Afschaffen dividendbelasting creëert nauwelijks werkgelegenheid

Het afschaffen van de dividendbelasting levert banen op.’ Dat is niet waar!

Als de voorbelasting van 15 procent -die bedrijven nu verplicht zijn in te houden op het uitgekeerde dividend aan de aandeelhouders- afgeschaft wordt, is dat vooral gunstig voor buitenlandse bedrijven en overheden.

Het nieuwe kabinet stelt dat buitenlandse bedrijven zich dan sneller in Nederland zullen vestigen en dat ze minder snel zullen vertrekken uit Nederland. En dat zou dan goed zijn voor de werkgelegenheid in Nederland.
Dit is slechts voor een heel klein deel waar en die 1.4 miljard die de maatregel kost kan op een andere wijze veel en veel meer werkgelegenheid opleveren.

Wat is het kabinetsplan?
Bedrijven krijgen door de maatregel geen extra geld. Bedrijven hoeven geen voorbelasting meer te betalen over het dividend en kunnen daardoor de aandeelhouders gewoon meer uitkeren. De maatregel komt dus vooral ten goede van (vooral buitenlandse) aandeelhouders. Omdat hierdoor het vestigingsklimaat beter wordt, zouden buitenlandse bedrijven Nederland aantrekkelijk vinden om zich hier te vestigen en dat is goed voor de werkgelegenheid.

Uiteindelijk zijn de enigen die hier een financieel voordeel van hebben partijen die niet belastingplichtig zijn in Nederland. Voor Nederlandse bedrijven heeft het wel een administratief voordeel. Minder gedoe. En misschien wordt een stukje werkgelegenheid behouden.

Groter effect door lagere belasting op arbeid
Eén-komma-vier-miljard-euro (€ 1.4 miljard) is veel geld. Met dat bedrag kun je serieus meer werkgelegenheid creëren. Niet door de dividendbelasting af te schaffen, wel door de belasting op arbeid te verlagen.

Als je de belasting op arbeid verlaagt, wordt het aannemen van (meer) personeel goedkoper. Dát heeft pas écht een positief effect op de werkgelegenheid. In dat geval zullen bedrijven –zowel de Nederlandse als de buitenlandse- namelijk meer personeel aantrekken.

Een verlaging van de belasting op arbeid komt dus niet de aandeelhouders of buitenlandse overheden ten goede, maar levert direct banen op! In Nederland!

Aantal keer bekeken: 374

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland

Reactie van Jan vd Zanden on 14 november 2017 at 5:39pm

Dus bijv. € 10.000 p.p. x 140.000 langdurig werklozen 1 jaar met 50% subsidie laten werken?

Is misschien een goed c.q. beter idee. Stel het voor aan het parlement!

Reactie van Michel den Daas on 14 november 2017 at 5:04pm

Beste Ruud, dank voor je compliment en input.

Beste Jan, dank voor je input en rekensom. Je hebt deels gelijk, een exacte onderbouwing kan ik net zo min geven. Overigens denk ik dat je die 1.4 mrd niet hoeft uit te smeren over 2,8 miljoen laaggeschoolden, waarvan een groot deel aan het werk is. Je kunt dat geld beter gebruiken voor een kleinere groep met een afstand tot de arbeidsmarkt en het aannemen daarvan stimuleren. Dan tikt het wel degelijk fors aan en zal het banen creëren.

Dick ook bedankt en fijn dat je verschillende blogs van mij probeert te combineren. De optie om het geld te gebruiken voor een deel van de dekking van het ziekteverzuim is een interessante. Het zal niet zozeer meer banen opleveren, maar wel vaker een tijdelijke baan laten uitmonden in een vaste. Aardig idee, maar dan is 1.4 mrd wellicht wat krap?

Reactie van Dick Klinkhamer on 14 november 2017 at 4:24am
Met die € 500 kan een ziekteverzuimverzekering worden bekostigd zodat een andere luchtballon over meer werkgelegenheid bij vermindering loondoorbetslingsplicht bij ziekte kan worden doorgeprikt :)
Reactie van Jan vd Zanden on 14 november 2017 at 12:05am

@Michel: De logica van je redenering staat buiten kijf. Helaas kun jij net zo min als het kabinet getalsmatig of financieel exact onderbouwen hoe groot het effect van de 2 maatregelen zal zijn (verminderen dividend belasting vs. verminderen van belasting op arbeid).

Het is een goede (en idd. betere) bijdrage aan dit dilemma dan wat de linkse politici ons hebben voorgeschoteld afgelopen weken, maar helaas ontbreekt ook bij jou een numeriek wetenschappelijke onderbouwing.

Heb je die ook?

Ik doe een voorzet. Als je van 2,8 miljoen lager geschoolde banen/werknemers de belasting met € 500 per jaar verlaagt (= € 1,4 miljard). Denk je dan dat er echt zo veel meer banen bij komen? Dat scheelt een bedrijf dan € 500 op circa € 22.000 per werknemer per jaar. Daar komt de werkgever toch zijn bed niet voor uit?

Ik heb vooralsnog toch niet heel veel minder twijfels over de effectiviteit daarvan, dan bij die afschaffing van de dividend belasting....

Reactie van Ruud van Gerrevink on 13 november 2017 at 8:56pm

Hè, hè, eindelijk een stuk over dit onderwerp met feitelijk juiste informatie. Los van wat je beleidsmatig van dit onderwerp kunt vinden (ik denk dat het wel positief uitpakt, maar ja ik ben dan ook van die VVD ;-) erger ik me een ongeluk aan alle onzin die over het schrappen van deze (inderdaad) voorbelasting over ons is uitgegooid door de commentatoren en politici. Maar ja, in deze omgeving mag je ook meer verwachten. Prima stuk dus.