Arthur Hol's HR berichten - december 2010 Archief (1)

Werkgever aansprakelijk geacht voor burn-out

 

Een werkneemster, 60 jaar, is arbeidsongeschikt geraakt met als gevolg een burn-out. De arbeidsovereenkomst is vervolgens met toestemming van de CWI opgezegd. De werkneemster stelt de werkgever aansprakelijk voor de schade die zij als gevolg van de burn-out heeft geleden en nog steeds lijdt. De kantonrechter heeft geoordeeld dat de werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan, de vordering van werkneemster wordt afgewezen. Tegen dit oordeel gaat de…

Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 21 december 2010 op 4:37pm — 1 reactie