De komende jaren zal werken in de zorg een steeds belangrijker onderwerp worden. Logisch, want met de toenemende vergrijzing zal er een steeds grotere behoefte komen aan zorg. Dat betekent dat er tussen nu en 2020 veel talent in de sector zal moeten instromen.

Maar hoe zorgen we er met z’n allen nou voor dat werken in de zorg aantrekkelijker wordt en dat de dreigende tekorten langzaam maar zeker zullen verdwijnen? Dat vereist wel enig denk- en doewerk. Natuurlijk wordt er al veel beleid gemaakt op de nakende tekorten. VWS, OCW, diverse samenwerkingsverbanden; allen zijn zij hard bezig om zaken voor elkaar te krijgen.

Bescheiden
En toch heb ik de indruk dat het met deze initiatieven alleen niet gaan redden. In mijn vorige blog had ik het er ook al over. En ik blijf er hier ook nog wel even over doorgaan. Waarom? Omdat het naar mijn idee gewoon niet hard genoeg gaat. En dat de sector, ondanks alle initiatieven, de neiging heeft om het klein en bescheiden te houden. Dat past natuurlijk bij de sector, de zorg is nu eenmaal niet van de snelle pakken en grote woorden. Dat is meer iets voor banken. Maar met bescheidenheid verover je de wereld niet. Soms moet je gewoon een iets grotere broek aantrekken. En wellicht ook een wat andere toon aanslaan dan je van nature gewend bent.

Vertrouw op ons
Neem '#vertrouwopons: Betere zorg begint bij verpleegkundigen en verzorg...van beroepsvereniging V&VN. Een goedbedoeld initiatief, maar het slaat toch weer de plank mis. Een lieve, goedbedoelde actie, met een oproep om een selfie te maken met de actieposter. Maar er is mijns inziens helemaal geen gebrek aan vertrouwen in verpleegkundigen en verzorgenden. Zij worden gezien als hardwerkende, niet-zeurende professionals die hun stinkende best doen om, ondanks toenemende administratieve rompslomp, alle bordjes in de lucht te houden.

Visie
Waar het wél aan ontbreekt is een heldere visie op zorg in Nederland. Want wat wil Nederland nou eigenlijk de komende jaren met de zorg? Er wordt heel veel over gediscussieerd, vooral over geld, maar nauwelijks over wat het ons letterlijk waard is om de zorg in Nederland op een hoog peil te houden. En welke investeringen er gedaan moeten worden om het juiste talent te verbinden aan de sector.

Politiek
Van de politiek hoeven we ook geen heil te verwachten. Zeker als je het bijkans gênante interview leest in Trouw met de twee Tweede Kamerleden die het meest ageren tegen de huidige zorg: Fleur Agema van de PVV en Renske Leijten van de SP. Zij komen in dit vraaggesprek niet verder dan te roepen dat het in de jaren vijftig en zestig écht beter geregeld was in de zorg. Bovendien voelen ze zich geen van twee geroepen zelf de hand aan de ploeg te slaan, laat staan de post van minister van VWS te ambiëren (Agema: "Minister of staatssecretaris zijn, dat lijkt me heel moeilijk.”)

Loud & clear
De zorg heeft alles in zich om een populaire sector te zijn om in te werken. Het heeft een duidelijk maatschappelijk doel, het is zinvol, je werkt met interessante doelgroepen, het is een groeimarkt en, last but not least, je kunt er je geld mee verdienen.
Het wordt eindelijk eens tijd om dat eens flink van de daken te schreeuwen. Be good & tell it. Loud & clear!

Aantal keer bekeken: 227

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland