HRbase Expert berichten - augustus 2009 Archief (12)

Wanneer is het zakelijk, wanneer is het privé?

Het blad Health, uitgave van verzekeringsmaatschappij Achmea, wordt in de meest recente uitgave de gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer als het gaat om gezondheid, ter discussie gesteld. Rob Oudkerk vindt dat de werkgever zich er niet mag, maar zelfs moet bemoeien! Uit de tekst blijkt dat er nog veel vraag is naar duidelijkheid over de grens van privacy, de leidende rol en het ontbreken van eensgezindheid.Wat wij in de praktijk merken is dat er nauwelijks… Lees verder

Toegevoegd door Onica van Heusden om 31 augustus 2009 op 12:45pm — 2 reacties

Intervisie op het net

Vandaag een wat andere insteek dan in de vorige columns. Dit keer geen kennisdeling maar een uitnodiging tot kennisuitwisseling en meer interactie. Ik merk namelijk dat kennis delen over het assessment vak leuk is, maar dat ik het ook wel prettig vindt om te weten of onderwerpen die worden besproken ook daadwerkelijk bruikbaar en aansprekend zijn voor HR professionals. Logisch is dan dat je deze behoeften dan ook wat meer onderzoekt.

Om meer inzicht te krijgen in uw behoeften en discussie… Lees verder

Toegevoegd door Janique Wienk om 27 augustus 2009 op 9:32am — 4 reacties

Werknemer krijgt geen vergoeding dankzij optreden eigen advocaat

Binnen de advocatuur zeggen we: elke advocaat krijgt de clientele die hij/zij verdient.

Andersom geldt het niet: een rechtszoekende weet van te voren meestal niet of hij wel een goede advocaat inhuurt.

Het loont de moeite daar enig onderzoek naar te doen. Advocaten hebben een afgeronde rechtenstudie en advocatenopleiding, maar verder zijn het ook maar gewone mensen met (soms vele) gebreken.Advocaten dienen zich op grond van de Gedragsregels welwillend ten opzichte van… Lees verder

Toegevoegd door Yvonne Sorensen om 25 augustus 2009 op 6:30pm — Geen reacties

Aan de slag met competentiemanagement

‘In veel organisaties worden medewerkers aangestuurd en beoordeeld op geleverde prestaties (output). Om deze prestaties, nu en in de toekomst, te kunnen leveren dienen hun medewerkers te beschikken over die competenties (input) die bepalend zijn voor het succes in deze functie. Competentiemanagement is het ‘cement’ tussen performance management en de personen die deze performance moeten leveren’. Tot zover deze boekenwijsheid!Hoe komt het toch dat in veel organisatie… Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 24 augustus 2009 op 4:49pm — 9 reacties

Opzegging door UWV WERKbedrijf (voorheen CWI), toch op korte termijn een ontslagvergoeding?

In mijn arbeidsrechtadvocatenpraktijk zie ik steeds meer werknemers nu zélf bij de kantonrechter ontbinding van de arbeidsovereenkomst vragen, na opzegging met een door de werkgever verkregen ontslagvergunning. In lijn met een door kantonrechters gebillijkte praktijk, die in de afgelopen jaren is ontstaan, wordt dan tijdens de looptijd van de opzegtermijn het dienstverband beëindigd mét toekenning van een ontslagvergoeding volgens de kantonrechterformule. De redenering van kantonrechters is dat… Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 20 augustus 2009 op 11:30am — Geen reacties

Per direct besparen op pensioen, hoe moet je dat doen (deel II)

In deze bijdrage zal ik stil staan hoe je als werkgever besparen kan op pensioenkosten. In de vorige bijdrage is dit onderwerp behandeld door het wijzigen van de afspraken met de verzekeraar, deze keer zullen de afspraken met de werknemers worden behandeld. Dit houdt in dat hier de kostenbesparing wordt opgebracht door de werknemers. Een OR traject hier dan onvermijdelijk.Om inzicht te krijgen in de besparingsmogelijkheden volgt eerst een opsomming van de bouwstenen van een… Lees verder

Toegevoegd door Rogier Kerkhof om 19 augustus 2009 op 10:18pm — 1 reactie

Strenger selecteren - is assessment hiertoe het aangewezen instrument in tijden van crisis?

Terwijl Janique lekker op het strand ligt, heb ik (Muriel van Hoek) deze keer haar column voor mijn rekening genomen. Mede gelet op de cijfers van het CPB ten aanzien van de minder sterk stijgende werkloosheid, leek mij dit het aangewezen moment om de economische crisis en assessments te behandelen.

Ik heb de opvatting dat juist nu een goed moment is voor bedrijven om te investeren in personeel en dat de economische crisis een goed moment is om je als werknemer in de kijker te spelen.… Lees verder

Toegevoegd door Janique Wienk om 14 augustus 2009 op 8:45am — 3 reacties

Mexicaanse griepperikelen

De wereld is in de ban van een nieuwe griepvariant. Ook in Nederland wordt een uitbraak verwacht, en wel ná de zomer. Als die voorspelling uitkomt, dan zullen ook veel werknemers getroffen worden door dit virus. We zijn inmiddels al geconfronteerd met verschillende vraagstukken over deze pandemie.Zo vraagt menig werkgever zich af of zij een werknemer mag verplichten zich te laten inenten tegen Mexicaanse griep.Juridisch gezien, zou een werkgever dit recht kunnen baseren… Lees verder

Toegevoegd door Yvonne Sorensen om 11 augustus 2009 op 5:59pm — 5 reacties

Beter nu investeren in werving- en selectie dan straks weer in ontslagvergoedingen

Ik ben die crisis spuugzat, zelfs het woord crisis komt me de keel uit. Ja, het is crisis. Ik schrijf het voorzichtig omdat ik niet mee wil doen aan de grote selffulfilling prophecy die een crisis is. Analisten zeggen dat het minder gaat, waarop consumenten en bedrijven voorzichtig worden, waardoor het minder gaat enzovoort. Ik doe daar dus niet aan mee, ik neem mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en bovendien, behalve expert-blogger ben ik ook ondernemer. Ik ben blij dat het einde in… Lees verder

Toegevoegd door Michiel Cobben om 9 augustus 2009 op 10:12pm — 1 reactie

Onmisbare werknemers: wijziging ontslagbesluit

Het Ontslagbesluit wordt verruimd om werkgevers in staat te stellen om vakmensen te behouden als ontslag noodzakelijk blijkt te zijn. Deze mogelijkheid komt in plaats van het onmisbaarheidscriterium.In het Ontslagbesluit is geregeld, dat voor het bepalen van de ontslagkeuze bij het vervallen van arbeidsplaatsen binnen een categorie uitwisselbare functies het afspiegelingsbeginsel van toepassing is. Werkgevers kunnen een beroep doen op het onmisbaarheidscriterium om vakmensen te… Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 4 augustus 2009 op 12:14pm — Geen reacties

Per direct besparen op pensioen: hoe kan je dat doen?

Veel ondernemingen zitten door de economische crisis in zwaar weer. In de praktijk bij mijn relaties merk ik dat alle creativiteit nodig is om de huidige crisis het hoofd te bieden. Ook van de HR afdeling wordt gevraagd om na te denken over mogelijke besparingen. Niet alleen door het laten afvloeien van medewerkers of het gebruik laten maken van de mogelijkheden van deeltijd ww. Andere, wellicht minder voor de hand liggende, maatregelen zijn soms noodzakelijk om als organisatie te overleven.… Lees verder

Toegevoegd door Rogier Kerkhof om 4 augustus 2009 op 6:30am — 4 reacties

Scheiden moet je leiden

Veel werkgevers hebben totaal geen besef van de kosten van het vertrek van een medewerker. Hoewel ik als niet-jurist niet exact op de hoogte ben van de ontwikkelingen in ontslagvergoedingenland (maar daar gaat het in deze blog niet om) is de ontslagvergoeding voor een 38 jarige inkoper met een brutoloon van 3500 euro per maand is circa 7.000 euro. Hierbij is uitgegaan van een dienstverband van twee jaar. Blijft het echter bij deze pleister op de wonde? Zeker niet! Met de kosten van het afscheid… Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 3 augustus 2009 op 7:30am — 23 reacties

Maandarchief

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008