juli 2017 Archief (19)

Liever geen keurende bedrijfsarts...?

In mijn vorige bericht motiveer ik waarom je met die nieuwe arbowet twee bedrijfsartsen nodig hebt: eentje voor het verlenen van zorg en eentje voor het doen van keuringen.

Als jij je bedrijfsarts vraag of een verzuimende medewerker dat doet omdat hij een ziekte onder de leden heeft, is dat een keuring ex de Wet op de Medische Keuringen.

Probleem is dat ex…

Lees verder

Toegevoegd door Roel Melchers om 28 juli 2017 op 2:00pm — Geen reacties

Duurzame inzetbaarheid? Ga in gesprek!

Laatst was ik in Engeland. Daar heb je in veel supermarkten nog maar één bemenste kassa. Verder staan er zelfscankassa’s. Ook in Nederland rukt zelfscannen op. Daarmee verdwijnt, op termijn, het beroep van kassière.

Omdat banen continu veranderen en soms zelfs verdwijnen, is duurzame inzetbaarheid van groot belang. Daarbij komt dat wij met z’n allen langer leven en langer werken. En ook wij veranderen door de tijd heen. Hoe matchen de veranderende wensen van mensen…

Lees verder

Toegevoegd door Cristel van de Ven om 26 juli 2017 op 12:30pm — Geen reacties

Waarom het checken van publieke bronnen zo belangrijk is

Een zo duidelijk mogelijk beeld schetsen van een sollicitant of een kandidaat: dat is het doel van een gedegen screeningsonderzoek. Om dat beeld zo volledig mogelijk te krijgen, worden er verschillende relevante bronnen geraadpleegd. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn openbare bronnen (zoals internet, diplomaregisters en dergelijke) en bronnen rondom de…

Lees verder

Toegevoegd door Fred Scholten om 26 juli 2017 op 10:30am — Geen reacties

Trial and Error: Wie durft?

Introductie van zelfsturing vraagt nieuw jargon. Een nieuwe taal om de nieuwe manier van samenwerken te ondersteunen. Gedeelde betekenissen die je het vertrouwen geven dat je mag zijn wie je bent en dat je mag leren. Dat je proefondervindelijk mag vaststellen welke actie je doel ’t beste dient. Liefst in overleg voor ’t gezamenlijke doel van de organisatie, maar persoonlijke leerdoelen kunnen ook.

Handelen naar bevinden

In zelfsturingsland leven ‘super-zakelijk’…

Lees verder

Toegevoegd door Christianne van de Pas om 20 juli 2017 op 10:55pm — Geen reacties

5 tips om een identiteitsdocument te checken

Werkgevers in Nederland zijn verantwoordelijk voor hun personeel en moeten voldoen aan een aantal plichten, zoals de zorg- en bewaarplicht. Daarnaast is er een wettelijke identificatieplicht (WID). De werkgever, maar ook de inlenende partij moet bij indiensttreding of aanvang van de werkzaamheden de identiteit van de kandidaat controleren. Dit houdt in dat de kandidaat in het bezit moet zijn…

Lees verder

Toegevoegd door Fred Scholten om 19 juli 2017 op 10:30am — Geen reacties

Hoe houden mensen plezier in hun werk?

Op een avond stapte ik in een stadsbus. Ik zat net toen de buschauffeur de lichten dimde en in zijn microfoon sprak: ‘Welkom aan boord, dit is niet zo maar een bus, dit is een heuse rijdende nachtclub, dus leef je uit en dans op je stoel!’ Daarna zette hij vette dance-muziek in, begeleid door zijn eigen rap-teksten.

Veel te snel naar mijn zin moest ik de bus al weer uit, en ik bedankte de chauffeur uitvoerig. Wat deze chauffeur deed, was zelf iets maken van…

Lees verder

Toegevoegd door Aukje Nauta om 18 juli 2017 op 12:30pm — Geen reacties

Meer liefde tussen HR en directie

“Zo, dan heb je weer input voor je column”, zei iemand laatst tegen mij. De spreker in kwestie had blijkbaar iets briljants of opvallends gezegd. Om eerlijk te zijn, ik ben al lang vergeten waar het over ging. Ik vond het dus óf minder briljant, óf stond er op dat moment niet voor open. Alleen die zin over die column, iets waarmee ik in mijn hoofd al bezig was, bleef me bij. Een boodschap moet blijkbaar op het juiste moment, en in de juiste dosering gebracht worden.

Datzelfde geldt…

Lees verder

Toegevoegd door Marco Hendrikse om 17 juli 2017 op 11:00am — Geen reacties

Vier redenen waarom duurzame inzetbaarheid zo belangrijk is

Organisaties kunnen duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers niet langer negeren. 10 jaar geleden was het al wenselijk wanneer oudere medewerkers zo lang mogelijk goed bleven functioneren. Maar inmiddels is er een aantal factoren waardoor dat voor organisaties…

Lees verder

Toegevoegd door Guido Heezen om 17 juli 2017 op 11:00am — 1 reactie

impact nieuw vervoersbeleid op uw medewerkers?

Werkt u aan nieuwe vervoersmaatregelen of mobiliteitsbeleid, bijvoorbeeld om personeelskosten te besparen of uw milieudoelstelling te halen? Dan ervaart u waarschijnlijk dat het vaak lastig is om fact-based beslissingen te nemen bij het ontwikkelen van nieuw vervoersbeleid.

Dat is vanaf nu anders: Sinds kort kunnen werkgevers met de MobilityAnalyst-tool objectief en overzichtelijk in kaart brengen wat het effect is van specifieke werkgeversmaatregelen in termen van reiskosten,…

Lees verder

Toegevoegd door Christiaan Rasch om 17 juli 2017 op 6:00am — Geen reacties

IT-complexiteit en performanceproblemen belemmeren digitale transformatie

Dynatrace, specialist in digital performancemanagement, heeft de resultaten gepubliceerd van een wereldwijd onderzoek onder 1.239 IT- en businessprofessionals in Europa en de Verenigde Staten. Daaruit blijkt dat organisaties en hun medewerkers wekelijks performanceproblemen ervaren die de gebruikerservaring, klantcontacten en zelfs omzet beïnvloeden. Tevens onthult het onderzoeksrapport dat medewerkers een kwart van hun dagelijkse werktijd verliezen door performancebelemmeringen. Het…

Lees verder

Toegevoegd door Peter Gloudemans om 13 juli 2017 op 12:48pm — Geen reacties

Ja zeggen uit principe - Column Harry Starren

Ja zeggen uit principe. Een praktische managementfilosofie. Luister naar de column van Harry Starren.

Met zijn filosofische blik kijkt Harry Starren naar veranderingen in organisaties. Harry Starren is voormalig directeur van Management Developmentcentrum de Baak, voorzitter van de Nederlandse Creatieve Industrie, schrijver van het boek “Think Like a Manager Don’t Act Like One”, spreker en columnist voor het Financieel Dagblad.…

Lees verder

Toegevoegd door Glenn van der Burg om 13 juli 2017 op 9:33am — Geen reacties

Waarom liegen op een cv riskant is

Iedereen liegt, iedere dag. In een gesprek van ongeveer tien minuten vertelt men tenminste één leugen. We hebben allemaal geleerd dat liegen niet mag, maar beginnen al op heel jonge leeftijd met kleine leugentjes om de waarheid mooier te maken. Hoewel we het afkeuren, hebben we het ook geaccepteerd als onderdeel van onze samenleving, onze…

Lees verder

Toegevoegd door Fred Scholten om 12 juli 2017 op 2:00pm — Geen reacties

Strategisch inzet van locatiebeleid voor talentbehoud bij fusies en bedrijfsverplaatsingen

Deze blog gaat over de “strategisch inzet van locatiebeleid voor talentbehoud bij fusies en bedrijfsverplaatsingen”, een hele mond vol. Laat me beginnen met het uitleggen van het knelpunt en de setting ervan.

Herhuisvesting

Meestal spelen bij fusies en overnames vroeg of laat ook herhuisvestingsvraagstukken. Het langdurig blijven gebruiken van twee hoofdkantoorlocaties is vanuit kostenoogpunt vaak onwenselijk, maar ook vanuit het realiseren van cultuur- en…

Lees verder

Toegevoegd door Christiaan Rasch om 11 juli 2017 op 12:23pm — Geen reacties

Ultieme leerervaring binnen handbereik?

Na een kop cappucino bij Starbucks gehaald te hebben, loop ik naar mijn trein. Het is 6.28 uur, dus over een paar minuutjes vertrek ik richting Amsterdam. Het is, zoals elke ochtend, rustig en ik installeer me in mijn stoel. Zet mijn hoofdtelefoon op en iPad aan. Ik werk wat mailtjes weg en scroll door de Volkskrant en enkele andere kranten-apps.

‘Ready to learn?’

Op mijn iPad verschijnt een scherm dat lijkt op een kruising van Netflix en Salesforce.com. Het…

Lees verder

Toegevoegd door Maarten van Beek om 10 juli 2017 op 11:57am — Geen reacties

Positie bedrijfsarts penibel

Tot 1 juli van dit jaar is de bedrijfsarts gewoon een keuringsarts.

Hij moet, in opdracht van zijn broodheer de werkgever, aanstellingskeuringen doen en vaststellen of een arbeidsverzuim op conto van een ziekte geschreven wordt.

Per 1 juli zijn er twee wetten van kracht die de bedrijfsarts in een onmogelijke situatie plaatsen waar ik eigenlijk geen uitweg zie.

Die nieuwe arbowet loochent het keuringsprimaat van de bedrijfsarts en geeft hem zorgtaken die…

Lees verder

Toegevoegd door Roel Melchers om 7 juli 2017 op 10:30pm — Geen reacties

Wentelen in Wendbaarheid

Een projectleider legt zijn moede hoofd te ruste op zijn bureau. In opperste wanhoop. Een projectplan van hem is zojuist door de directie spreekwoordelijk afgeschoten. Recente ontwikkelingen binnen de organisatie, voortvloeiend uit veranderingen bij klanten, vragen om een andere aanpak. Daar gaan uren werk de papierversnipperaar in. En het is niet de eerste keer dat dit gebeurt.

De projectleider is er echter eentje van het niet-bij-de-pakken-neerzittende soort. Na een…

Lees verder

Toegevoegd door Cristel van de Ven om 5 juli 2017 op 11:30am — Geen reacties

Wat maakt een succesvolle agile coach?

Agile coach is een functie die momenteel veel gezocht wordt door organisaties. Bedrijven erkennen de meerwaarde van een agile coach, maar functieomschrijvingen van vacatures lopen flink uit een. Dé agile coach lijkt niet te bestaan.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken draait agile coaching niet per definitie om agile expertise. Het gaat vaak veel meer om het tweede stukje van de term: ‘coach’. Duidelijk is dat mensen nog niet weten wat deze functie precies bekleedt. Wat zijn…

Lees verder

Toegevoegd door Maarten Tomassen om 3 juli 2017 op 5:00pm — Geen reacties

Hallo stress… even op adem komen

Zal ik je een geheim verklappen? We hebben als mens de beschikking over een ingenieus systeem waar we optimaal gebruik van kunnen maken… ademhaling. Als we dit bewust toepassen en een gezonde ademhaling creëren dan kunnen we stress leren omzetten in flow. Veel mensen gebruiken hun ademhaling onbewust echter op een verkeerde manier. Hierdoor kost het ons heel veel energie met alle gevolgen van dien op lange en korte termijn voor onze gezondheid en algehele fitheid.…Lees verder

Toegevoegd door Evert Heintz om 3 juli 2017 op 3:30pm — Geen reacties

Hoge Raad: billijke vergoeding geen punitief karakter

Sinds de invoering van de WWZ was een belangrijk twistpunt of en zo ja in hoeverre de gevolgen van het ontslag voor de werknemer mogen meewegen bij het vaststellen van de billijke vergoeding. Op 30 juni 2017 oordeelde de Hoge Raad dat het stelsel van de WWZ zich niet ertegen verzet dat met de gevolgen van het ontslag rekening wordt gehouden bij het bepalen van de omvang van de billijke vergoeding waarop de wet een werknemer aanspraak geeft, omdat de werkgever van het ontslag als zodanig een…

Lees verder

Toegevoegd door bas westerhout om 3 juli 2017 op 12:00pm — Geen reacties

Archief

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

1999