HRbase Expert berichten - december 2012 Archief (8)

Beoordelen volgens KISS en PKVC

Voor veel organisaties is de periode van het beoordelen aangebroken. En voor veel managers (en HR…) is het dan weer zuchten en zwoegen. Maar, is dat nodig? Met beoordelen volgens KISS en PKVC hoeft dat niet.

Eerst maar eens even een kritische noot over het nut van beoordelen en de prioriteit en aandacht die het van directie, managers en HR (niet) krijgt. Beoordelen (=sturen op output) behoort tot een van de 3 belangrijkste taken van de managers! Het aannemen van goede mensen en het…

Lees verder

Toegevoegd door Max van Liemt om 31 december 2012 op 10:30pm — 2 reacties

Ziekteverzuim: Wat we van een aangespoelde Bultrug kunnen leren.

Het klinkt raar, maar er zijn nogal wat overeenkomsten tussen de aangespoelde Bultrug en een arbeidsongeschikte werknemer. En dan heb ik het vooral over de re-integratie. Dus hoe krijgen we de vis/werknemer terug in zee/op de werkvloer? Om een paar overeenkomsten te noemen: veel verschillende (zelfbenoemde) experts met tegenstrijdige adviezen, een onduidelijke strategie/aanpak, geen eindverantwoordelijke. En: stressklachten bij het slachtoffer.…

Lees verder

Toegevoegd door Mark Idzinga om 20 december 2012 op 2:31am — 2 reacties

Wanneer wordt een ontbindingsverzoek geweigerd?

U wilt iemand ontslaan en de keuze is gemaakt om een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter te voeren. De kans bestaat dat het ontbindingsverzoek wordt afgewezen. De arbeidsovereenkomst wordt dan niet beëindigd en partijen zullen een modus moeten vinden om weer samen te kunnen werken. Voor werkgevers is het vaak lastig te begrijpen wanneer en waarom zij een risico lopen. Daarom wordt hieronder een aantal voorbeelden genoemd van zaken waarin de ontbinding geweigerd werd.

1. Ziekte…

Lees verder

Toegevoegd door Muriel Middeldorp om 18 december 2012 op 3:36pm — Geen reacties

Sociale media en persoonlijkheid

Ooit erbij stil gestaan dat je aan iemands sociale media gebruik iets over diens persoonlijkheid kan zeggen? Daar is inmiddels onderzoek naar gedaan. Uitgangspunt hierbij was de MBTI-persoonlijkheidstest die persoonlijkheid beschrijft op vier Jungiaanse dimensies. Dit model gaat er van uit dat je of meer Extravert (E) of meer Introvert (I) bent. Dat wil zeggen dat je of meer energie haalt uit het contact met anderen of juist energie opdoet door je in je eentje terug te trekken. Dat je of…

Lees verder

Toegevoegd door marlies brenters om 13 december 2012 op 11:25am — 2 reacties

Oud en Nieuw

Dit weekend hebben wij de kerstboom opgezet en het huis versierd in kerstsfeer. (Onze schoolgaande kinderen versieren mee en hebben dit jaar de ramen onder handen genomen met spuitsneeuw.) Ik vind het altijd heel bijzonder en gezellig om ons huis, en daarmee onszelf, voor te bereiden op de laatste periode van het jaar.

Wel merk ik dat er altijd een heleboel “extra” in de kamer terecht komt. De boom, het kerststalletje, de kaarsjes, ze nemen allemaal hun plek in en daardoor wordt de…

Lees verder

Toegevoegd door Marjon Bohre om 10 december 2012 op 5:52pm — Geen reacties

Collegiale samenwerking is noodzakelijk voor een professionele en succesvolle organisatie

Ik heb al bij heel veel verschillende organisaties gewerkt en ik denk dat ik mag stellen dat de wijze waarop collegiale samenwerking plaats vindt bepalend is voor het succes van een organisatie. Sterker nog, ik denk te mogen stellen dat de wijze waarop men met elkaar samenwerkt voor een groot deel de organisatiecultuur bepaalt.

Goed met elkaar samenwerken komt tot uiting door gezamenlijke doelstellingen te bepalen en na te leven, je samen verantwoordelijk te voelen om tot een goed…

Lees verder

Toegevoegd door Miriam Teunissen om 7 december 2012 op 2:20pm — Geen reacties

Vast en variabel salaris. Wanneer gebruik je wat?

Fairness is bepalend voor het vertrouwen in een beloningsinstrument. Met andere woorden; wanneer een medewerker het gevoel heeft eerlijk en rechtvaardig te worden beloond, heeft dat een positief effect op het gedrag van mensen: een rechtvaardige beloning motiveert!

Maar wanneer is sprake van fair belonen? Heeft dat met de hoogte van de vaste en variabele beloningscomponenten te maken, met de samenstelling daarvan of beide?

Laten we eerst eens kijken waarvoor een vast en…

Lees verder

Toegevoegd door Rolf Baarda om 6 december 2012 op 4:38pm — 1 reactie

Zes argumenten voor het functioneringsgesprek

Hoe kunt u de kwaliteiten van medewerkers beter benutten? Door zo nu en dan een goed gesprek te voeren. Een functioneringsgesprek is een tussentijdse evaluatie van gemaakte afspraken over werk en ontwikkeling. Het is een dialoog waarin feedback wordt gegeven én ontvangen. Ook de medewerker kan zijn ei kwijt.

 

Zes argumenten voor het functioneringsgesprek

Kent u het ‘snap dat dan’-syndroom? Dat is een kwaaltje waar veel leidinggevenden in bedrijven aan…

Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 2 december 2012 op 3:00pm — 27 reacties

Maandarchief

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008