De ontslagregels veranderen per 1 januari. De belangrijkste wijzigingen op een rij.

Het gaat om technische wijzigingen in de Ontslagregeling en de Regeling UWV Ontslagprocedure, zo kondigde de Staatscourant vorige week aan. Deze aanpassingen komen voort uit de wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek die via de Verzamelwet SZW 2016 zijn gerealiseerd en per 1 januari 2016 in werking treden. Ook zijn enige andere technische aanpassingen gedaan. De wijzigingen in de Ontslagregeling en de Regeling UWV Ontslagprocedure treden ook per 1 januari 2016 in werking. Een overzicht van de wijzigingen:

Ontslagregeling
In de Ontslagregeling worden nadere regels gesteld in verschillende onderdelen van het ontslagrecht, dat sinds 1 juli 2015 geldt. Dit betreft onder meer regels met betrekking tot herplaatsing en de ontslagvolgorde bij bedrijfseconomisch ontslag, en ook regels voor de transitievergoeding als een kleine werkgever werknemers wil ontslaan om bedrijfseconomische redenen
Ook worden in de Ontslagregeling nadere regels gesteld voor het eerst beëindigen van andere arbeidsrelaties, alvorens toestemming kan worden verleend voor opzegging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Kleine werkgever
Via de Verzamelwet SZW 2016 is onder meer een wijziging aangebracht in het Burgerlijk Wetboek (BW) waardoor het referentiemoment voor beoordeling of sprake is van een kleine werkgever is gewijzigd. Dit werkt door in de Ontslagregeling. Verder is hierbij geregeld dat bij het bepalen of sprake is van een kleine werkgever, ook de bij die werkgever werkzame payrollwerknemers moeten worden meegeteld.

Lees verder op PW De Gids

TIP: Blijf op de hoogte van nieuwe wetgeving en kom naar de cursusdag HR-wetgeving actualiteitendag op 10 maart.

Aantal keer bekeken: 405

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland