Arthur Hol's HR berichten - augustus 2009 Archief (2)

Opzegging door UWV WERKbedrijf (voorheen CWI), toch op korte termijn een ontslagvergoeding?

In mijn arbeidsrechtadvocatenpraktijk zie ik steeds meer werknemers nu zélf bij de kantonrechter ontbinding van de arbeidsovereenkomst vragen, na opzegging met een door de werkgever verkregen ontslagvergunning. In lijn met een door kantonrechters gebillijkte praktijk, die in de afgelopen jaren is ontstaan, wordt dan tijdens de looptijd van de opzegtermijn het dienstverband beëindigd mét toekenning van een ontslagvergoeding volgens de kantonrechterformule. De redenering van kantonrechters is dat… Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 20 augustus 2009 op 11:30am — Geen reacties

Onmisbare werknemers: wijziging ontslagbesluit

Het Ontslagbesluit wordt verruimd om werkgevers in staat te stellen om vakmensen te behouden als ontslag noodzakelijk blijkt te zijn. Deze mogelijkheid komt in plaats van het onmisbaarheidscriterium.In het Ontslagbesluit is geregeld, dat voor het bepalen van de ontslagkeuze bij het vervallen van arbeidsplaatsen binnen een categorie uitwisselbare functies het afspiegelingsbeginsel van toepassing is. Werkgevers kunnen een beroep doen op het onmisbaarheidscriterium om vakmensen te… Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 4 augustus 2009 op 12:14pm — Geen reacties