbod in zijn dextrinefabriek omdat het risico op ontploffingen hoog is. Werknemers zijn meermaals gewaarschuwd dat roken niet wordt getolereerd.… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 26 juli 2011 op 10:33am — Geen reacties

Coach jezelf!

Jezelf Socratisch CoachenCoach jezelf!

Managers, HR, medewerkers, maar ook coaches zelf staan soms voor dilemma’s en vragen in hun werk. Dit is een manier waarop je binnen dertig minuten hele nieuwe invalshoeken en oplossingen ziet.

Wie anders dan jijzelf weet wat goed voor jou is? Je bent zelf je beste coach. Als je… Lees verder

Toegevoegd door Hilde Veraart-Maas om 25 juli 2011 op 2:07pm — Geen reacties

Berekening vakantiegeld bij ziekte

Er wordt altijd vakantietoeslag berekend op grond van honderd procent van het salaris van een medewerker. Indien een werknemer ziek is, krijgt deze echter zeventig procent salaris. Wordt de vakantietoeslag dan ook op basis van die zeventig procent berekend? Lees verder op IntermediairPW

Toegevoegd door HRbase om 25 juli 2011 op 10:04am — Geen reacties

WIA en WW ipv VUT en prepensioen

Doordat ouderen langer doorwerken komt de sociale zekerheid extra onder druk te staan. Ouderen maken al vaak gebruik van de arbeidsongeschiktheidsregelingen en dat wordt meer nu ook ouderen langer doorwerken die minder fit zijn. Daarnaast komen ouderen die ontslagen worden, moeilijk weer aan een baan en blijven dus langer in de WW. Dat blijkt volgens De Volkskrant uit het 'Kennisverslag: ouderen op de arbeidsmarkt' van uitkeringsinstituut UWV.Steeds meer 55-plussers zijn de… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 25 juli 2011 op 9:00am — Geen reacties

Dossiervorming kost tijd, veel tijd

Stel je voor dat Jan, die zich vandaag bij jou ziek heeft gemeld, helemaal niet ziek is. Hij heeft geen zin om te werken. Hoe lang kan Jan dit volhouden? Of met andere woorden, hoe lang duurt het voordat jij als HR-manager kunt zeggen: “Nu ga je aan het werk en anders stop ik je loon en ga je maar naar de rechter”.Jan is, om wat voor reden dan ook, ongemotiveerd, maar hij is niet dom. Hij meldt zich ziek met psychische klachten (lastig te… Lees verder

Toegevoegd door Mark Idzinga om 21 juli 2011 op 6:14pm — 2 reacties

Dat werkgevers snijden in de scholingskosten is geen probleem!

Werkgevers hebben flink gesneden in scholingsuitgaven voor hun personeel. Vergeleken met 2008 gaven zij vorig jaar gemiddeld 20 procent minder uit. Dat blijkt uit een onderzoek dat adviesbureau Berenschot in opdracht van tijdschrift HR Strategie uitvoerde. De onderzoekers wijten deze bezuinigingen aan de recessie.Scholingspotje

De meeste organisaties maakten de afgelopen jaren hun scholingspotje niet op, wat volgens HR Strategie gebruikelijk is. Per medewerker… Lees verder

Toegevoegd door Alef Dekker om 21 juli 2011 op 12:33pm — Geen reacties

HR laat schat aan informatie liggen

79 procent van de HR-professionals vindt dat hij te weinig doet aan talentmanagement. Dat blijkt uit onderzoek van softwareleverancier VDD IQware. En volgens de onderzoekers negeert HR de mogelijkheden van het personeelsdossier.Het online onderzoek spitste zich toe op het gebruik van het personeelsdossier ten behoeve van HR-beleid en talentmanagement in het bijzonder. Volgens Serge Leclercq, commercieel directeur van VDD IQware, biedt het personeelsdossier een schat aan informatie… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 21 juli 2011 op 11:27am — Geen reacties

Werknemers melden zich eerder ziek

Het aantal ziekmeldingen steeg de eerste helft van 2011. Werknemers zijn minder bang hun baan te verliezen, en durven zich dus eerder ziek te melden.Jaren achtereen daalde het ziekteverzuim in Nederland. Maar in de eerste helft van 2011 meldden meer Nederlanders zich ziek dan in het jaar daarvoor. Het verzuim steeg van 4,3 naar 4,6 procent, zo maakte arbodienst 365/ArboNed bekend.De arbodienst wijt het toenemend aantal ziekmeldingen bij bedrijven aan de groeiende… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 21 juli 2011 op 9:00am — Geen reacties

Archief

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

1999