De laatste werkdagen van het jaar; het is de tijd om de balans op te maken, even terugblikken op het afgelopen jaar. Ook voor HRbase. Voor onze community voor en door HR-professionals is 2015 een supermooi jaar geweest. Een jaar waarin de bezoekersaantallen omhoog vlogen en de nieuwsbrief in een nieuw jasje werd gestoken. Het was ook een jaar waarin we veel mooie blogs van vakgenoten zagen verschijnen. Het is goed om te zien dat de HR-professionals onderling steeds meer informatie gaan delen. Daar zijn we heel blij mee en we willen al onze leden daar dan ook hartelijk voor bedanken! 

Maar wat waren dit jaar nu echt de topscoorders? We zetten de meest gelezen HR-blogs even voor u op een rij. Dit is de top 5:

 De interviewvraag die je als leidinggevende moet stellen  (Marianne Schutten) 

"Deze vraag móet je stellen!’ Dat zeg ik vaak tegen een leidinggevende die op het punt staat een sollicitatiegesprek te voeren met een kandidaat voor een functie in zijn of haar team. Het is een van de belangrijkste vragen die je als interviewer kunt stellen in een sollicitatiegesprek. Het antwoord zou de doorslag moeten geven om iemand wel of niet aan te nemen." Lees meer

2 Geen recht op thuiswerken (Rigje Rosier)

"De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de Wet flexibel werken. Als de Ministerraad instemt met dit initiatiefvoorstel zal deze wet definitief worden. De media spreekt over ‘het recht op thuiswerken’. Maar klopt het nu dat werknemers na inwerkingtreding van de Wet flexibel werken het recht hebben op thuiswerken?" Lees meer

3 Prinsjesdag 2015 voor de HR-professionals in 6 punten (Stëffan de Jong)

"Met onder meer de wijzigingen in het ontslagrecht, de ketenregeling, de plannen voor de afschaffing van de VAR, de modernisering van de arbeidstijden en verlofregeling, zullen de meeste HR-professionals de handen (en buik) vol hebben. Wat HR-gerelateerde plannen betreft werd van Prinsjesdag dan ook niet veel verwacht. Niettemin hebben we toch maar even gekeken naar wat er uit het koffertje is gevallen en voor de HR-professional van belang is." Lees meer

4 Help, mijn medewerker wil zijn beoordeling niet tekenen (Jan Jacob de Groot)

"Stel, een medewerker kan zich niet vinden in wat in zijn beoordelingsformulier staat. Er ontstaan dan discussies over 'voor akkoord 'of ' voor gezien' tekenen. Die discussies zijn onnodig en zijn te voorkomen. Een medewerker weigert te tekenen bijvoorbeeld omdat er oordelen in staan waarin hij zich niet kan vinden of omdat het gesprek anders is weergegeven dan het zich heeft voorgedaan. Er kunnen ook andere zaken spelen: koppigheid of onzekerheid over wat de waarde van de ondertekening is. Zowel voor leidinggevenden als medewerkers is dit vervelend." Lees meer

De HRM-trends en -ontwikkelingen voor 2015 (Monetta Driessen)

"Het is 2015; een heel nieuw jaar ligt voor ons. Allereerst wens ik iedereen dan ook een goed 2015 toe, in alle opzichten. Maar wat staat ons te wachten op het gebied van HR? Op basis van mijn eigen kennis en ervaring binnen de publieke sector, heb ik de voornaamste trends en ontwikkelingen voor 2015 in beeld gebracht. Waarschijnlijk herkent u ze en staan deze HRM-thema's en wijzigingen in de wet- en regelgeving ook buiten de publieke sector hoog op de agenda!" Lees meer

De redactie van HRbase wenst alle leden een gezond en gelukkig 2016! 

Verantwoording

Deze top 5 is samengesteld op basis van Google Analytics, de betrouwbaarste tool voor dit soort analyses. We zijn ons ervan bewust dat er op basis van de teller op de site (onder de blogs) een ander lijstje uit kan komen rollen. Helaas klopt de teller op de site niet altijd. In 2016 zullen we dat zeker aanpassen. 

Aantal keer bekeken: 610

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland