september 2012 Archief (29)

Gordon Gekko’s bij woningcorporaties

Demissionair minister Demissionair minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies wil de salarissen van bestuurders van kleine woningcorporaties aanpakken. Zij is voornemens in de Wet Normering Topinkomens op te nemen dat er een verband komt tussen de omvang van de corporatie en het salaris van de directeuren. De wet moet op 1 januari 2013 ingaan.

 

Volgens haar houdt het geen pas dat bijvoorbeeld de directeur van de Leeuwardense corporatie (circa 18.000 woningen) 519 duizend…

Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 30 september 2012 op 9:30am — 5 reacties

[INFOGRAPHIC] De feiten op een rij: Social Media op de werkvloer.



Onderzoek gehouden door CompanyLife onder 4.400 werkenden in de volgende elf branches: bouw en installatie, detailhandel, financiële dienstverlening, groothandel, industrie, ICT en telecommunicatie, transport en logistiek, overheid en non-profit, onderwijs, zakelijke dienstverlening en zorg.



Volledige rapport…




Lees verder

Toegevoegd door Stephan van Gelder om 28 september 2012 op 5:30pm — Geen reacties

FNV botst met werkgevers om looneis

De werkgevers vinden een looneis van 2,5 procent onverantwoord. FNV noemt loonmatiging contraproductief. Het moge duidelijk zijn dat er nog heel wat moet worden onderhandeld voor de partijen op een gulden middenweg uitkomen.

Lees verder op intermediairpw.nl

Toegevoegd door HRbase om 28 september 2012 op 12:00am — Geen reacties

Reorganisatie. Stap 2 – Het Sociaal Plan

In de vorige blog is stilgestaan bij nut en noodzaak van een goede adviesaanvraag aan de OR. Een stap die vaak direct daarna (of tegelijkertijd) wordt gezet is het uitnodigen van de betrokken werknemersorganisaties voor overleg over een sociaal plan. Maar de bonden komen niet altijd aan tafel. Soms is sprake van een zodanig lage organisatiegraad, dat de bonden niet de behoefte voelen om zich met een reorganisatie te bemoeien. Anderzijds zien bonden in zo’n situatie soms ook aanleiding om…

Lees verder

Toegevoegd door Muriel Middeldorp om 27 september 2012 op 1:37pm — Geen reacties

Vermoeidheid is geen ziekte

Moe zijn, dat is vervelend (ik weet een beetje waar ik het over heb als vader van 2 jonge kinderen). Maar moe zijn op zichzelf is natuurlijk geen ziekte. Laten we dat vooropstellen. En als er geen sprake is van ziekte is er voor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht bij verzuim. Veel bedrijfsartsen vinden dit een lastig onderwerp en ik zie dan ook vaak dat bedrijfsartsen de mist in gaan met vermoeide werknemers in de spreekkamer.

Hoe moet een werknemer met…

Lees verder

Toegevoegd door Mark Idzinga om 26 september 2012 op 1:00pm — 9 reacties

Ondernemingsraad vaker bezig met reorganisaties.

De economische crisis komt bij een groot aantal bedrijven hard aan. Door deze klappen is de ondernemingsraad(OR) vaak genoodzaakt om een reorganisatie toe te passen. In deze, economisch moeilijke tijden is een reorganisatie een eufemisme geworden voor collectieve ontslagen. Ten opzichte van 2011 is de OR in 2012 drukker bezig met reorganisaties. Vorig jaar werd het nog door 52% van de ondernemingsraden besproken, dit jaar is dat percentage gestegen naar 65%. Daarbij komt dat maar liefst 55%…

Lees verder

Toegevoegd door Mervyn Nankoe om 24 september 2012 op 12:46pm — Geen reacties

De Kracht van Symbolen

Deze week is het Prinsjesdag. Een “gekke” Prinsjesdag omdat enerzijds het beleid al duidelijk is sinds het Lente-akkoord, en anderzijds juist nog helemaal onbekend vanwege de formatiebesprekingen die de komende tijd worden gevoerd. Een ritueel dus, een symbool vooral, de Prinsjesdag van deze week.

Een mooie aanleiding om het eens te hebben over de kracht van symbolen en rituelen. Want hebben we die in onze organisaties ook niet juist heel veel? We spreken er vaak over alsof het weinig…

Lees verder

Toegevoegd door Marjon Bohre om 17 september 2012 op 6:18pm — Geen reacties

AWVN wil gelijkheid voor flexwerker

Werkgevers moeten ophouden onderscheid te maken tussen flexwerkers en personeelsleden met een contract. Personeelsbeleid voor werknemers, moet personeelsbeleid voor werkenden worden.

Dat stelt Hans van der Steen, directeur van werkgeversvereniging AWVN. Hij vindt dat flexwerkers bijvoorbeeld meer mogelijkheden moeten krijgen om deel te nemen aan opleidingsprogramma's.…

Lees verder

Toegevoegd door Vakmedianet om 17 september 2012 op 2:11pm — Geen reacties

Campagne informeert oudere werknemers over AOW

Werknemers die vragen hebben over de verhoging van de AOW-leeftijd en willen weten wat dat voor hen persoonlijk betekent kunnen vanaf vandaag terecht op de site rijksoverheid.nl/AOW.

De overheid voert campagne om vooral werknemers van 60 tot en met 64 jaar te informeren over de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd. Lees verder op…

Lees verder

Toegevoegd door Vakmedianet om 17 september 2012 op 2:10pm — Geen reacties

De 10 vragen die je MOET stellen aan een bedrijfsarts VOORDAT je met hem in zee gaat

1. Ken je de beroepsrichtlijnen arbeidsconflict, psychische klachten en (lage) rugklachten?

Deze 3 redenen voor ziekmeldingen vormen samen meer dan 65% van het totale ziekteverzuim in Nederland. Niet onbelangrijk dus dat je een bedrijfsarts hebt die weet hoe hij moet handelen in deze situaties.

2. Ben je bekend met het toetsingskader Poortwachter?

Het toetsingskader Poortwachter geeft aan hoe het UWV de WIA-aanvragen toetst en is eigenlijk…

Lees verder

Toegevoegd door Mark Idzinga om 14 september 2012 op 8:33pm — Geen reacties

Wat staat ons allemaal te wachten op het gebied van arbeidsmarktpolitiek?

Nu de verkiezingen achter de rug zijn moeten we afwachten wat er allemaal op ons afkomt. Als het gaat om wet- en regelgeving, om arbeidsvoorwaarden, om flexibel werken, kortom om alles wat invloed heeft op de arbeidsmarkt.

Het lijkt wel alsof heel veel aangekondigde wetswijzigingen ineens op losse schroeven komen te staan. Alle partijen hebben overal expliciete meningen over en vinden dat er van alles veranderd moet worden. Maar zodra de verkiezingen in zicht komen zie je dat er weer…

Lees verder

Toegevoegd door Miriam Teunissen om 14 september 2012 op 3:00pm — Geen reacties

Ontwikkeling steeds belangrijker bij werknemers.

Persoonlijke ontwikkeling wordt steeds belangrijker bij werknemers en studenten, dit blijkt uit meerdere onderzoeken. De mogelijkheid tot verdere ontwikkeling is voor veel werknemers zelfs belangrijker dan loonsverhoging of bijkomende vakantiedagen. Dat concludeert consulent Cubiks , dat onderzoek deed in drieëndertig landen. Uit ditzelfde onderzoek kwam naar voren dat…

Lees verder

Toegevoegd door Mervyn Nankoe om 14 september 2012 op 2:47pm — Geen reacties

HR - Innovaties: “speltheorie - waarom overheidsorganisaties blijven groeien”

In één van mijn vorige blogs onder de titel “let’s play games” heb ik het onderzoek van Anderson (onder de titel: “waarom overheidsmanagers niet willen deugen”) aangehaald, als inleiding in de speltheorie. Ik gebruikte dit als voorbeeld om aan te tonen, dat als de ambtenaar/bestuurder als het ware “gevangen” zit in het spel van budgetverdeling, de ambtenaar niet anders kan dan overclaimen; het zogenaamde Nash-evenwicht.

Nu zijn er inmiddels vele speltypen beschreven en onderzocht (en…

Lees verder

Toegevoegd door Adriaan Brouwer om 13 september 2012 op 11:29pm — 6 reacties

Beste werknemers hoeven geen feedback

Feedback, of het nou positief of negatief is, kan contraproductief werken. Werknemers die op hoog niveau functioneren, kunnen door feedback gaan lijden onder een te veel aan informatie, waardoor ze juist minder productief worden.

Dat schrijft de Australische site BRW op basis van onderzoek door psychologe Magda Osman van de Universiteit van Londen. Lees verder…

Lees verder

Toegevoegd door Vakmedianet om 12 september 2012 op 5:09pm — Geen reacties

Werkgevers vinden uitzendvergunning onzin

VNO-NCW gelooft niet dat de invoering van een uitzendingsvergunning helpt om malafide uitzendbureaus te bestrijden. Net als minister Kamp van Sociale en Werkgelegenheid, denkt de werkgeversorganisatie dat zelfregulering afdoende is.

'Het invoeren van een uitzendingvergunning lost niets op en de handhaving ervan is ingewikkeld en kostbaar. Samenwerking van publieke en private partijen levert meer op', schrijft VNO-NCW op haar website.…

Lees verder

Toegevoegd door Vakmedianet om 12 september 2012 op 5:07pm — Geen reacties

Maak het verschil tussen denkers en doeners, ook in je beloningssysteem

Als belonings- en organisatieadviseurs hanteren wij het volgende fundamentele uitgangspunt: succes berust op het waarderen en belonen van diversiteit, en dat berust weer op het accepteren en durven uitspreken van onderscheid. De Nederlandse hoogleraar Hans Galjaard zei het zo: “niets is zo ongelijk als het gelijk behandelen van ongelijken”.

Pas als we onderscheid durven maken tussen individuen, kunnen we als collectief excelleren. Dan pas gaan we samenwerken. Dan pas krijgen we een…

Lees verder

Toegevoegd door Rolf Baarda om 12 september 2012 op 2:00pm — 5 reacties

Het gevoel steeds belangrijker bij sollicitaties

Als u recent ontslagen bent, of u zoekt een nieuwe uitdaging, dan is het vrij vanzelfsprekend dat u op zoek gaat naar een nieuwe baan. Tijdens zo’n sollicitatieprocedure neemt u meerdere afwegingen; Past de baan wel bij mij? Hoe is de werksfeer? Hoe is de bereikbaarheid? Als dit niet is wat bij u past, dan zou u kunnen afhaken bij de sollicitatieprocedure.

De Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie voerde een onderzoek uit, genaamd het Arbeidsmarkt Gedragsonderzoek (AGO) Tijdens dit…

Lees verder

Toegevoegd door Mervyn Nankoe om 10 september 2012 op 10:47am — Geen reacties

Vakantiedagen zijn volgens Europa langer houdbaar

Minister kamp is iets te hard van stapel gelopen toen hij probeerde het overschot aan vakantiedagen terug te dringen. De verplichting om vakantiedagen binnen anderhalf jaar op te maken, is strijdig met Europese wetgeving.

Minister kamp is iets te hard van stapel gelopen toen hij probeerde het overschot aan vakantiedagen terug te dringen.Lees verder…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 10 september 2012 op 8:29am — Geen reacties

Werkgever mag oprichting OR niet tegenhouden

Een werkgever verwerpt de eis van een medewerker dat er een OR wordt opgericht. Een convenant waarin de medezeggenschap wordt geregeld, is meer dan voldoende, meent zij. Eén medewerker denkt daar anders over, en roept de hulp van de kantonrechter in.

Het bedrijf houdt zich bezig met management- en leiderschapsontwikkeling en heeft ongeveer negentig personen in dienst.…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 10 september 2012 op 8:28am — Geen reacties

Kamerverkiezingen: de beperkte invloed van het rode potlood

Net zoals in 2010 mogen deze week bijna 12 miljoen stemgerechtigden de leden van de Tweede Kamer kiezen. Ook nu weer een vervroegde verkiezing en wederom vele zwevende kiezers. Niets nieuws onder de zon, behalve dan dat politieke leiders elkaar nu meer uitmaken voor jokkebrokken. Maar hoe is het inmiddels binnen de partijen gesteld met HR-onderwerpen als arbeidsmarktcommunicatie en het levensfasegericht HR beleid?

 

Als je mij je e-mailadres mailt,…

Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 10 september 2012 op 7:30am — Geen reacties

Archief

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

1999