HR Berichten van Emilie van der Lans (41)

Een medewerker wil studeren: wat spreek je af?

De afdeling HR wordt vaak om advies gevraagd bij het maken van studieafspraken met een medewerker die een opleiding gaat volgen. Waar moet je aan denken bij het maken van dit soort afspraken? Advocate Emilie van der Lans helpt je op weg.

Afspraken over het volgen van een opleiding worden vastgelegd in een zogenaamde studieovereenkomst of een studiebeding. Hierin kun je de bijzondere afspraken vastleggen die je wilt maken met de medewerker die de studie…

Lees verder

Toegevoegd door Emilie van der Lans om 4 maart 2019 op 10:30am — Geen reacties

Aanzeggen: zo doe je het!

Leuk, die aanzegverplichting. Maar hoe doe je dit nu precies? En waar moet je op letten als je zo'n aanzegging doet? Op deze vragen krijg je een antwoord in dit blog van advocate Emilie van der Lans.

Een tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt automatisch nadat de looptijd van het contract is verstreken. Sinds de WWZ geldt dat een tijdelijk contact (van 6 maanden of langer) moet worden ‘aangezegd’ door de werkgever. Deze aanzegverplichting betekent dat de werkgever aan de…

Lees verder

Toegevoegd door Emilie van der Lans om 23 januari 2019 op 4:30pm — 1 reactie

Weg met dossieropbouw!

Ondernemers zijn constant bezig met het optimaliseren van hun bedrijf. Het personeelsbestand hoort daar ook bij. Welke mensen zijn nodig om de strategie te kunnen uitvoeren. En moeten deze mensen in vaste dienst of worden ze ingehuurd. Dit zijn wat mij betreft zakelijke keuzes. Het gaat over het zoeken van de juiste vaardigheden, ervaring en contractsvorm voor het uitvoeren van het werk.

Ik vind het daarom steeds lastiger om uit te leggen aan managers dat voor een beëindiging van het…

Lees verder

Toegevoegd door Emilie van der Lans om 8 oktober 2018 op 2:00pm — 3 reacties

Strengere regels voor nulurencontract!

Als advocaat zie ik veel verschillende arbeidscontracten voorbij komen, waaronder ook het zogenaamde ‘nulurencontract’. In zo’n contract is bepaald dat een werkgever een werknemer kan oproepen om te komen werken als er werk is en hij dus ook alleen maar loon hoeft te betalen in geval de werknemer komt werken.

In de praktijk zie je dat de samenwerking vaak al snel van kleur verschiet. Er ontstaat een vast arbeidspatroon waarbij een werknemer wordt ingeroosterd voor min of meer…

Lees verder

Toegevoegd door Emilie van der Lans om 22 mei 2018 op 12:30pm — Geen reacties

Re-integratie bij overspannenheid of burn-out

Ziek zijn is voor niemand prettig. Voor de werknemer niet, maar ook niet voor de werkgever. Als een werknemer ziek wordt, bestaat de verplichting voor de werkgever om minimaal 70% van het loon door te betalen gedurende 2 jaar. Daarnaast moeten werkgever en werknemer er samen voor zorgen dat de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Zij moeten zich houden aan de wettelijke voorschriften over re-integratie en die voorschriften zijn streng. Zowel voor de werknemer als de werkgever…

Lees verder

Toegevoegd door Emilie van der Lans om 25 april 2018 op 11:00am — Geen reacties

Ontslag op staande voet - hoe werkt dat?

Een werkgever kan een werknemer per direct ontslaan (op staande voet) als hij er achter komt dat de werknemer zich flink heeft misdragen. Bij de beoordeling of een ontslag op staande voet terecht is, wordt de ernst van de reden voor ontslag afgewogen tegen de gevolgen die het ontslag voor de werknemer heeft. Ieder geval staat op zichzelf en er moet dus steeds een afweging plaatsvinden. Dit leidt er toe dat rechters verschillend kunnen oordelen over zaken die op het eerste gezicht veel…

Lees verder

Toegevoegd door Emilie van der Lans om 4 april 2018 op 9:00am — Geen reacties

Het concurrentiebeding: de wetgeving wijzigt!

Het concurrentiebeding: voor veel werkgevers ‘een must’. Terecht voor de werkgever die zich wil wapenen tegen de concurrent en wil voorkomen dat zijn voormalig werknemer met alle opgedane kennis en ervaring de concurrent verrijkt of relaties benadert. Met de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid op 1 januari 2015 wordt de mogelijkheid om een concurrentiebeding op te nemen aan banden gelegd.

Vanaf volgend jaar is het niet langer toegestaan om in arbeidsovereenkomsten voor…

Lees verder

Toegevoegd door Emilie van der Lans om 22 september 2014 op 5:14pm — 1 reactie

Wijzigingen ontslag AOW-gerechtigde werknemers

Per 1 juli 2015 zal het nieuwe ontslagrecht zoals opgenomen in de Wet Werk en Zekerheid in werking gaan treden. Daarover heeft u vast al het één en ander gelezen. Maar bent u ook al bekend met de regels die gaan gelden met betrekking tot (het ontslaan van) werknemers die de AOW- en/of pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt?

Opzegging zonder toestemming

De Wet Werk en Zekerheid regelt dat de werkgever per 1 juli 2015 de arbeidsovereenkomst kan opzeggen tegen…

Lees verder

Toegevoegd door Emilie van der Lans om 26 augustus 2014 op 10:30am — Geen reacties

Aanpak schijnconstructies: wat moet HR weten?

Begin juli 2014 is het kabinet akkoord gegaan met wat Minister Asscher ‘een belangrijk wapen in de strijd tegen uitbuiten en oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt’ noemt. Het Wetsvoorstel Aanpak Schijnconstructies (WAS) ligt momenteel ter advies bij de Raad van State en komt na de zomer naar de Tweede Kamer. Het doel van deze wet is het bevorderen van eerlijke concurrentie en een eerlijke beloning voor werknemers. Een aantal ongewenste constructies wordt om die reden wettelijk…

Lees verder

Toegevoegd door Emilie van der Lans om 6 augustus 2014 op 11:00am — Geen reacties

Participatiewet

Per 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van deze wet is mensen met een arbeidshandicap zoveel mogelijk aan een baan bij “gewone bedrijven” te helpen. Met de nieuwe wet worden de Wajong, de Sociale werkvoorziening en de Bijstandswet gebundeld. Het is vanaf 1 januari 2015 aan de gemeenten om te beoordelen of mensen met een arbeidshandicap geschikt zijn voor een reguliere baan.

Hoe bent u zo goed mogelijk voorbereid?

Quotum

Een van…

Lees verder

Toegevoegd door Emilie van der Lans om 17 juli 2014 op 10:35am — 2 reacties

Wijziging arbeidsrecht per 1 juli 2014

Het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid betekent grote wijzigingen in de regels rondom arbeidscontracten en ontslag. Vorige week is het wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer. De regering doet haar best om het wetsvoorstel ook snel door de Eerste Kamer krijgen, omdat de eerste wijzigingen al per 1 juli a.s. moeten ingaan. Het gaat om een aantal wijzigingen in tijdelijke contracten (contracten voor bepaalde tijd). Hieronder een overzicht van de belangrijkste…

Lees verder

Toegevoegd door Emilie van der Lans om 24 februari 2014 op 6:00pm — Geen reacties

Wat betekent het afschaffen van het stamrecht voor HR?

Werknemers met een hoge ontslagvergoeding kiezen er vaak voor om hun ontslagvergoeding te laten uitbetalen in een stamrecht. Dit kan door middel van een stamrechtrekening bij een bank of verzekeraar of met behulp van een stamrecht B.V. Wanneer de stamrechtconstructie voldoet aan de (fiscale) voorwaarden, dan kan de werkgever de bruto ontslagvergoeding in zijn geheel overmaken, zonder inhoudingen. De werknemer betaalt pas belasting op het moment dat hij daadwerkelijk geld ontvangt uit zijn…

Lees verder

Toegevoegd door Emilie van der Lans om 3 oktober 2013 op 12:30pm — Geen reacties

75-jarige ontslaan vanwege leeftijd?

Een ontslag bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd (op dit moment 65 jaar en 1 maand) is toegestaan. Maar een ontslag wegens het bereiken van een andere leeftijd, kan leeftijdsdiscriminatie opleveren. Ook wanneer het om een hogere leeftijd gaat dan de AOW-gerechtigde leeftijd.

Dit kwam recent aan bod in een uitspraak van de Kantonrechter te Bergen op Zoom. Tuincentrum Intratuin vroeg ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een werkneemster van 75 jaar, vanwege het bereiken…

Lees verder

Toegevoegd door Emilie van der Lans om 3 september 2013 op 11:00am — 1 reactie

Wat stáát daar eigenlijk??

Bij het opstellen van een non-concurrentiebeding proberen advocaten en juristen ervoor te zorgen dat alle denkbare situaties binnen het bereik van zo’n beding vallen. Zij formuleren het beding graag heel erg ruim en voegen daar aan toe dat alles gelezen moet worden ‘in de ruimste zin des woord’ of zoiets. In de rechtspraak zie ik steeds vaker terug dat het te ruim (en vaag) formuleren van een non-concurrentiebeding ertoe leidt dat het beding bij een geschil in het nadeel van de werkgever…

Lees verder

Toegevoegd door Emilie van der Lans om 9 augustus 2013 op 5:32pm — Geen reacties

Werkgeversheffing over hoge lonen 2012. Een goede maatregel?

Onderdeel van het begrotingsakkoord dat de fracties van VVD, CDA, D66, Groen Links en Christen Unie hebben gesloten, is ook een aantal fiscale maatregelen. Eén van deze maatregelen is de zogenaamde ‘Werkgeversheffing hoge lonen’. Deze fiscale maatregel ligt op het grensgebied met HR. Vandaar dat ik deze maatregel hier behandel. Grote kans dat binnen uw bedrijf nog niet bekend is wat de gevolgen van de maatregel zijn. Nog maar weinig werkgevers zijn zich bewust van deze heffing, terwijl deze…

Lees verder

Toegevoegd door Emilie van der Lans om 10 augustus 2012 op 5:30pm — Geen reacties

Verlagen van arbeidsvoorwaarden moet kunnen

Als wij willen dat de dingen blijven zoals zij zijn, dan zullen de dingen moeten veranderen. Menig ondernemer en HR-specialist zal zich in de huidige tijd in deze tekst van Giuseppe Tomasi di Lampedusa herkennen. De wereld verandert constant en om een onderneming succesvol te houden, zullen er steeds dingen moeten veranderen. Ook met betrekking tot het personeel van een onderneming.

Ik vind het daarom niet goed te begrijpen dat het in Nederland zo ingewikkeld en lastig is om de…

Lees verder

Toegevoegd door Emilie van der Lans om 5 juli 2012 op 10:00am — 7 reacties

Toch weer strengere eisen voor WW

In oktober 2006 is de Werkloosheidswet (WW) versoepeld. Dit is bij iederen bekend. Kort gezegd is een werknemer sinds deze wetswijziging alleen verwijtbaar werkloos als er een dringende reden aan het ontslag (of eigenlijk de werkloosheid) ten grondslag ligt, of als door of op verzoek van de werknemer een einde komt aan het dienstverband. De werknemer hoeft sinds de wetswijziging geen (pro forma) verweer meer te voeren tegen de voorgenomen beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst en mag…

Lees verder

Toegevoegd door Emilie van der Lans om 2 mei 2012 op 6:30pm — 1 reactie

Tweets binnen bereik van het relatiebeding?

In maart vorig jaar oordeelde de voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem dat een werknemer zijn relatiebeding had overtreden door onder andere een relatie van zijn voormalige werkgever aan zijn LinkedIn-netwerk toe te voegen. De werknemer werd in die zaak veroordeeld tot het betalen van een boete van € 10.000,-

In december vorig jaar en februari van dit jaar zijn er twee uitspraken verschenen waarin werd geoordeeld over (mogelijke) schending van een relatiebeding via Twitter.…

Lees verder

Toegevoegd door Emilie van der Lans om 10 april 2012 op 12:30pm — Geen reacties

2 dingen die u vandaag nog moet checken in uw (standaard) arbeidsovereenkomst!

Tegenwoordig is het gemakkelijk om via internet aan een arbeidsovereenkomst te komen. Zo’n overeenkomst kan een prima basis vormen voor een (standaard) arbeidsovereenkomst. Maar laat de overeenkomst wel (kort) checken door een advocaat of jurist met specialistische kennis van het arbeidsrecht. In mijn praktijk zie ik veel verschillende arbeidsovereenkomsten voorbij komen met zo nu en dan ook kwalijke fouten. Van deze fouten kunt u leren! Kijk in ieder geval vandaag nog de onderstaande punten…

Lees verder

Toegevoegd door Emilie van der Lans om 15 maart 2012 op 3:00pm — 1 reactie

Werkgever 2.0

Het gebruik van social media is in 2011 opnieuw flink toegenomen. Uit een internetrapport van Viadesk blijkt dat er inmiddels 275 miljoen werknemers een twitteraccount hebben. Met elkaar zorgen zij voor 95 miljoen tweets per dag. Ook op het werk wordt steeds meer gebruik gemaakt van sociaal media. Op verschillende netwerken en fora wordt kennis uitgewisseld door professionals. Sommige werknemers brengen te veel tijd door op het internet. Dat gaat dan ten koste van hun werk. Of zij sturen…

Lees verder

Toegevoegd door Emilie van der Lans om 22 december 2011 op 12:40pm — Geen reacties