september 2009 Archief (112)

Is de werkdruk het werkelijke probleem?

Werkdruk is voor velen een lastig probleem. Het lijkt een vaag begrip, ongrijpbaar en met zoveel invalshoeken dat je niet weet waar je moet beginnen om er wat aan te doen. Toch is er de laatste jaren heel wat ontwikkeld rond werkdruk. Er zijn handige meetinstrumenten bij gekomen en er is een werkbare definitie. Hieronder een aantal tips; kan ook HRM, de OR of de PVT van pas komen.Een te hoge werkdruk of juist een te lage werkdruk?


Een té hoge werkdruk is het probleem dat… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 30 september 2009 op 11:30am — Geen reacties

Griepje met gevolgen

Een brandweerman meldt zich ziek, maar gaat niet naar de bedrijfsarts. Het kost hem geld en verlofdagen.De brandweerman vindt de straf te zwaar en tekent beroep aan. Volgens hem had hij toestemming om telefonisch contact op te nemen met de bedrijfsarts. Dat blijkt niet uit het rapport van de controleur en ook is er bij de arbodienst geen melding van telefonisch contact.Eerder al heeft de rechtbank het bestreden besluit van ongeoorloofd verzuim vernietigd. Volgens de… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 30 september 2009 op 11:00am — Geen reacties

Minder ontslagen voor kantonrechter

DEN HAAG - Het aantal ontslagverzoeken dat door de kantonrechter is afgehandeld, is gedaald van ruim 75.000 in 2003 tot ruim 21.000 in 2008. In 83 procent van die zaken heeft de rechter de arbeidsovereenkomst ontbonden. Dat blijkt uit een onderzoek dat minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.Bij twee op de drie ontslagverzoeken kende de rechter de werknemer ontslagvergoeding toe; gemiddeld 19.000 euro. In 14 procent van de zaken ging het… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 30 september 2009 op 10:58am — Geen reacties

Veel 'gezonde' werknemers lopen gezondheidsrisico

Volgens het NIPED heeft bijna één op de acht gezonde Nederlanders onbewust een dusdanig medisch risicoprofiel dat er zonder medische ingreep grote kans bestaat op een chronische ziekte als diabetes, kanker of hartklachten.Het NIPED onderzocht 10.000 werknemers en ouderen boven de zestig jaar. Uitkomst is dat meer dan tien procent van de werkende deelnemers een dermate hoog risico loopt dat ze preventieve behandeling nodig hebben op medisch of psychisch gebied. Het percentage ouderen… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 30 september 2009 op 9:30am — Geen reacties

Ook bonus over periode zwangerschaps- en bevallingsverlof

Zowel de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) als de kantonrechter te Utrecht zijn tot de conclusie gekomen dat specifieke bonussen ook toegekend dienen te worden over de periode van zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het gaat om bonussen die afhankelijk zijn van het bedrijfsresultaat en van de mate waarin netto winst, omzet en individuele doelstellingen zijn behaald.De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) oordeelde dat volgens vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie van de… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 30 september 2009 op 9:00am — Geen reacties

Premie aanvullend pensioen fors omhoog

Pensioenfondsen zullen op termijn het verwachte rendement op beleggingen met hun vermogen naar beneden moeten bijstellen. Dat kan ervoor zorgen dat werkgevers en werknemers flink meer premie moeten gaan betalen voor de aanvullende pensioenen.Dat blijkt uit een vrijdag gepubliceerd advies van zowel werkgevers en vakbonden als het Centraal Planbureau (CPB) en De Nederlandsche Bank (DNB) in de commissie Parameters. Het CPB en DNB vinden alleen dat de verwachte rendementen veel meer… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 29 september 2009 op 2:00pm — Geen reacties

Kwart werknemers beveelt eigen werkgever niet aan

Een kleine kwart van de werknemers beveelt de eigen werkgever niet aan bij werkzoekenden in hun vriendenkring. De reden: ontevredenheid over management, werksfeer en werkomstandigheden. Dit blijkt uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van Intelligence Group.Slechts 17 procent van de 383 ondervraagde werknemers die hun eigen werkgever niet aanbevelen, staat achter de stelling ‘Ik ben trots op de organisatie waar ik werk’.… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 29 september 2009 op 11:30am — Geen reacties

Verwijtbaar werkloos: geen ww-uitkering

Het UWV heeft een werknemer eerst niet, maar na bezwaar wel een WW-uitkering toegekend. De werkgever is het daar niet mee eens en wordt door de rechtbank in het gelijk gesteld. De werknemer is zijn uitkering weer kwijt. Ook de Centrale Raad van Beroep weigert de uitkering vast te stellen. Want de werknemer is verwijtbaar werkloos geworden. Een schoolvoorbeeld van de juiste procedure aan de kant van de werkgever.In hoger beroep oordeelt de Centrale Raad van Beroep (CRvB) het eens te… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 29 september 2009 op 10:00am — Geen reacties

AOW-rekening: 800 euro per werknemer

FNV Bondgenoten zal 800 euro per jaar per werknemer eisen van werkgevers die de plannen steunen om de AOW- en de pensioenleeftijd te verhogen naar 67 jaar.Dat geld wordt gestort in een fonds waaruit het AOW-gat betaald kan wordenDat stelt voorzitter Henk van der Kolk van FNV Bondgenoten donderdag in een blog op de site van de vakbond. Hij haalt stevig uit naar de werkgevers in de Sociaal-Economische Raad. Hij verwijt hen dat zij de afspraak om in de SER te werken aan een… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 29 september 2009 op 9:30am — Geen reacties

Beroepsbevolking vergrijst verder

Vorig jaar lag de gemiddelde leeftijd van de Nederlandse werknemer op 40,3 jaar. In 2001 was dit met 38,3 jaar nog twee jaar lager.Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.De stijging is volgens het CBS toe te schrijven aan de toename van het aantal ouderen en van hun arbeidsdeelname.Het aandeel… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 29 september 2009 op 8:30am — 1 reactie

De verleiding van nu tegenover de beloning later

Wil je nu genieten? Of kun je wachten omdat je denkt dat dit je méér oplevert?Volgens wetenschapper Philip Zimbardo verklaart de manier waarop mensen tegenover heden, verleden en toekomst staan, veel over wat hen motiveert en over de keuzes die zij maken in hun werk en leven. Tijdens het creativiteitsfestival PICNIC vorige week in Amsterdam, presenteerde hij de resultaten van zijn onderzoek.Wat kunnen HR-professionals en managers niet allemaal bereiken als ze van elke… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 28 september 2009 op 12:09pm — Geen reacties

Klant en arbodienstverlener maken geen resultaatafspraken

De meeste arbodienstverleners zeggen bereid te zijn om resultaatafspraken met hun klant contractueel vast te leggen. Een garantieafspraak over de verlaging van het ziekteverzuim is een goed voorbeeld daarvan. Slechts vijf procent van de arbodienstverleners doet dat echter.Dit is een van de uitkomsten van een onderzoek naar arbodienstverlening in Nederland door arbomarketingbureau Dialoque in samenwerking met Mercer. Arbodienstverleners geven aan bereid te zijn tot het sluiten van… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 28 september 2009 op 12:08pm — Geen reacties

HR nog steeds het buitenbeentje in de boardrooms

Juist nu er een geweldig tekort aan ervaren managers dreigt te ontstaan wordt het tijd wordt dat HR een gewaardeerde en strategische business partner wordt in plaats van het buitenbeentje dat het nu vaak is. En varkens zouden moeten leren vliegen.Er blijft een gat tussen de resultaten die het management wil van HR en wat het management ook daadwerkelijk krijgt.Nu de markten constant veranderen, baby boomers zo stilaan met pensioen gaan en de arbeidsmarkt iedere dag weer… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 28 september 2009 op 11:58am — Geen reacties

Arboregels later geschrapt

Minister Donner is ingegaan op het CNV-voorstel en stelt het schrappen van de Arboregels uit. Het is de bedoeling dat in de toekomst deze regels – die over de veiligheid op de werkplek gaan - niet meer door de overheid worden bepaald, maar door werkgevers en vakbonden zelf worden vastgesteld in een zogeheten arbocatalogus. Per 1 januari 2010 zouden de beleidsregels geschrapt zouden worden. Bonden en werkgevers hebben nog niet voldoende afspraken kunnen maken om alles zelfstandig te… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 28 september 2009 op 11:56am — Geen reacties

Premie aanvullend pensioen fors omhoog

Pensioenfondsen zullen op termijn het verwachte rendement op beleggingen met hun vermogen naar beneden moeten bijstellen. Dat kan ervoor zorgen dat werkgevers en werknemers flink meer premie moeten gaan betalen voor de aanvullende pensioenen.Dat blijkt uit een vrijdag gepubliceerd advies van zowel werkgevers en vakbonden als het Centraal Planbureau (CPB) en De Nederlandsche Bank (DNB) in de commissie Parameters. Het CPB en DNB vinden alleen dat de verwachte rendementen veel meer… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 28 september 2009 op 11:55am — Geen reacties

Verruiming criteria passend werk na één jaar werkloosheid

Sinds 1 juli 2009 gelden strengere regels voor passend werk. Deze zijn van toepassing op mensen met een WW-uitkering die na 1 juli 2008 werkloos zijn geworden. Dit valt te lezen op de websites van het UWV en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.De nieuwe regels betekenen dat de overheid na één jaar aaneengesloten werkloosheid elke baan als passende arbeid beschouwt. Het opleidingsniveau doet er dan niet meer toe en het maakt ook niet uit of het loon lager is dan de… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 28 september 2009 op 9:00am — Geen reacties

De Gemeente Kampen gaat ook Investeren in Mensen!

“De gemeente Kampen zet zich de komende maanden in voor de certificering van Investors in People. Dat betekent dat er een verbeterslag van het personeelsbeleid doorgevoerd gaat worden. Zo wil de gemeente nog meer gebruik maken van de talenten en kwaliteiten van de medewerkers en blijft Kampen als werkgever interessant voor werknemers." d.i. uit het persbericht van de Gemeente Kampen.Binnen het IiP-proces betekent dit dat er bij de Gemeente Kampen een 0-meting heeft plaatsgevonden,… Lees verder

Toegevoegd door willem scheepers om 26 september 2009 op 11:00am — Geen reacties

Zware beroepen, wat zijn dat eigenlijk?

De beste manier om de problemen van mensen met zware beroepen op te lossen, is zorgen dat zwaar werk niet bestaat. Dat zei PvdA-leider Wouter Bos zaterdag 19 september 2009 tijdens een PvdA-bijeenkomst in Venlo in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Hij wil werkgevers wettelijk verplichten het werk zo te organiseren dat hun werknemers niet ‘kapot’ gaan, maar dat zij door kunnen werken tot hun pensioen. Dat zorgt er volgens hem ook voor dat mensen een verhoging van de pensioenleeftijd… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 25 september 2009 op 9:30am — Geen reacties

Loonstrookje gaat op de schop

Het loonstrookje wordt een stuk eenvoudiger voor werkgever en werknemer. De loonbelasting/premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) worden vervangen door één loonbegrip. Hierdoor kunnen de administratieve lasten voor werkgevers fors afnemen.Dit schrijft P&Oactueel. De lastenverlichting voor werkgevers wordt bereikt door de volgende maatregelen:• De verplichte inkomensafhankelijke bijdrage… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 25 september 2009 op 9:00am — Geen reacties

Ondernemingsraad heeft geen zeggenschap over artsenbezoek

Moet een doktersbezoek worden geschaard onder het onderwerp vakantie of onder ziekteverzuim? Indien dit laatste namelijk het geval is, kan er sprake zijn van een instemmingsplichtige aangelegenheid voor de ondernemingsraad op grond van artikel 27 WOR.Een ondernemer voert een regeling in met als onderwerp ‘artsenbezoek tijdens werktijd’. De OR is van mening dat zij instemmingsrecht heeft. Het besluit leidt er volgens de OR namelijk toe dat kort verzuim voor het bezoek aan medici niet… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 25 september 2009 op 8:30am — Geen reacties

Archief

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

1999