HRbase Expert berichten - juli 2011 Archief (14)

Coachen met de cirkels van 8 en invloed

In mijn coachpraktijk kom ik best wel veel personen tegen die (‘heerlijk’) in de slachtofferrol duiken. Zij stellen zich afhankelijk, vragend, machteloos en beschuldigd op en hebben alleen maar verwachtingen van anderen. Ze zijn zich er nog onvoldoende van bewust dat als er één vinger naar een ander wijst, er drie vingers naar henzelf wijzen. Vaak veranderd er niets, behalve dat hun gevoel van machteloosheid groter wordt, als ook hun frustratie en verbittering.Hoe nu deze cirkel… Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 30 juli 2011 op 2:30pm — 48 reacties

Van bepaalde tijd naar onbepaalde tijd. Tijd voor een nieuw concurrentiebeding?

Door een concurrentiebeding kunt u voorkomen dat uw werknemers de kennis en vaardigheden die ze bij u hebben opgedaan inzetten ten behoeve van uw concurrent. In een concurrentiebeding kan namelijk worden bepaald dat het een werknemer niet is toegestaan om gedurende een periode van bijvoorbeeld een jaar na het einde van het dienstverband bij de concurrent in dienst te treden of zelf een concurrerend bedrijf te starten.Voor het geldig overeenkomen van een concurrentiebeding gelden… Lees verder

Toegevoegd door Emilie van der Lans om 29 juli 2011 op 2:52pm — 1 reactie

Leiderschap van de toekomst

Net teruggekeerd van een inspirerend gesprek. Een leidinggevende aan Talentmanagers van een grote Nederlandse bank schetste de opgave waarvoor zij zich als organisatie geplaatst zien. Er ontstaat een ‘war for talent’, met minder mensen moet er meer kwaliteit komen. De nieuwe generatie is veeleisend en onafhankelijk, zoekt uitdaging (is snel verveeld) en verplaatst zich gemakkelijk van organisatie naar organisatie.De zaak is dan ook jonge talenten vast te houden, zich te laten… Lees verder

Toegevoegd door Margot Bloem om 27 juli 2011 op 4:37pm — Geen reacties

Dossiervorming kost tijd, veel tijd

Stel je voor dat Jan, die zich vandaag bij jou ziek heeft gemeld, helemaal niet ziek is. Hij heeft geen zin om te werken. Hoe lang kan Jan dit volhouden? Of met andere woorden, hoe lang duurt het voordat jij als HR-manager kunt zeggen: “Nu ga je aan het werk en anders stop ik je loon en ga je maar naar de rechter”.Jan is, om wat voor reden dan ook, ongemotiveerd, maar hij is niet dom. Hij meldt zich ziek met psychische klachten (lastig te… Lees verder

Toegevoegd door Mark Idzinga om 21 juli 2011 op 6:14pm — 2 reacties

Cameratoezicht op de werkvloer

Een cliënt belt op. Zojuist heeft hij beelden bekeken van de verborgen camera die hij onlangs heeft laten plaatsen bij de kassa. Er was al een paar maal een onverklaarbaar kastekort geconstateerd, en gesprekken met de medewerkers

leverden niets op. Op de beelden is te zien dat een goed herkenbare werknemer geld uit de la haalt en in zijn broekzak stopt. De werknemer wordt op staande voet ontslagen.Diefstal op de werkvloer komt helaas veel voor. Camera’s zijn dan een handig… Lees verder

Toegevoegd door Yvonne Sorensen om 20 juli 2011 op 2:02pm — 2 reacties

Mediation bij arbeidsconflicten geeft verrassende inzichten!

Medewerker functioneert niet optimaal

Een cliënt belt over een arbeidsconflict met ‘zijn rechterhand’ binnen zijn verffabriek. Deze medewerker is verantwoordelijk voor onder andere het commerciële beleid in het familiebedrijf. Maar de commerciële successen blijven uit. Ondanks het wekelijkse overleg lijkt er niets uit zijn handen te komen. De ondernemer raakt wat geïrriteerd en heeft aangegeven dat het zo niet heel lang meer goed zal gaan. De rechterhand werkt al lang voor het… Lees verder

Toegevoegd door Martine Behrens om 14 juli 2011 op 9:30am — 3 reacties

Welke boeken je kunnen helpen bij de voorbereiding op een assessment

Welke boeken gaan dit jaar mee op vakantie?

De vakantie staat weer voor de deur, dus de stapels boeken die mee op vakantie gaan kunnen verzameld worden. Mocht het nodig zijn om na of in je vakantie je voor te bereiden op een assessment, of mocht je - op een ander moment dan tijdens je vakantie - de vraag van een medewerker krijgen: “Hoe kan ik me voorbereiden op een asssessment?” dan onderstaande boeksuggesties.

De lijst verschilt van titels waar testen in staan waarmee je… Lees verder

Toegevoegd door Muriel van Hoek om 13 juli 2011 op 8:30am — 1 reactie

Boekje De 25 meest bizarre selectievragen in Nederland

In MT van 3 januari stond een artikel over bizarre vragen die in een selectiegesprek gesteld werden of worden. In deze blog een opsomming van 17 opmerkelijke vragen.Beste HR-basers,Graag ontvang ik de meest vreemde vraag (meer mag ook …..) die aan jullie in een selectiegesprek is gesteld. Stel je zelf opmerkelijke vragen, dan hoor ik dat natuurlijk ook graag. Ik zal al deze vragen bundelen in een boekje De 25 meest bizarre selectievragen in Nederland.…
Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 10 juli 2011 op 5:00pm — 1 reactie

onverwachte nota's voor waardeoverdracht van uw pensioenverzekeraar: 'weiger om te betalen'!

Vanaf 1 januari 2011 is de methode waarop pensioenoverdrachten (=waardeoverdracht) bij middelloon- en eindloonregeling worden berekend, gewijzigd. Hierdoor is in de media (en bevestigd door verzekeraars) het beeld ontstaan dat werkgevers moeten bijbetalen als hun ex-werknemers overgaan tot waardeoverdracht. Dat werkgevers moeten opdraaien voor deze extra kosten, is echter juridisch moeilijk houdbaar.Tot 2011 is de overdrachtswaarde gebaseerd op een rekenrente van… Lees verder

Toegevoegd door Rogier Kerkhof om 8 juli 2011 op 8:50pm — Geen reacties

Zes tips voor het herkennen van de 'Gunfactor' in kandidaten voor een salesjob

Bij het beoordelen van commercieel talent kijk je als HR professional naar branche- en productkennis, naar schriftelijke, verbale en non verbale communicatie en je maakt een inschatting van iemands persoonlijkheid.Dan nog houd je aan het eind die ondefinieerbare factor over en die factor, dat noem ik de gunfactor. Waarom is de ene verkoper succesvoller dan de andere, hoewel ze ogenschijnlijk hetzelfde doen? Waarom krijgt die ene Account Manager de order net wel en de andere net… Lees verder

Toegevoegd door Michiel Cobben om 7 juli 2011 op 9:30am — Geen reacties

Kinderopvang ter discussie ! Wat betekent dit voor de arbeidsmarkt?

De kinderopvangtoeslag staat ter discussie. Het kabinet wil bezuinigen en kinderopvangcentrales zijn het er uiteraard niet mee eens. Het bezwaar vanuit kinderopvangcentrales is dat bezuinigingen hogere kosten voor ouders met zich meebrengen en daardoor wordt het lastiger om zorg en arbeid te combineren. Zij stellen dat we hierdoor terug gaan naar af, naar de situatie van de jaren ’60.Terug naar af?Werkende moeders zijn in 2011 eerder regel dan… Lees verder

Toegevoegd door Miriam Teunissen om 5 juli 2011 op 10:33am — Geen reacties

Recent arrest van de Hoge Raad over nawerking van CAO's kan hoge kostenpost voor werkgevers worden!De Hoge Raad heeft op 8 april 2011 een bijzonder arrest gewezen inzake CAO-bepalingen en de nawerking ervan. Bij nawerking gaat het om de vraag of na afloop van de CAO, de CAO-bepalingen blijven gelden. In de literatuur wordt aangenomen dat nawerking eindigt zodra er een nieuwe CAO van toepassing is.Het betroffen hier werknemers en werkgevers die aangesloten waren bij eenwerkgevers- of werknemersorganisatie die een CAO afgesloten hadden en op wie een CAO van toepassing… Lees verder

Toegevoegd door Yvonne Sorensen om 5 juli 2011 op 10:00am — 2 reacties

Jongste en oudste generatie net zo belangrijk voor continueren van kennis binnen bedrijven

De focus van het bedrijfsleven ligt over het algemeen bij de medewerkers in de leeftijdscategorie tussen de 35 en 55 jaar. Deze groep is de motor van het bedrijfsleven. Maar is dit wel verstandig?Talent shortage en kennisgaten bij grote organisaties

In grote organisaties zijn het normaal gesproken de senioren die de junioren coachen, waarbij kennisoverdracht bijna vanzelfsprekend is. Maar Generatie Y gebruikt grote organisaties steeds vaker alleen nog als… Lees verder

Toegevoegd door Rick Kruiswijk om 4 juli 2011 op 1:55pm — 1 reactie

Gaan wij even blazen?

Er moet nu maar even een ademtest worden geregeld. Er waren weer signalen van alcoholgeur en onder invloed achter het stuur. Nu moest het maar eens aangetoond worden en dan konden er maatregelen genomen worden. Welke zullen we nog wel zien.Kan dat zomaar, een ademtest?

Voorop staat dat rijden onder invloed een misdrijf is warbij de politie een opsporingstaak heeft en bevoegd is om controles te doen. We behandelen hier niet de vraag of het raadzaam is om de politie in te… Lees verder

Toegevoegd door Theo Willemse om 1 juli 2011 op 3:14pm — Geen reacties

Maandarchief

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008